Autentické príbehy, nadčasové témy

Dizajnér a pedagóg, ktorému učarovalo sklo / INTERVIEW

0
Dizajnér a pedagóg, ktorému učarovalo sklo / INTERVIEW

Patrik Illo je sklom doslova obklopený. Keď som ho navštívil v Ateliéri Sklo, ktorý je súčasťou Vysokej školy výtvarných umení, mal som pocit, že sa na mňa z každého miestečka kabinetu Patrika Illa pozerajú sklené veci tých najúžasnejších tvarov. O to zaujímavejšie bolo nazrieť do sveta, v ktorom sa nápady sypali a sklo lialo.

Pán Illo, začať rozhovor a nespýtať sa hneď v úvode na vašu definíciu úspechu by bolo veľmi zlé. Tak začnime otázkou, ktorú najradšej vyberám v závere rozhovoru, u vás však urobím výnimku. Ste úspešný muž so zaujímavými skúsenosťami, tak by som sa vás rád spýtal na definíciu úspechu. Ako vnímate úspech?
Za svoj profesionálny úspech pokladám, keď je moja práca ocenená spokojnosťou tisícok konečných zákazníkov, ak navrhnem predmet, ktorý očarí a poteší ľudí natoľko, že sa rozhodnú vlastniť ho.

small

Teraz sa priblížme k vašej životnej vášni. Sklo sa stalo vaším sprievodcom životom. Venujete mu všetok um a talent. Vo vašej fantázii sa z beztvarej masy mení na úžasné tvary. Prečo ste si pre svoje poslanie vybrali práve sklo?
Bola to vlastne trochu náhoda. Hlásil som sa na bratislavskú ŠUPKU, kam ma nevzali. V tom čase otvárali nový maturitný odbor umelecko-remeselné spracovanie skla na Sklárskom učilišti v Lednických Rovniach. Tam som po prvýkrát prišiel do kontaktu s touto nesmierne zaujímavou hmotou.

small_3

Čo vo vás vyvoláva pohľad na túto chladnú, priezračnú hmotu?
Spomienky na vyše dvadsať rokov môjho života…

small_2

Kedy sa vo vás zrodilo presvedčenie, že sklo bude tým pravým materiálom, ktorému chcete venovať svoj talent?
Bolo to práve na strednej sklárskej škole a neskôr na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde som študoval v oddelení sklárskeho výtvarníctva. Už počas školy som začal navrhovať pre sklárne v Lednických Rovniach, s ktorými spolupracujem dodnes.

Keď som si pozeral váš katalóg, zostal som… nadšený, aké nádherné línie a tvary ste vdýchli sklu. Ako vznikajú tie najrôznejšie tvary skla? Kde nachádzate inšpiráciu?
Priznám sa, ani neviem definovať, čo pre mňa slovo inšpirácia presne znamená. Podľa mňa je najdôležitejšie pozerať sa okolo seba. Práca dizajnéra je veľmi komplexná činnosť. Keď sa človek venuje dizajnu skla dvadsať rokov, má už vyvinutú vlastnú metodiku práce. V prípade, že navrhujem pre konkrétnu skláreň (značku), snažím sa, aby moje návrhy neboli len súčasné, ale aby odzrkadľovali históriu a filozofiu danej sklárne, aby rešpektovali technologické možnosti a obchodné a marketingové zámery zadávateľa.

small_1

Aký proces predchádza vzniku nového finálneho produktu, na ktorom pracujete?
Dizajnér je tým človekom, ktorý dáva nové podnety a impulzy. Samotný vznik produktu je veľmi komplikovaný proces: desiatky kresieb, diskusie s obchodníkmi, konzultácie s technológmi. Len vzájomnou spoluprácou všetkých týchto zložiek môže vzniknúť kvalitný produkt, ktorý má šancu uspieť na trhu.

Okrem dizajnu sa venujete aj pedagogickej činnosti, na Vysokej škole výtvarných umení vediete ateliér Sklo. Čo sa snažíte prízvukovať vašim študentom? Na čo by mali klásť dôraz?
Mojim študentom sa snažím vysvetliť, aby čo najlepšie využili čas v priebehu štúdia. Aby sa naučili pozerať na svet okolo seba a v sebe. Aby čo najviac skicovali, experimentovali s materiálom a s technológiou, aby postupne nadobudli prehľad v dejinách umenia a dizajnu, ale aj v iných odboroch, akými sú sociológia či filozofia… Snažím sa im naznačiť, že pravdepodobne už nikdy nebudú mať toľko „voľného“ času, ktorý môžu venovať len sebe a svojmu zdokonaľovaniu. Preto je pre nich najlepšie, aby sa snažili čo najlepšie ho využiť.

small_4

V rôznych odborných publikáciách či motivačných knihách sa často objavuje informácia, že talent nie je rozhodujúcim faktorom úspechu. Oveľa dôležitejší je prístup a tvrdá práca. Súhlasíte s týmto tvrdením? Možno sa dopracovať k úspešnému výsledku len vďaka „chceniu“ a systematickej práci?
Sám talent určite nie je jediným faktorom úspechu. Ak ho systematickou prácou nerozvíjame, tak nám je vlastne na nič.

Peter Fritz
Photos: Patrik Illo Archive

www.illo.sk