Hľadať

Každý človek je osobnosťou / INTERVIEW

Je zrejmé, že výzor človeka prezrádza čo to o jeho osobnostnom postavení, ale čo keď sa ukrýva za hárok papiera, list, prostredníctvom ktorého s vami komunikuje? Je možné aj takýmto spôsobom takto na diaľku spoznať jeho osobnosť? Nemajte obavy…áno, takže od dnešného dňa by sme si mali aspoň trochu všímať vlastnú písomnú korešpondenciu. Peter Solej mi to jednoducho dokázal počas nášho rozhovoru. Takže, nech sa páči, vstúpte so mnou do sveta vysokej korešpondencie, osobností a trochu iného prostredia, v ktorom gentlemani ešte nevymreli.

Pán Solej, mohli by ste sa vrátiť v čase a ponoriť do svojich začiatkov?
Moje úplné začiatky sa datujú už od siedmych rokov, keď som – ako to zvyknem prozaicky spomínať – počas detských hier „spadol z bicykla na hlavu“ a po pár rokoch som začal písať knihy (smiech). Od útleho detstva sa venujem numizmatike a rád hovorievam, že mám pozitívny vzťah k peniazom – avšak primárne nie kvôli ich hodnote, ale v prvom rade kvôli ich obsahu i forme. Teda pre ich vlastné „ja.“
Na Slovensku v tom čase neexistovala kniha o Slovenskej korune a tak som sa ju ako 13-ročný rozhodol pripraviť sám. Stal som sa tak najmladším autorom odbornej knihy na Slovensku a zrejme i vo svete. Aspoň z centrály Guinnessových rekordov v Londýne nám vtedy avizovali, že takýto počin nemajú s čím ani porovnať. Dnes mám na konte tých kníh už viac, celkovo šesť, a to najmä z oblasti moderného slovenského peňažníctva a medailérstva kremnickej mincovne, ktorá je najstaršou nepretržite pracujúcou mincovňou na svete.

Viem však, že okrem tvorivej činnosti sa venujete aj podnikaniu. A to vo veľmi zaujímavej oblasti. Prezraďte našim čitateľom, čo vás dokázalo natoľko motivovať, aby ste sa nechali zaviesť do víru podnikania?
Naozaj som sa nechal vtiahnuť do zaujímavej sféry podnikania. Som spoluzakladateľom spoločnosti MIROIR, ktorá je unikátna tým, že sa venuje protokolárnemu servisu a produkcii exkluzívnej korešpondencie, a to predovšetkým z ručne vyrábaného papiera. Pri realizácii produktov využívame najmä tri techniky, ktoré sa používajú aj pri tlači bankoviek a cenín na celom svete: suchú razbu s jedinečným efektom, kovovolesklú oceľotlač aj historickú kníhtlač. Dokument tak nadobúda unikátnu, jedinečnú formu a vysokú ochranu pred falšovaním či napodobňovaním.

Ako ste sa k tomu dostali?
Od detstva sa snažím dbať na detaily a som presvedčený, že detailný súlad obsahu a formy, ktorý ponúkame prostredníctvom MIROIR-u našim klientom – je veľmi dôležitý pri každej našej aktivite. Osobitne pri tak významných atribútoch, akými je naša korešpondencia, osobný list, vizitka, či inak dôležitý dokument. Práve oni totiž veľa napovedia o osobnostných atribútoch odosielateľa, ale i o tom, ako si vážime ľudí, s ktorými komunikujeme. Nikdy nemáme totiž druhú šancu urobiť prvý dojem! A tým prvým dojmom je zväčša list, či vizitka.

Zvykne sa tvrdiť, že čo je napísané na papieri, to platí. Platí to skutočne v reálnom živote?
V živote slušných ľudí, pravých džentlmenov, určite áno. Medzi ľuďmi, pre ktorých je vzájomná úcta, slušnosť a zodpovednosť osobnými hodnotami dokonca ani dohoda nemusí byť spísaná na papieri. Nanešťastie „moderný kapitalizmus“ nášho regiónu nás často poučí, že aj dohoda potvrdená zmluvou nemusí platiť! Všetko je však o ľuďoch a ja verím, že je nás, ktorí si ctíme elementárne pravidlá slušnosti a máme pozitívny vzťah k pravde, stále dosť…

Dokáže list prezradiť čo to o pisateľovi?
Jednoznačne áno. Práve jeho forma je to, čo si ako prvé prijímateľ všimne. Úprava obálky, kvalita papiera, výber tlačovej techniky a farebnosti, umiestnenie loga i údajov v súlade s obsahom a formuláciou listu vytvárajú významný obraz o človeku, ktorý dokument podpísal i o tom, aký vzťah – úctu pociťuje voči adresátovi.

Zdôrazňujete potrebu vysokej úrovne písomnej komunikácie. V súčasnosti je však bežnejšie napísať e-mail, než list… Nepripravujú vás nové technológie o zákazníkov?
Vždy je a bude veľmi veľa druhov správ, informácií či rozhodnutí, ktoré sa – jednoducho povedané – musia „dať na papier.“ Potom sú aj také, ktoré by takúto dôstojnú formu určite nemali stratiť. Ako napríklad pozvánka na svadbu či recepciu, poďakovanie, menovací dekrét, blahoželanie či menu k slávnostnému stolovaniu. Nuž a k e-mailom ešte snáď jeden malý postreh. V živote sú chvíle alebo príležitosti, kedy sa rozhodneme dokument, ktorý ma pre nás význam z osobného či pracovného hľadiska odložiť na „čestné miesto“, aby sme sa k nemu mohli vrátiť a zaspomínať si na významný okamih aj o pár rokov. Bojím sa, že pri e-mailoch je to aj napriek úklonom pred technickým pokrokom, takmer nemožné…

Čím je listové príslušenstvo od Miroir výnimočné?
Spoločnosť MIROIR si kladie za svoju prioritu službu klientom, prostredníctvom ktorej dotvárame ich osobnostný, profesionálny či firemný profil. Jedinečnou kombináciou papiera i tlačových techník s dbaním o adekvátne zosúladenie obsahu a formy sa vždy snažíme napomôcť klientovi k tomu, aby bol vo svojom podnikaní či poslaní úspešný. A to sa bez dôstojnej komunikácie jednoducho nedá. A ak áno, tak len na chvíľu. V spoločnosti skutočných džentlmenov však ani na toľko…

Komu ste naposledy napísali list?
Priateľovi, zahraničnému diplomatovi, som blahoželal k narodeninám.

A od koho ste ho naposledy dostali?
Od prezidenta jednej z pápežských rád a člena kolégia kardinálov Rímskej Katolíckej Cirkvi, ktorý mojej manželke Lenke a mne blahoželal k nedávnemu prijatiu sviatosti manželstva.

Od akej najvýznamnejšej osoby ste v živote dostali list?
Ak by som na túto otázku chcel odpovedať len slovníkom dnešnej doby, tak začnem Jeho Svätosťou Ekumenickým patriarchom Bartolomejom, pokračujem hlavami viacerých monarchií a republík Európy i sveta či všetkými doterajšími slovenskými prezidentmi … Pre mňa má však každý list hodnotu, akoby prišiel od najvýznamnejšej osoby. Je to totiž slovo človeka človeku. A to má najvyšší význam!

Okrem firmy Miroir sa venujete mnohým iným aktivitám, napríklad v inštitúte NAPS. V skratke – aké je jeho poslanie?
Inštitút NAPS – Naše Aktivity Pre Slovensko som založil, ako najmladší autor odbornej knihy, 28. októbra 2004 v záujme realizácie aktivít, ktoré podporujú rozvoj v oblasti vzdelávania, kultúry a prehlbovania humánnych, duchovných a morálnych hodnôt. Som šťastný, že v NAPS sme za prvých sedem rokov jeho pôsobenia založili tradíciu konania medzinárodných ekumenických koncertov podporujúcich prehlbovanie dialógu a tolerancie medzi národmi a stúpencami rozličných náboženských tradícií, usporiadali sme viacero úspešných podujatí a medzinárodných aktivít v oblasti vzdelávania, umenia či postavenia žien v spoločnosti.
Pri svojej práci sme poctení podporou prejavovanou domácimi i zahraničnými osobnosťami rôznych oblastí života a svoju činnosť zakladáme na ideách a hodnotách obsiahnutých v našom hodnotovom desatore NAPS, ktoré začína úctou a končí patriotizmom. Momentálne pripravujeme už ôsmy ročník medzinárodného ekumenického koncertu, ktorý na jeseň v Košiciach prehĺbi dialóg a toleranciu medzi Kresťanmi a Židmi ako oficiálne podujatie Cyperského predsedníctva v EÚ a koncertu sa zúčastní aj osobný legát Jordánskeho princa. O dva mesiac neskôr chystáme aj ďalší ročník medzinárodnej konferencie o postavení žien.

Peter Fritz                                                                        Photos: Archive Peter Solej

www.miroirpaper.sk
www.naps.sk

Mohlo by sa Vám páčiť