Hľadať

Portrét vizionára

Portrét vizionára

V súčasnosti môžu všetci fanúšikovia špičkových hodiniek sledovať renesanciu značky Bovet. O to sa výrazným spôsobom zaslúžil Pascal Raffy, ktorý dokázal, že kráčať za svojimi snami je možné, ale tiež úspešné. Po rokoch vrátil Bovet 1822 na miesto, ktoré mu vždy patrilo.

Pascal Raffy nikdy nemárnil čas zbytočnými činnosťami. Vždy ho priťahovali silné príbehy a preto  sa snažil pevne nasledovať svoju intuíciu – stále napredovať. Svoju vášeň pre majstrovské hodinky zdedil po svojom starom otcovi, ktorú sa snažil pretaviť vo veľký výsledok – priviesť Bovet 1822 na vrchol. História tejto značky bola vždy zaujímavá a Pascal Raffy sa stotožnil s postavou Edouarda Boveta. Ten sa dokázal tiež úspešne pohybovať vo svete obchodu, o čom svedčí jeho odvážny vstup na čínsky trh. Keď sa v roku 2000 Raffy neodvratne zamiloval do hodiniek a majstrovstva ich výroby, uvedomil si, že je stratený a podľahol novej výzve  – uspieť v tomto biznise.

Potom už nič nestálo Pascalovi Raffymu v ceste za životnou výzvou – zachrániť skvelé meno na „hodinárskom“ Olympe. Urobil všetko preto, aby vdýchol novú silu do spoločnosti, ktorá sa kolísala na hraniciach existencie. Náročná úloha a ešte väčšia výzva, pretože pri tejto operácii nebolo nutné len revitalizovať značku, ale vybudovať aj novú fabriku, získať tím ľudí – ktorí by zdieľali jeho životnú filozofiu, vlievať pozitívnu náladu do klientov a partnerov, pritom dokázať zmeniť ich pohľad na značku tak, aby sa z nich stali jej priatelia. Nakoniec zostávalo ešte nájsť remeselníkov, ktorí by prostredníctvom svojho talentu a skúseností mohli priviesť nové produkty – hodinky na vrchol.

Pascal Raffy však neostáva v tieni, ale aktívne pracuje na dizajne hodiniek a ich vývoji. K tomu musíme pripočítať ešte jednu jedinečnú vlastnosť tohto muža – umenie zvládať krízové situácie. Komplikácie sú Pascalovou hnacou silou, pretože vždy v kritických a vážnych momentoch dokáže prísť s kreatívnym riešením a východiskom. Za menej ako šesť rokov sa mu podarilo vyriešiť dva vážne problémy, napríklad s líniami Bovet Fleurier a Sportster, tiež s líniami Recital a Dimier.
Nové myšlienky, na druhej strane, prinášali rýchle výsledky. Bovet 1822 so svojimi novými kolekciami otváral dvere na nové trhy v najprestížnejšej oblasti. Dnes patria hodinky Bovet 1822 k cenným produktom, ktoré obsahujú každú stránku dekoratívneho umenia, pre ktoré boli také oslavované medzi čínskymi vládcami. Miniatúrne maľby na emaile, alebo rôzne vzory kvetov, či kombinácia perál a vzácnych kameňov dodávajú hodinkám Bovet 1822 nový, „čerstvý“ look.

Pascala Raffyho tiež ľudia z hodinárskej branže oceňujú pre jeho umenie zvládať modernú techniku vo výrobe hodiniek a cit pre umenie, ktoré vnáša život do srdca hodiniek Bovet.
Raffy podľa seba najlepšie pozná, že nadšenie je žiadaným tovarom v tomto biznise. Každý komponent musí by vyrobený, dokončený a vyzdobený podľa kritérií, založených na najčistejších tradíciách výroby hodiniek. Svoju pozornosť preto upriamil práve na detail.
Aby si zabezpečil budúcnosť, musel čeliť novej výzve  – získať si nezávislosť – takú potrebnú pre výrobcov hodiniek, ktorá im umožňuje prekonávať nepredvídané udalosti. Budúcnosť znamenala –  zabezpečiť vysokú úroveň odbytu. Ale Pascal nemal záujem meniť zvolený smer, skôr chcel  opäť upevniť produkciu exkluzívnych produktov, pretože si veľmi dobre uvedomoval, že zberateľ pochádza z elitného prostredia,  pre ktoré  luxus znamená pravé vyjadrenie jedinečnosti.

Po čiastočnom upevnení postavenia však osud Raffymu priniesol ďalšiu skúšku – továreň v ťažkostiach. To znamenalo rýchle rozhodnutie. Situáciu komplikovala aj nervozita a strach z možných následkov – uzavretia existujúcej továrne. Pascal sa sústredil na jediný možný  proces, ktorý sľuboval istý úspech. Tak v dôsledku spomínanej situácie okamžite konal – prevzal kontrolu nad továrňou a nazval ju Dimier 1738 Manufacture de Haute Horlogerie Artisanale. Na čele tímu viac ako 70 remeselníkov a žien sa najskôr snažil vliať vášeň do myslenia svojich zamestnancov. Prioritou bolo vytvoriť priestor pre kvalitu a na  kvantitu zabudnúť. V rekordnom sa mu úlohu podarilo splniť.

Ani tento úspech Pascala Raffyho nezastavil. Aby získal absolútnu nezávislosť, získal v roku 2006 81 % akcií v spoločnosti v Ženeve, ktorá operuje na trhu v oblasti drahých kameňov. Nazval ju  Dimier 1738 Manufacture de Cadrans et de Sertissage. Tento krok sa stal základným kameňom skupiny Bovet 1822.

Túžba ale ženie Pascala Raffyho ďalej – dopredu. O tom svedčí aj jeho posledná operácie, keď 29. marca 2007 kúpil zámok Chateau du Môtiers, historické monumentálne sídlo, ktoré leží vysoko nad dedinou Fleurier.

Pascal Raffy dokázal prekonať všetky prekážky a vďaka svojmu odhodlaniu tak naplnil všetky sny.

NIPOS      Photos: Bovet PRESS

www.bovetfleurier.ch

Mohlo by sa Vám páčiť