Hľadať

Štipendista Filip Martinský, študent Tanečného konzervatória mesta Prahy s tanečnou partnerkou vystúpili spolu s prvými sólistami Viedenského štátneho baletu Ninou Polákovou a Romanom Lazíkom v harfovom sprievode Michala Matejčíka