Hľadať

Netradičný zážitok z vĺn oceánu

Bez ohľadu na to, kam cestujete, získate tú najvyššiu úroveň služieb, „glamour“ atmosféru a  odnesiete si superluxusný zážitok z netradičnej dovolenky. Celý čas pritom strávite na vodách búrlivého oceánu. Umožňuje to spoločnosť Princess Cruises – flotila jej exkluzívnych  zaoceánskych parníkov spoločne s dôkladne vyškoleným personálom.

Princess Cruises – základné fakty

Spoločnosť Princess Cruises je jednou z najväčších a najznámejších lodných firiem na celom svete. Založená bola v roku 1965, vtedy uskutočnila prvú plavbu do Mexika. Sídli v Santa Clarite v Kalifornii. Jej flotilu tvoria lode známych mien – spomeňme napríklad Caribbean Princess, Coral Princess, Crown Princess, Dawn Princess, Diamond Princess, Emerald Princess či Golden Princess.

Trasy lodí Princess Cruises vedú po vodách siedmych kontinentov vrátane Antarktídy a zahŕňa miesta ako Aljaška, Havaj či Mexickú riviéru. Celosvetovo obsluhuje 350 prístavov. Ročne prepraví viac ako 1,3 milióna pasažierov. Poskytuje plavby, ktoré trvajú od 7 do 107 dní. Už od svojho vzniku sa Princess Cruises  snaží o neustále inovácie v celom lodnom a prepravnom „biznise“ a kladie dôraz na pohodlie svojich cestujúcich. Dlhodobo je lídrom na trhu v konštruovaní takých lodí, ktoré dokážu poskytnúť čo najväčšiu mieru komfortu a luxusu pre pasažierov. V roku 1980 bola prvou, ktorá uviedla luxusné kajuty s balkónmi.

V roku 1990 zase otvorila prvú lodnú reštauráciu, ktorá bola v prevádzke nepretržite, 24 hodín. Zaujímavým „priekopníckym“ prvkom v jej ponuke služieb bola tiež možnosť uzavrieť manželský zväzok priamo na palube zaoceánskeho parníka.

Princess Cruises si je vedomá toho, akú dôležitú úlohu zohráva profesionálny a vyškolený personál lode. Na výcvik všetkých členov posádky teda kladie mimoriadny dôraz. Potvrdzuje to aj jej špeciálny školiaci program pre zamestnancov „C.R.U.I.S.E.“ (Courtesy, Respect, Unfailing in Service Excellence). Ten má povýšiť obsluhu na umenie – a úspešne sa mu to darí. Presvedčí vás o tom čo i len minúta strávená na palube niektorej z lodí Princess Cruises.

NIPOS                      Photos: Courtesy of Princess Cruises

www.princess.com
www.oneworldtravel.sk
www.luxusneplavby.sk

Mohlo by sa Vám páčiť