Autentické príbehy, nadčasové témy

Alexej Vojtášek a Juraj Čutek

0
Alexej Vojtášek a Juraj Čutek

Savoy Gallery v decembrovom predvianočnom čase pripravila atraktívnu výstavu dvoch známych bratislavských autorov, maliara Alexeja Vojtáška a sochára Juraja Čuteka.

Začínalo sa v priestoroch Hotela Carlton, kde sa uskutočnilo predstavenie umelcov a program.  Večer patril dvom bratislavským autorom – maliarovi Alexejovi Vojtáškovi a sochárovi Jurajovi Čutekovi, ktorí spoločne absolvovali už niekoľko spoločných prezentácií. v posledných rokoch absolvovali spolu prezentácie nielen na Slovensku, ale najmä v zahraničí, v Taliansku a Spojených štátoch. Obaja sú veľmi úspešní, majú za sebou množstvo výstav a ich diela nachádzame v nespočetných domácich i zahraničných zbierkach.

Na úvod privítala moderátorka večera Lucia Wirthová hostí, tradične sa poďakovala partnerom výstavy a predstavila program večera.

Na pódiu sa počas príhovorov okrem samotných umelcov vystriedali aj kurátorka Mária Horváthová, ktorá predstavila tvorbu oboch autorov a na záver manažér výstavy Igor Turuk.O hudobné zážitky sa postaral známy jazzový spevák Peter Lipa so svojou skupinou.
Po programe sa hostia presunuli do priestorov Savoy Gallery, kde si mohli pozrieť tvorbu oboch autorov.

O výstave a umelcoch
Stretnutie s obrazmi Alexeja Vojtáška je pre divákov vždy výnimočným okamihom, pretože autor zakaždým prekvapí veľkorysosťou svojich kompozícií, žiarivosťou farieb a zmysluplnosťou námetov, ktoré dávajú priestor na meditáciu.

Alexej Vojtášek je predovšetkým figuralista. I keď sa často dopracúva k hraniciam abstraktného prejavu, ľudská postava, zväčša komponovaná ako skladba základných geometrických tvarov, či strohých lineárnych obrysov je jedným z určujúcich prvkov jeho kompozícií. Vybudoval si vlastný maliarsky štýl, farebnú škálu i osobitú výtvarnú reč, v ktorej významnú úlohu zohráva meditácia a citácia, ale najmä symbol a metafora

Bohatá predstavivosť a fantázia mu otvorili cestu k nekonečnej škále námetov siahajúcich hlboko do histórie európskych i orientálnych civilizácií, k archetypálnym kultúram, od egyptských inšpirácií k starej gréckej mytológii, k antickým reáliám, ale i k východným národom a k ich filozofickým princípom. Nie je to však len história, ale aj literárne podnety, fragmenty architektúr a prírodné prvky, ktoré Vojtášek dokáže interpretovať v nových a nečakaných súvislostiach. No a samozrejme sú tu i jeho vlastné príbehy, v ktorých sa prelína spomienkový i zážitkový svet autora do jedinečnej výpovede, otvárajúcej cestu asociáciám a divákovej predstavivosti.

V poslednom období sa Alexej Vojtášek s novým zanietením venuje kompozíciám, v ktorých vystupuje do popredia reálna ženská postava. Veľkorysé ženské akty plné zmyselnosti a vášne už nie sú len symbolom, ale prezrádzajú radosť zo života a opojenie maľbou. Sú farebne výrazné a živé, expresívne a dramatické, s dostatočnou dávkou imaginácie, ktorá autorovi mu umožňuje transformovať do dnešnej unáhlenej doby pokoj a majestátnosť plynúceho času.

Sochár Juraj Čutek zasvätil svoj talent, kreativitu a nesmiernu zručnosť drevu, ktoré spája s novými prvkami. Sú to zväčša bronzové, mosadzné či železné fragmenty rôznych prístrojov, hudobných nástrojov, súčiastok, či prosto nájdených, darovaných a zväčša nepotrebných a odložených drobných predmetov, ktoré majú svoju históriu, pamäť, auru, a ktoré nás očaria svojou neuveriteľnou poetikou a pôvabom.

Kontrast plynulých línií Čutekových sôch a bizarných tvarov bronzových detailov, často doplnených i decentne žiarivou polychrómiou nanášanou akrylom na leštené drevo, umocňuje metaforický a symbolický akcent jeho diel a prepožičiava im tajuplnosť i presvedčivosť. Čutekove postavy, zvieratá, ryby predstavujú jedinečný svet fantázie a asociácií. Autora fascinuje i podmorský svet Julesa Verna, neodolateľné Sirény i pôvabní anjeli, svet hudby, v ktorom mu splývajú ženské krivky s tvarmi hudobných nástrojov, ale i jemná a melancholická groteska cirkusového sveta mímov a šašov, ktoré nájdeme v jeho repertoári od najranejších čias

Juraj Čutek čerpá z histórie – od antiky až po súčasnosť – z literatúry a najmä z literatúry faktu, zo svojich detských snov i rodinných príbehov, ktoré siahajú niekoľko generácií do minulosti. Výstava v Savoy Gallery je výberom z najnovšej tvorby autora a prezentuje sochy, ktoré sú tajomnými metaforickými interpretáciami rozmanitých príbehov, udalostí i osobností.

Alexej Vojtášek
Narodil sa 13. decembra 1952 v Roudnici nad Labem. V rokoch 1973 – 1980 študoval na Vysokej škole výtvarných umení Bratislave, na oddelení grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Albína Brunovského. V rokoch 1985 – 1990 bol pedagógom na Vysokej škole výtvarných umení a v rokoch 1994 – 1995 na Katedre propagácie a reklamy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,

Žije v Bratislave a popri komornej maľbe sa venuje i kresbe, grafike, knižnej ilustrácii, priestorovým objektom a monumentálnym maliarskym dielam do architektúry. Vystavoval na mnohých samostatných i kolektívnych výstavách a jeho diela sa nachádzajú v súkromných aj galerijných zbierkach doma i v zahraničí. Zúčastnil sa na viacerých medzinárodných sympóziách a v roku 1985 získal 3. cenu na Medzinárodnom trienále kresby v Norimbergu a aj ďalšie ocenenia najmä v oblasti knižnej ilustrácie.

Juraj Čutek
Narodil sa 28. februára 1957 v Žiline. V rokoch 1972 – 1976 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave u prof. Ludwika Korkoša a v rokoch 1977 – 1983 na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe na oddelení sochárstva u prof. Josefa Malejovského a prof. Josefa Svobodu.

Svoje diela prezentoval na nespočetných individuálnych i kolektívnych výstavách doma i v zahraničí (Česko, Švajčiarsko, Taliansko, Holandsko, Francúzsko, Nemecko, USA, Monako a Izrael) . V rokoch 1992 – 2018 sa zúčastnil na mnohých sochárskych sympóziách, niektoré i sám inicioval a viedol.

V rokoch 2005 – 2016 bol na niekoľkých študijných pobytoch v Cité Internationale des Arts v Paríži a v roku 2006 sa zúčastnil na Concours International de sculpture sur bois á tronconneuse v Palais de Tokyo v Paríži. V roku 2017 bola odhalená vo viedenskej Opere jeho busta slovenskej opernej divy Lucie Popovej a v roku 2018 získal za svoju tvorbu Krištáľové krídlo.

Juraj Čutek žije v Bratislave, venuje sa sochárskej tvorbe, kresbe i maľbe, realizáciám v architektúre a interiérovému dizajnu. Jeho diela sú zastúpené v mnohých galériách, ale i v nespočetných súkromných zbierkach najmä v zahraničí.

Mária Horváthová / Peter Fritz
Fotografie: Majo Podlesný

www.savoygallery.sk