Hľadať

Výsledkom bude rekordná fotokniha

Už len týždeň majú fotoamatéri aj profesionálni fotografi možnosť zapojiť sa do šiesteho ročníka fotografickej súťaže Ekológia v objektíve, ktorej cieľom je hľadať environmentálne riešenia pomocou fotografie. Uzávierka je stanovená na 15. novembra.

Súťaž poskytuje priestor na výpoveď viac či menej skúseným fotografom, ktorých spája potreba angažovať svoj talent vo verejný prospech. V centre pozornosti je potenciál fotografiou bezprostredne vyjadriť svoj postoj k otázke životného prostredia.

Šiesty ročník charakterizuje téma Život v lese. V rámci súťaže neexistujú nijaké obmedzenia ani odporučené spôsoby, ako uchopiť tému, naopak, podporuje sa mnohorakosť a odlišné autorské vnímanie. Les ako harmonický celok dokonale prepojených mikrosvetov sústreďuje množstvo scén a príležitostí, ktoré sú živým materiálom pre oko fotografa. Fyzicky aj ako metafora je les nositeľom života a zdrojom energie, miestom, ktoré očisťuje, prináša znovuzrodenie a inšpiruje našu chuť objavovať. Možností, ako ho skúmať a prerozprávať jeho príbehy prostredníctvom fotografie, je nekonečné množstvo.

Príležitosť zapojiť sa má široká verejnosť, keďže súťaž je tradične rozdelená na dve vekové kategórie – od 10 do18 rokov a nad 18 rokov. Každý súťažiaci môže prihlásiť až deväť fotografií. Udelených bude osem cien v celkovej hodnote 5-tisíc eur. Najlepšie fotografie budú verejnosti predstavené formou samostatnej putovnej výstavy, ktorá sa z Bratislavy presunie do ďalších miest Slovenska.

Ročník 2011 prináša neprehliadnuteľné novinky a významne rozširuje dosah súťaže. Prvou z noviniek je Facebook, kde sú priebežne uverejňované snímky s možnosťou hlasovania za najlepšiu fotografiu v rámci Ceny internetu. Pozornosť si zaslúži funkcia geolokácie jednotlivých fotografií. Je základom vznikajúcej interaktívnej fotomapy Slovenska, ktorá rastie s každým prihlásením ďalšej geolokovanej fotografie. Cieľom mapy je sprístupniť a zosobniť vizuálny zážitok jednotlivých snímok.

Najväčšou odmenou, ale aj prekvapením pre zúčastnených autorov je tvorba nadrozmernej fotoknihy, ktorá je už svojím konceptom na Slovensku raritou a má ambície rezonovať mimo hraníc krajiny. Sú do nej zaraďované všetky prihlasované fotografie a jej spolutvorcami sa stávajú všetci, ktorí svoje autorské fotografie zašlú do súťaže. Jej rozsah neustále rastie a finálna podoba bude známa až po uzávierke 15. novembra.  Informácie nájdete na www.ekologiavobjektive.sk.

Význam šiesteho ročníka stúpa aj účasťou svetoznámeho fotografa Martina Vrabka, prezidenta Asociácie profesionálnych fotografov SR a jedného zo štyroch slovenských držiteľov titulu QEP (Qualified European Photographer), ktorý v súčasnosti predsedá porote Fine European Art Photograph Award 2011. Ako tvár projektu Ekológia v objektíve sa podelí o niektoré svoje fotografie a o ich príbehy. V závere sa bude podieľať na výbere víťazných fotografií.

Pripojí sa tak k odbornej porote, ktorá sa zíde v rovnakom zložení ako minulý rok. Predsedať jej bude prof. Milota Havránková z katedry fotografie VŠVU. O kvalite súťažných príspevkov bude rozhodovať aj Mgr. Pavol Breier, fotograf, ktorého doménou je dokumentárna a reportážna fotografia a fotografia krajiny, a doc. RNDr. Peter Fedor, PhD., uznávaný meteorológ a klimatológ. Za známe osobnosti zasadnú v porote speváčka a fotografka Misha a moderátorka a priateľka zvierat Janka Hospodárová. Svojho zástupcu v odbornej porote má aj United Nations Environmental Program (UNEP), konkrétne ide o riaditeľa environmentálneho centra UNEP Ing. Vladimíra Hudeka, CSc., a za spoločnosť Bayer, vyhlasovateľa súťaže, bude porotcom jej generálny riaditeľ Dr. Harald Nusser.

O dôležitosti súťaže a presahu vytvorených fotografií Dr. Harald Nusser nepochybuje. Podľa neho len vďaka tomu, že prírode aktívne venujeme pozornosť, dokážeme si intenzívnejšie uvedomiť našu vzájomnú previazanosť. Štúdium prírody a jej zákonitostí je večné a pre ľudí je nevyhnutným prejavom sebazáchovy – už Francis Bacon v 16. storočí vyhlásil: „Prírodu musíme počúvať, nie jej prikazovať.“

CALVERA/ Kharisma                                           Photos: Archive

www.ekologiavobjektive.sk

Mohlo by sa Vám páčiť