Hľadať

Spoznajte nové trendy a vyvarujte sa chýb

Ľudia často chybujú, čo im spôsobuje nemálo starostí. Spôsobuje to neznalosť rôznych situácií, neuvážené rozhodnutia či snaha urýchliť proces, ktorý si vyžaduje väčšiu pozornosť. Aby ste sa neocitli v nepríjemných situáciách, ponúkame vám zaujímavé tituly, ktoré vám umožnia spoznať moderné trendy a naučia vás správne sa rozhodnúť.

William Higham

Trendológia
Ako rozpoznať a predpovedať budúce trendy v správaní zákazníkov

Trendológia je jedna z prvých kníh, ktorá pomenúva existujúce trendy a odhaľuje ich silný vplyv na vývoj trhu. Wiliam Higham, uznávaný odborník v oblasti spotrebiteľského výskumu, v nej na
konkrétnych príkladoch dokazuje, aké dôležité je pre firmy trendy správne predpovedať a zaoberať sa nimi. Trendológia je prehľadný a systematicky koncipovaný sprievodca, s pomocou ktorého budete vedieť poznatky zo skúmania trendov (toho, čo konečný spotrebiteľ ešte len bude chcieť) pretaviť do konkurenčnej výhody a zisku.

Formát: 155 x 225mm
Väzba: tvrdá s prebalom
Počet strán: 288
ISBN: 978-80-8109-146-9

Michael J. Mauboussin

Dvakrát meraj
Umenie robiť správne manažérske rozhodnutia a vyvarovať sa drahých chýb

Lídri vo všetkých oblastiach robia denne zásadné rozhodnutia, trpkou pravdou však je, že aj napriek dobrým úmyslom je ich voľba často chybná a za ich omyly platia všetci vysokú daň. Prečo je také ťažké robiť správne rozhodnutia? Michael J. Mauboussin tvrdí, že správny rozhodovací proces, najmä keď je v stávke veľmi veľa, je v konflikte s tým, ako prirodzene funguje naša myseľ. Keď sme konfrontovaní so zložitou situáciou, náš mozog sa prepne na jednoduché modely, ktoré zatienia lepšie riešenia problému. Chybám v úsudku je však možné predchádzať. Disciplinovaný prístup k rozhodovaniu značne znižuje drahé chyby. Vyžaduje si prípravu na potýkanie sa s rozumovými pascami, rozpoznanie týchto chýb v kontexte a aplikovanie správnych rozumových nástrojov, aby človek dospel k lepším rozhodnutiam.

Kniha, podložená kvalitným výskumom a inteligentnou analýzou, poskytuje čitateľovi
súbor rozumových nástrojov na vyhľadávanie nebezpečných pascí pri rozhodovaní a na
voľbu múdrejších alternatív v profesionálnom i osobnom živote.

Formát: 150 x 215 mm
Väzba: tvrdá s prebalom
Počet strán: 224
ISBN: 978-80-8109-136-0

Words & Photos: Eastone

www.eastonebooks.com

Mohlo by sa Vám páčiť