Autentické príbehy, nadčasové témy

Bohatá jeseň DETÍ DUNAJA

0

Bohatá jeseň DETÍ DUNAJA

Premiéra bábkového predstavenia Petruška, vernisáž výstavy z doterajšej činnosti združenia a Vianočné trhy v Paríži – to je program, ktorý má pred sebou do konca tohto roka francúzsko-slovenské občianske združenie DETI DUNAJA/LES ENFANTS DU DANUBE.

Vzniklo v roku 2002 v Paríži, na Slovensku bolo zaregistrované v roku 2003 a jeho hlavným poslaním je materiálna a humánna pomoc opusteným, týraným, chorým a postihnutým deťom na Slovensku.

Za jeho vznikom stoja tri Slovenky Zuzana Evrard Bojnansky a Jarmila Freaud Nišponská, ktoré žijú v Paríži a Alica Štrbavá, ktorá žije v Bratislave. Všetky pracujú pre Deti Dunaja ako dobrovoľníčky, takže aj popri svojej práci, rodinách, povinnostiach.
Za uplynulých päť rokov je za nimi už poriadny kus práce. Združenie úzko spolupracuje s viac ako päťdesiatimi inštitúciami na Slovensku – detskými domovmi, krízovými centrami, útulkami pre týrané ženy s deťmi, ústavmi pre postihnuté deti i sociálne slabými rodinami. Pomohlo viac ako 2500 deťom a študentom vo finančnej núdzi formou podpory mimoškolských aktivít a štipendií.

OZ je financované príspevkami dobrovoľných členov, organizovaním charitatívnych a kultúrnych podujatí, darmi mecénov a finančnou podporou projektov sponzormi a partnermi.


PROJEKTY NA SLOVENSKU…

Snahou združenia je sprístupniť kultúru formou divadelných predstavení a tvorivých dielní deťom žijúcim v inštitúciách. Prvý projekt bábkovej hry vznikol v roku 2004. Študenti VŠMU naštudovali predstavenie „MODRÝ PETER“, pod vedením doc. Andreja Pachingera a Mgr. Art. Evy Farkašovej.     Ambícia ďalšieho bábkového predstavenia „ZVEDAVÝ SLONÍK“ prekročila hranice slovenskej scény. V septembri 2006 bolo prezentované na svetovom festivale bábkových divadiel vo francúzskom meste Charleville Mezieres. Na Slovensku videlo „ZVEDAVÉHO SLONÍKA“ viac ako 2500 detí. Ďalšími predstaveniami boli rozprávky „PALČEK“ a „POPOLUŠKA“, ktoré videli ďalšie stovky detí vo viac ako 50 zariadeniach.
Pre študentov – budúcich profesionálnych bábkohercov, sú tieto predstavenia jedinečnou príležitosťou prezentovať sa pred živým a rozmanitým detským publikom. Odmenou im sú rozžiarené detské očká, smiech, zvedavé otázky po predstavení a nové priateľstvá. Projekt bábkových predstavení pre deti v detských domovoch združenie realizuje vďaka významnej finančnej podpore Nadácie SPP.

Znalosť cudzích jazykov je nevyhnutnou podmienkou pri budúcich profesionálnych zameraniach. Jedným z pôvodných programov združenia je motivácia a finančná podpora detí k výučbe cudzích jazykov. Združenie spolupracuje od svojho vzniku s Francúzskym Inštitútom v Bratislave, ktorý poskytuje kurzy francúzštiny pre deti v Bratislave. Ďalším deťom financuje OZ kurzy v mieste ich bydliska.

Špecifickým programom sú aj prázdninové pobyty detí. Od roku 2002 združenie financuje a podporuje exkurzie a prázdninové pobyty detí v rodinách vo Francúzsku. Letné tvorivé dielne formou týždenných táborov umožňujú stovke detí učiť sa základom tradičných remesiel. A chorým a postihnutým deťom prispieva na liečebné pobyty a nákup liečebných pomôcok.

… A VO FRANCÚZSKU

Základom činnosti Detí Dunaja vo Francúzsku je organizovanie predajných výstav a trhov v Paríži. Dvakrát do roka sa predstavuje francúzskemu publiku to najlepšie z umeleckej a remeselnej tvorivosti na Slovensku. Vysoká návštevnosť potvrdzuje živý záujem Parížanov o slovenské umenie a tradičné remeselné výrobky. Tohtoročné vianočné trhy sa uskutočnia v Paríži v dňoch od 12. do 14. decembra.  

Words & Photos: Deti Dunaja

DETI DUNAJA, Súmračná 20, 821 02 Bratislava

e-mail: detidunaja@myavy.sk

www.detidunaja.sk
 +421 905 729 612