Hľadať

Riešenie pre váš biznis

Riešenie pre váš biznis

Hľadáte silného partnera, ktorý bude stáť pri Vašej spoločnosti od úplného začiatku? Máme pre Vás riešenie! EDYMAX je progresívny koncern so širokým portfóliom podnikateľských aktivít. Poskytuje komplexné dodávateľské služby, ktoré vie na základe požiadaviek business partnera flexibilne kombinovať.  

Spoločnosť EDYMAX HOLDING poskytuje svojim obchodným partnerom možnosť realizácie ich investičných projektov od zrodu myšlienky, vyhľadania a výkupu pozemkov, získania štátnej pomoci, naprojektovania a vybudovania diela, cez jeho správu, ochranu, upratovanie až po  celkové personálne zabezpečenie. Manažmenty spoločností združených v holdingu patria medzi špičky vo svojich odboroch. Ich riadiaci pracovníci majú dlhoročné skúsenosti, hlbokú odbornú erudíciu a vyvíjajú neutíchajúce úsilie zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb.
EDYMAX HOLDING rozvíja vlastnú tradíciu vysokej podnikateľskej kultúry a dodržiavanie pravidiel zakotvených v platnej legislatíve je pre nich  jedinou správnou cestou k úspechu. Aktívne pristupujú k definovaniu a každodennému uplatňovaniu vnútropodnikových etických štandardov záväzných pre všetkých zamestnancov.

Odborníci v rámci servisného developmentu  vytipujú investorovi podľa jeho požiadaviek vhodnú lokalitu pre realizáciu jeho investičných zámerov, urobia hĺbkový audit vytipovaných lokalít – due diligence (technický, environmentálny, finančný a právny), vypracujú časový plán jednotlivých fáz projektu, zabezpečia výkup pozemkov, ich vysporiadanie i ucelenie parciel. EDYMAX sa zameriava na realizáciu projektov s vysokou pridanou hodnotou využiteľnosti a ekonomickej efektívnosti, poskytuje investičné poradenstvo, štátnu pomoc, právny servis a projektový manažment. Divízia EDYMAX HOLDINGU, Development & Construction Services, sa pri podnikaní v stavebníctve špecializuje na prípravu a finálnu realizáciu projektov pozemných stavieb. V rámci tejto špecializácie na  sa orientujú na tri základné typy projektov: priemyselné stavby, inžinierske stavby, bytová výstavba a občianska vybavenosť.

Spoločnosť má na Slovensku i v Českej republike vybudovanú rozsiahlu sieť regionálnych a náborových centier, prostredníctvom ktorých sú nablízku nielen uchádzačom o zamestnanie, ale aj svojim business partnerom. V rámci personálnych služieb poskytujú klientovi personálny audit, analýzu a návrh riešení v oblasti personalistiky (organizačná štruktúra, kompetenčný model, odmeňovanie), personálny lízing, dočasné, strednodobé a dlhodobé prideľovanie zamestnancov, EDYMAX skill centrá, workteam lízing, takeover, permanent placement, či  try & hire.
Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Optimal TFS Partner s.r.o. realizuje Edymax pre svojich klientov aj komplexnú správu nehnuteľností s cieľom dosiahnutia maximálnych synergií potrebných pre optimalizáciu prevádzkových nákladov. V rámci poskytovania týchto služieb sa  orientujú na  riadenie nehnuteľností, ich  prevádzku, údržbu, ochranu a upratovanie / cleaning.

Divízia Edymax Cleaning je sofistikovaným systémovým integrátorom čistiacich a upratovacích prác. Poskytuje jedinečné riešenia zahŕňajúce komplexný dodávateľský a organizačný manažment spojený s prevádzkou nehnuteľností a kancelárskych priestorov (Integrated Facility Services).

Klient si môže vybrať zo širokého portfólia poskytovaných služieb a tým sa stať partnerom spoločnosti, ktorá je už dnes na trhu značkou s vysokou pridanou hodnotou, značkou, v ktorej sa plnia sľuby, dodržiavajú pravidlá a predovšetkým má hlavné slovo klient – EDYMAX HOLDING.

Words: Edymax                                                            Photos: ISIFA

www.edymax.com

Mohlo by sa Vám páčiť