Hľadať

História a umenie v Budapešti

História a umenie v Budapešti

Pri príležitosti 300. jubilea narodenia významnej panovníčky Márie Terézie (1717 – 1780) pripravil Slovenský inštitút v Budapešti spolu s veľvyslanectvom Slovenskej republiky a Galériou mesta Bratislavy výstavu s názvom „300. jubileum Márie Terézie“, ktorá predstavila kolekciu diel zo zbierky Galérie mesta Bratislavy.

 

Základ tvorili obrazy dokumentujúce dejiny 18. storočia a vládu tejto panovníčky (1740 – 1780), pričom prezentované boli aj neskoršie zobrazenia z 19. storočia. Patrícia Ballx ako kurátorka výstavy vybrala hlavne obrazy (grafické diela, ale aj maľby) zachytávajúce Máriu Teréziu z najrôznejších pohľadov – od oficiálnych dvorských portrétov, alegorických zobrazení, až po výpravné historické scény dokresľujúce významné udalosti z jej života, najmä v spojení s mestom Pressburg (dnešnou Bratislavou) a jej postavením uhorskej kráľovnej. Výnimočnou bola jej korunovácia v Pressburgu, ktorá sa konala 25. júna 1741, ale aj jej vystúpenie na uhorskom sneme v Pressburgu 11. septembra 1741 známe aj ako „Vitam et sanguinem”. V obrazoch tejto výnimočnej ženy, matky, regentky, kráľovnej či osvietenej reformátorky sa prelínajú historické udalosti s legendami a mýtmi.

Výstavu v priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti slávnostne otvorili 13. septembra 2017. Úvodné slovo predniesol zástupca slovenského veľvyslanca v Maďarsku Rastislav Mojto. Riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti Ildikó Síposová vo svojich priestoroch uvítala mnohých vzácnych hostí, ktorým sa prihovorili aj Georg von Habsburg a riaditeľ historického inštitútu Habsburgovcov Gerő Andrása. Návštevníci si výstavu mohli voľne pozrieť do 13. novembra 2017.

Mnohí z pozvaných hostí ako zástupca veľvyslanca SR v Budapešti Rastislav Mojto, Gerő András, Gabriel Herczeg z aukčnej spoločnosti SOGA, ako aj známy literárny vedec, prekladateľ a bývalý riaditeľ Československého a neskôr Slovenského kultúrneho inštitútu v Budapešti Karol Wlachovský vyzdvihli úžasné zanietenie novej riaditeľky Slovenského inštitútu v Budapešti Ildikó Síposovej, ktorá sa vynikajúco zhostila svojej úlohy.

Na adresu novej riaditeľky Slovenského inštitútu v Budapešti sa vyjadril aj riaditeľ Galérie mesta Bratislavy Ivan Jančár: „Nová riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti začala svoj kultúrny program veľmi ambiciózne – výstavou pripravenou v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie, ktorá sa výrazným spôsobom podieľala na vývoji našej spoločnej histórie. V rámci svojej koncepcie plánuje  Ildikó Síposová do Maďarska naďalej prinášať nielen aktuálne historické témy, ale aj prezentovať to najlepšie zo súčasnej slovenskej kultúry.

Keďže naša redakcia na tomto skvelom podujatí nemohla chýbať, pripájame aj gratuláciu pre novú pani riaditeľku.

O slávnostnom otvorení výstavy som sa pozhováral aj kurátorkou Patríciou Ballx.

Pani Ballx, ako by ste zhodnotili slávnostné otvorenie výstavy „300. jubileum Márie Terézie“? Aká atmosféra na podujatí vládla?

Otvorenie výstavy je vždy taká kombinácia napätia a úľavy, akú kurátor pociťuje, keď prezentuje a uvedie svoju prácu verejnosti. Priestory Slovenského inštitútu sa veľmi rýchlo zaplnili rôznymi významnými hosťami, a pre kurátora je vždy veľmi príjemné vidieť ľudí diskutovať, baviť a zaujímať sa o diela, ale rovnako vidieť aj svoju prácu. Profesionalita a zanietenosť, s akou Slovenský inštitút poňal prípravy na akciu, nám zaručili veľmi príjemný večer.

Ako ste dospeli k rozhodnutiu vybrať práve takú významnú osobnosť, akou bola Mária Terézia?

Jubileum narodenia Márie Terézie sa nesie celým rokom 2017. Konferencie, výstavy či knihy sa nám snažia pripomenúť, že už v 18. storočí dokázala žena, matka, stáť na významnom poste Habsburgskej monarchie. Už počas svojho života sa stala najvýznamnejšou postavou habsburgského rodu, zakladateľkou habsbursko-lotrinského rodu, matkou dvoch budúcich cisárov, podarilo sa jej udržať jednotnú ríšu a stala sa mýtom pre celú Európu. To všetko napriek nepriaznivej situácii a množstvu nepriateľov. Zaviedla mnohé reformy, ktoré dodnes „fungujú“ ako zavedenie povinnej školskej dochádzky, jednoduché číslovanie domov a mnohé iné. Som veľmi hrdá, že sa stretli diela Galérie mesta Bratislavy pod záštitou Slovenského veľvyslanectva v Budapešti v priestore Slovenského inštitútu v Budapešti v čase osláv narodenia Márie Terézie a mohli sme si pri tom vypočuť príhovor jedného z jej potomkov, arcivojvodu Georga von Habsburg.

Na záver som vyspovedal aj novú riaditeľku Slovenského inštitútu v Budapešti, Idikó Síposovú, ktorá sa veľmi úspešne zhostila svojej úlohy.

 

Ildikó, mohol by som sa spýtať ako ste dospeli k rozhodnutiu pripraviť výstavu 300. jubileum Márie Terézie? Čo všetko ste museli organizačne zvládnuť?

Práve významné okrúhle výročie narodenia Márie Terézie, jednej z najvýznamnejších vládnucich osobností európskych dejín, nás spolu s vedením Galérie mesta Bratislavy inšpirovalo, aby sme túto výstavu priniesli do Budapešti s cieľom umožniť maďarskému publiku pozrieť si umelecké diela dokumentujúce jej život a aktivity.

Organizácia každej výstavy si vyžaduje mnoho úsilia – od prípravy priestorov, rokovaní s partnermi, kurátormi, zabezpečenia inštalácie až po prípravu programu a následného spoločenského eventu. Preto ma teší, že výstavu si prišiel pozrieť taký široký okruh hostí, ktorí ju hodnotili vysoko pozitívne.

Samotnej výstave predchádzalo slávnostné otvorenie, ktoré sa konalo na Slovenskom inštitúte v Budapešti. Boli ste spokojná s výsledkom?

Potešiteľné bolo, že na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnili jednak zástupcovia odbornej a laickej verejnosti, krajania, členovia diplomatického zboru ako aj partneri, s ktorými budem úzko spolupracovať pri príprave a realizácii ďalších podujatí. Oceňujem tiež, že pozvanie prijal a na slávnostnom otvorení vystúpili riaditeľ Habsburského ústavu v Budapešti prof. Gerö András a zástupca rodu Habsburgovcov, Georg von Habsburg.

 

Patrícia Ballx, Peter Fritz

Fotografie: Mészaros Gábor Fotos

 

 

 

 

 

Mohlo by sa Vám páčiť