Autentické príbehy, nadčasové témy

DRAGONFLY – ekologická farma budúcnosti

0

Svet polotovarov a mrazených výrobkov je pravdepodobne za nami! Záujem obyvateľov veľkomiest sa začína upierať späť k malým priľahlým záhradkám, zatrávneným strechám budov, okrasným terasám a balkónom. Všetko úsilie smeruje k opätovnému návratu čiastočiek vidieka do preplnených veľkomiest. Vyznávači ekologického spôsobu života sa usilujú uniknúť z virvaru konzumného vesmíru a čoraz viac túžia po možnosti skultivovať kúsoček pôdy a zapustiť korene vytvorením svojho vlastného bioprostredia. Zo zákazníka sa tak stáva producent potravín a zároveň obyvateľ vlastnej ekofarmy.

Moderná architektúra veľkomiest sa tak nutne musela prisposobiť tejto novej vízii produkcie potravín a pretvoriť novú spoločenskú túžbu do kontextu ekologickej a potravinárskej autonómie.
Belgický architekt Vincent Callebaut navrhol výškovú ekofarmu založenú na systéme krídel vážky, odtiaľ ten názov „Dragonfly“, ktorý v preklade znamená práve tento zaujímavá vodný hmyz. Veža, situovaná pozdĺž East River na južnom brehu Rooselveltovho ostrova v New York City, predstavuje ozajstný živý organizmus, ktorý nebude odkázaný na „pomoc zvonku“ v oblasti zdrojov vody, energie i bio hnojív.
S rozlohou 132 poschodí a výškou 600metrov, bude môcť „vážka“ poňať až 28 rôznych poľnohospodárskych celkov pre produkciu ovocia, zeleniny, obilnín, mäsa a mliečnych výrobkov.

Projekt „Dragonfly“ je teda v skutočnosti prototypom mestskej ekofarmy, ktorý obsahuje systém bývania, kancelárskych priestorov a laboratórií, ale aj vlastné farmárske políčka – výškovo navrstvené na niekoľkých poschodiach a čiastočne kultivované svojimi vlastnými obyvateľmi. A nielen to, tento systém podporuje opätovné využitie biologických odpadov a šetrenie energie i obnoviteľných zdrojov.
V snahe obhájiť koncept projektu počas rôznych rozhovorov týkajúcich sa problémov ekologickej a spoločenskej krízy, tvorcovia poukazujú práve na fakt, že koncept je nasmerovaný na výškovú budovu, ohľaduplne spája biotop fauny a miestnej flóry, pričom podporuje vznik produkcie potravín samomanažovanej obyvateľmi v srdci New Yorku.
Postupne sa na každom poschodí veže navrstvujú nielen dostatočné zásoby mäsa, mlieka, hydiny a vajec, ale tiež poľnohospodárskej pôdy – v skutočnosti biologických reaktorov pravidelne regenerovaných organických humusom. „Dragonfly“, skutočný živý organizmus, sa tak stáva metabolickým a energeticky sebestačným mechanizmom. Samozrejme, systém recyklácie odpadov patrí neodmysliteľne k projektu.

Na zabezpečenie spoločenskej rozmanitosti a neutíchajúceho životného cyklu sa najdôležitejšie systémy infraštruktúry sústreďujú okolo dvoch pilierov. Súčasťou jedného sú obytné časti, kancelárske priestory a výskumné laboratóriá, no a okolo druhého piliera je sústredená poľnohospodárska časť, ale aj priestory vhodné na voľno časové aktivity, ktoré sú sústredené v záhradách, viniciach, lúkach, ryžových políčkach a farmách. Distribúcia je sústredená do centrálnej „antény“ systému, z ktorej sa rozptyľuje do výťahov, nákladných výťahov a schodísk umožňujúcich rýchlu obsluhu všetkých poschodí, čo zabezpečuje súbežne prísun surovín a opačne, odvod recyklovaného odpadu  rastlinného i živočíšneho pôvodu.

Podľa Callebauta zabezpečujú funkčnosť budovy dve podlhovasté – symetricky usporiadané veže, sústredené okolo obrovského sklenníka, ktorý ich spája a rozprestiera sa uprostred dvoch priehľadných, sklenených krídel. Tieto ultra ľahké krídla zo zmesi skla a ocele prenášajú nosnosť budovy a ich tvar je priamo inšpirovaný krídlami vážky z rodu ‘Odonata Anisoptera‘.

S výhľadom na breh Rooseveltovho ostrova sa veža na každej strane svojej základne rozširuje, pričom sa „rozplýva“ do dvoch prístavov umiestnených na oboch brehoch East River. Na západnej strane brehu budú môcť obyvatelia využívať drevené pontóny – ako stanoviská lodných taxíkov a pritom obdivovať nádherný výhľad na Midtown. Na východnom brehu orientovanom smerom na Queens´ si budú môcť zas vychutnať atmosféru trhu, ktorý bol navrhnutý tak, aby zabezpečoval distribúciu produkcie „Dragonfly“ priamo do centra Manhattanu. Okrem toho, oba prístavy poskytujú aj priestor dvom prírodným jazerám, skutočnému sladkovodnému zdroju doplňujúcemu zásoby vody v „Dragonfly“.

Michaela Fuleková                           Photos: Vincent Callebaut Architectures

http://vincent.callebaut.org