Hľadať

Ideálna tlač pre vaše podnikanie

Tlačiarenský biznis nie je prioritne určený len vydavateľským domom, ktoré prinášajú na náš trh rôzne knihy alebo časopisy. Po službách tlačiarní často siahajú aj firmy, ktoré vydávajú svoje špecializované médiá – či už firemné časopisy, boržúry, ale i katalógy alebo výročné správy.

Veď často sa v zákulisí firiem dozvedáme, že niet na kvalitne spracovanú a vytlačenú prezentáciu, či firemnú brožúrku. O firemných časopisoch nie je treba diskutovať. Pokiaľ sa konkrétna spoločnosť rozhodne komunikovať so svojím zákazníkom prostredníctvom vlastného tlačového média, tak je potrebné toto rozhodnutie podporiť vhodným výberom tvorivého personálu a profesionálnych tlačiarenských služieb.

Veď vytlačiť nejaký materiál nie je problematické, no oveľa náročnejšie je ho správne pripraviť. Preto je mimoriadne dôležité, aby sa firmy obrátili na odborníkov. V tlačiarni Thermo Aqua sa zákazník stretne s profesionálnou starostlivosťou. V prvom slede sa manažér tlačiarne stretne so zástupcami firmy a spoločne si zadefinujú parametre, ktoré by malo požadované firemné médium spĺňať. To znamená určiť si cieľovú skupinu čitateľov, ktorým je venované. Potom nasleduje výber vhodných rozmerov, papiera, jeho kvality a samozrejme finálneho spracovania. Či má byť časopis, katalóg či brožúra pôsobiť luxusným dojmom, alebo skôr má spĺňať informačný charakter.

V prípade výberu prichádza fáza, ktorej jednoznačne vládne tlačiareň, a to samotná výroba. Tu sa môže každý zákazník naplno spoľahnúť na kvalitnú prácu tlačiarne Thermo Aqua.
Tlačiareň vám ponúka komplexné služby v oblasti polygrafie. Jej portfólio zahŕňa úplné
polygrafické spracovania – od grafického návrhu až po distribúciu, či knihárske spracovanie,
laminovanie papiera alebo razenie logotypov a balenie do fólie.

V Thermo Aqua robia vždy všetko pre to, aby vyšli v ústrety vašim požiadavkám a splnili ich v čo najkratšom čase. Každému ponúknu možnosti riešenia, ako čo najrýchlejšie a najlepšie dostať do rúk finálny produkt, čiže kvalitný firemný časopis, katalóg alebo brožúru.

Words: DollPem media                                                            Photos: Press

Mohlo by sa Vám páčiť