Hľadať

Veľké práce umenia a nového dizajnu

Medzi najvplyvnejšie veľtrhy umenia a starožitností na svete patrí nepochybne TEFAF Maastricht, ktorý sa neustále rozvíja a posilňuje svoju pozíciu. Čo sa však nikdy nemení, je kvalita diel ponúkaných na predaj. Túto šancu so záväzkom zachovávať najvyššiu kvalitu spojil aj 22.ročník Európskeho veľtrhu umenia. Ten sa uskutočnil v MECC (Maastrichtské výstavné a kongresové centrum)13. – 22. Marca 2009.

Veľtrh v  tomto roku patril k vôbec najväčším v počte obchodníkov – okolo 240 z 15 krajín celého sveta. Po prvýkrát bola pripravená aj sekcia desiatich vedúcich špecialistov na 20. storočie a súčasný dizajn. K mnohým dlhoročným vystavovateľom pribudli  nové mená, ako W.M. Brady & Co z New Yorku, ktorý sa špecializuje na starých majstrov maľby a kresby a starožitník Sycomore Ancient Art zo Ženevy.


VEĽKOLEPÉ UMELECKÉ PRÁCE

Vystavovatelia na TEFAF predstavili umelecké diela a starožitnosti v hodnote presahujúcej

1 mld. USD, vrátane malieb, kresieb, tkanín, sôch, klasických starožitností, starých rukopisov, šperkov, textílií, porcelánu, skla, striebra a ďalších umeleckých prác. Reprezentované boli klasické starožitnosti všetkých období do 21. storočia. K výnimočným umeleckým dielam, ktoré mali návštevníci možnosť počas veľtrhu kúpiť boli:

 – Čierny žrebec a jeho paholok od holandského maliara Roelandta Saveryho, pravdepodobne namaľovaný pre cisára Rudolfa II. Habsburgského v Prahe začiatkom 17. storočia, ocenený na 600 tisíc EUR.
– Prekrásna rytina zo 16. storočia, rukopis Vita Christi, náboženský text od Ludolphus Carthusiensisa. Cena: 2,4 mil. EUR.
– Vzácna porcelánová figúrka z Meissenského porcelánu z 18. storočia od Johanna Joachima Kändlera znázorňujúca Schindlera. Cena: 40 tisíc EUR.
– Strieborná a pozlátená svadobná kazeta vyrobená v Groningene v Holandsku okolo roku 1668. Cena: 75 tisíc EUR.
– Elegantná a vzácna bronzová fľaša vyrobená pre použitie v kostole počas dynastie SUI, ktorá v vládla v Číne od 589-618. Cena: 20 tisíc EUR.
– Významná Egyptská bronzová tabuľka s pokynmi pre kňažky Amun, datované 945 – 715 pred Kristom. Existuje iba jeden takýto exemplár v súkromných rukách. Cena: 2,9 mil. EUR.

– Zlatý, emailový a koralový amulet vyrobený v Neapole v 17. storočí, ktorý patril k jedným z najsledovanejších. Cena: 35 tisíc EUR.

– Čierne svetlo/oheň autoportrét, jedna z hlavných sérií – „Vyľakaná parochňa autoportréty“ – zhotovené Andy Warholom a jeho štúdiom Východná 33. v New Yorku.


NOVÁ EXPOZÍCIA DIZAJNU NA TEFAF

Oddelenie „20. storočie a súčasný dizajn“ bolo v tomto roku uvedené na veľtrhu TEFAF po prvýkrát. Zúčastnilo sa ho desať popredných dizajnérov, vrátane Philippe Denysa z Bruselu a Fransa Leidelmeijera z Amsterdamu. Ben Janssens, zakladajúci Londýnsky obchodník s orientálnym umením, ktorý je predsedom výkonného výboru TEFAF povedal: „Ak identifikujete určité trendy trhu, tak je dôležité pokúsiť sa s nimi udržať krok. Dvadsiate storočie a súčasný dizajn sú oblasti, kde potrebujeme veľtrh posilniť.“

HLAVNÁ SPRÁVA TRHU UMENIA

Najnovšími v sérii hlavných správ pripravených pre TEFAF boli pohľady na zmenu štruktúry globálneho trhu pre výtvarné a dekoratívne umenie. Táto štúdia, pripravená Dr. Clarte McAndre, ekonómkou kultúry špecializujúcou sa na trh s umením, obsahovala podrobné analýzy niektorých novších a najdynamickejších centier trhov sveta, vrátane Číny, Indie, Ruska a Stredného Východu. Správa sa zamerala na rozvoj trhu umenia medzi týmito krajinami za posledných päť rokov, ako aj globálneho vývoja trhu. Globalizácia a trh s umením tiež mapovala vstup solventných zákazníkov z nových krajín na globálny trh.

ZAUJÍMAVOSŤ

Minulý rok si veľtrh TEFAF nenechalo ujsť viac ako 73 tisíc návštevníkov, vrátane mnohých kurátorov z najdôležitejších svetových múzeí, či zberateľov. Hoci veľký počet pochádzal z krajín Európskej únie a zo Spojených štátov. Rastie aj počet návštevníkov z Ruska, Japonska, Austrálie, Brazílie, Argentíny, Kanady a Izraela. TEFAF Maastricht sa za dve desaťročia transformoval z relatívne malého, miestneho podujatia v Holandsku na najvplyvnejší veľtrh umeleckých a starožitných predmetov vo svete.

Alica Štrbavá         Photos: TEFAF Press

www.tefaf.com

Mohlo by sa Vám páčiť