Hľadať

O MilliardCity.com

Myšlienka

Našim cieľom je vytvárať dôležitú komunitu zaujímavých, úspešných ľudí, ktorí žijú v neustálom pohybe a pripravovať pre nich rýchle, okamžite dostupné informácie, riešenia.

Najpružnejšiu formu komunikácie v súčasnosti ponúka nesporne internet a preto cieľom portálu Milliardcity.com je operovanie vo virtuálnom priestore. Ten poskytuje okrem rýchlosti aj široké spektrum možností prezentácie partnerov portálu – imidžovú prezentáciu, video prezentáciu, rozsiahle PR aktivity, poskytovanie vlastných špecifických služieb.

Názov Milliardcity napovedá o cieľoch projektu – budovanie mesta a jeho obyvateľstva, ktoré bude tvoriť presne špecifikovaná cieľová skupina ľudí – VIP, manažéri, riaditelia a majitelia spoločností – nielen veľkých nadnárodných a národných, ale aj stredných firiem, tiež umelci a úspešní ľudia. Ale zaujímajú nás aj majitelia menších spoločností, ktorí častokrát inklinujú k luxusnému životnému štýlu. Každý sa stane obyvateľom mesta, v ktorom nájde všetky charakteristiky, ktoré sprevádzajú život, informácie, prezentáciu partnerov – úspešných spoločností, získa výhody, možnosť výhodne nakúpiť luxusný tovar, umelecké diela vybraných umelcov a služby.

Výhodou je, že Milliardcity nebude len kvapkou v rozsiahlom webpriestore, ale okrem virtuálnej podoby na nete bude komunikovať so svojimi „obyvateľmi“ prostredníctvom „Milliard  Sun“ – „plnofarebnými novinami“, ktoré sa budú prihovárať všetkým „obyvateľom“ štyrikrát do roka s najdôležitejšími informáciami zo „života mesta“ – najlepšími článkami, rozhovormi, reklamnými informáciami, novinkami. V tejto printovej podobe bude vyhradený priestor pre partnerov a ich reklamné aktivity.

V budúcnosti plánujeme vydávanie exkluzívnej ročenky vždy na konci roka. Tá bude ponúkať imidžové články, informácie, rozhovory a fotoseriály v exkluzívnom spracovaní. Všetky printové materiály sa budú posielať na jedinečné adresy vybraných návštevníkov – čitateľov.