Autentické príbehy, nadčasové témy

Dvadsiate výročie už niečo znamená

0

Oslavovať dvadsiatku v živote človeka neznamená až tak veľa, ale pre firmu je to krásne číslo. Hlavne v dravom svete podnikania oslava dvadsiateho výročia poukazuje na to, že pôjde o firmu, ktorá má svoje pevné miesto na trhu. Svoju dvadsiatku si do kroniky zapíše aj spoločnosť DATALAN. S jedným zo zakladateľov a súčasným predsedom predstavenstva – Ing. Štefanom Petergáčom, som mal možnosť bilancovať.

Pán Petergáč, o spoločnosti DATALAN je možné dozvedieť sa na webovej stránke, no mňa by predovšetkým zaujímal skutočný svet spoločnosti. Dnes patrí k popredným hráčom na trhu v oblasti poskytovania inovatívnych biznis riešení, IT služieb či outsourcingu. Premýšľali ste niekedy nad tým, aké priority ste si zvolili na začiatku cesty v biznise? Mali ste už vtedy nalinkovanú budúcnosť v takých veselých farbách?

Musím sa priznať, že na začiatku našej cesty v biznise sme sa predovšetkým veľa učili. Ako ašpiranti, či vysokoškolskí pedagógovia sme síce vedomosťami boli na úrovni doby, povedzme si však na rovinu, biznis nie je iba o nadobudnutých poznatkoch. Biznis je o schopnosti zaujať, presadiť sa, o produktovom portfóliu, o dobrej ponuke, o vzťahoch, marketingu a mnohých iných aspektoch, ktoré ho ovplyvňujú. To znamená, že sme museli venovať niekoľko  rokov zhromažďovaniu praktických skúseností. Keď sme spojili naše poznatky, zmysel pre komunikáciu a nadobudnuté skúsenosti, získali sme výbornú štartovaciu pozíciu.

Naše priority sa určite počas obdobia rozvoja spoločnosti zmenili. Ako sa vyvíjali informačné technológie, tak sa menili aj naše stratégie či plány. Proces rozvoja nepatril k jednoduchým, ale častokrát nám pomohla intuícia, akýsi pocit, ktorý nám našepkával, že cesta po ktorej sme sa vydali je správna. Napríklad, v rokoch 1994 až 1998 sme odkúpili, prípadne založili niektoré firmy a rozvíjali ich na základe technológií a kompetencií, v ktorých budúcnosť sme verili. Ukázalo sa, že to boli výborné rozhodnutia, lebo na ich základe sme rástli. Od predaja konkrétnych produktov(počítačov, monitorov, SW licencií), sme sa výrazne posunuli k poskytovaniu služieb v mnohých oblastiach IT a k technologicky orientovaným riešeniam. Tieto zmeny znamenali dôležitý krok vpred.

Viem, že v tomto roku oslavuje spoločnosť DATALAN 20. výročie existencie. Ako sa cítite v pozícii oslávenca?

Keď som ešte ako pedagóg počúval známych, ktorí už pôsobili v podnikateľskom sektore, rozprávať dosiahnutých firemných obratoch, tak som sa často zamyslel a predstavoval si, aké by to bolo, keby som aj ja niečo podobné dokázal. Rýchlo však zistíte, že výška obratu firmy nie je tým jediným pravým orechovým (číslom), a že peniaze nie sú jedinou stránkou podnikania. Pokiaľ sa rozhodnete skutočne podnikať, zistíte, že vaša finančná situácia sa v prípade správnych rozhodnutí, podnikateľského šťastia a úsilia skutočne výrazne zlepší. No na druhej strane preberiete na seba obrovský záväzok v podobe zodpovednosti za seba, svoju rodinu a zamestnancov vo firme. Keď zamestnávate viac ako 200 ľudí a väčšina z nich sa môže pochváliť nadštandardnými príjmami, pretože pôsobíte v atraktívnej sfére podnikania, tak si uvedomujete, aký veľký diel zodpovednosti voči nim máte.

Som hrdý na to, že sme sa dokázali vysporiadať s mnohými prekážkami, pričom sme ukázali naše kvality a silu. No tiež som plný očakávaní a plánov do budúcnosti.

Práve toto odvetvie biznisu, v ktorom aktívne pôsobíte, zaznamenáva každoročne výrazné zmeny. Je dôležité pružne reagovať na vzniknuté situácie. Ako sa staviate k tomuto trendu?

Myslím si, že to máme veľmi jasne definované – chceme byť v rebríčku TOP 3 IT spoločností na Slovensku a ponúkať zaujímavé riešenia na báze progresívnych technológií. Preto sa neustále sústreďujeme na zmeny, bez nich by sme neboli schopní dosiahnuť na vrchol. Vysvetlím to na príklade uvedenia nových riešení vo firme. Pokiaľ zistíme, že za konkrétne obdobie – povedzme za uplynulé dva roky,sme zaznamenali menej konkrétnych novácií v produktovom portfóliu, tak sa určite zamyslíme nad tým, čo tento stav spôsobilo. Snažíme sa promptne reagovať na zmeny na trhu a cielene budovať nové riešenia, ktoré budú v najbližších rokoch pre zákazníkov zaujímavé.

Jednou z vašich aktivít, ktorým sa venujete, je outsourcing. Nepociťujete zníženie záujmu v tejto oblasti najmä vďaka kríze, ktorá mnohé spoločnosti prinútila znižovať výdavky?

Podľa mňa si outsourcing na území Slovenska stále hľadá svoje miesto a hoci o outsourcingu v IT počúvame intenzívne už viac ako desať rokov a sami tieto služby ponúkame – reálny biznis spojený s touto činnosťou dosahuje menšie výsledky, aké sa v minulosti očakávali. Outsourcing nie je nič iné ako dôsledok spôsobu podnikania, keď sa firma sústredí na svoj „core“ biznis a ostatné aktivity posunie poskytovateľom služieb. Takáto firma potrebuje nájsť dodávateľa, ktorý dokáže poskytovať tieto služby za primerané ceny. Dnes sa často polemizuje nad tým, či outsourcing nie je finančne náročnejší ako vlastní zamestnanci. Rôzne spoločnosti prezentujú myšlienku odklonu od outsourcingu a návratu k vlastným ľudom. Tu je však potrebné si uvedomiť, že outsourcing nie je len otázka financií, ale aj zmluvných vzťahov. Zamestnávateľ dokáže motivovať zamestnanca hlavne výškou platu, no pri zmluvnom vzťahu je schopný motivovať subdodávateľskú firmu na základe zmluvných podmienok, čo môže byť často omnoho výhodnejšie. Zbavíte sa zodpovednosti za určité činnosti, ktoré môže dokonale zvládnuť váš zmluvný partner, aby ste sa sústredili na prioritné aktivity.

Problematika outsourcingu určite nie je jednoduchá. Som si istý, že služby v tejto oblasti zotrvajú, no budú sa prispôsobovať potrebám trhu. Podnikáme v oblasti IT, a tak našimi aktívami sú predovšetkým ľudia a ich vedomosti. Radi ich zúročíme poskytovaním služieb aj touto formou.

Aj keď, na druhej strane, sa traduje, že svet IT kríza až tak tragicky nepostihla. Je to pravda, alebo skôr populárne tvrdenie?

Na Slovensku sa kríza prejavila tým spôsobom, že komerčný sektor(banky, telekomunikácie, výrobné podniky atď.) reorganizoval svoje priority, čo sa dotklo aj IT. Zákazníci v menšej miere využívajú služby, neobnovujú tak často infraštruktúru a objednávajú len to, čo nevyhnutne potrebujú. Práve komerčná sféra je ťahúňom tých najmodernejších technológií, a pravdepodobne vždy aj bude. Až potom nasledujú ďalšie oblasti, napríklad verejný sektor. Na Slovensku sa kríza istým spôsobom vyrovnáva vďaka euro fondom, z ktorých sa časť financií určená aj na informatizáciu spoločnosti.

Základná myšlienka informatizácie, aj napriek súčasnému negatívnemu mediálnemu vnímaniu, je určite správna. Využiť dostupné euro prostriedky a posunúť celú spoločnosť smerom k znalostnej (či vedomostnej) ekonomike považujem za dôležité. Využívaním moderných IT technológií a riešení, napríklad zlepšiť vzdelávanie, zjednodušiť prístup k informáciám a zmeniť postavenie občana v systéme štátnej správy na zákazníka, môže priniesť pozitívne výsledky. Považovali sme to za veľký skok pre Slovensko, na výsledok si však budeme musieť nejaký čas počkať. Tá šanca tu však stále je.

Informačné technológie sú naozaj úzko spojené s ľuďmi, a v mnohých prípadoch nám pomôžu zbaviť sa obmedzení a otvoriť sa svetu. Dúfam, že to chápu relevantní ľudia v celom politickom spektre strán, ktoré tu máme.

Kde všade sa môžeme stretnúť so službami spoločnosti DATALAN, sústreďujete sa skôr na biznis klientelu, alebo je možné, aby ich využíval aj bežný zákazník.

Na začiatku nášho pôsobenia na trhu sme sa zameriavali aj na koncového zákazníka, avšak orientácia na riešenia veľmi skoro definovala biznis klientelu, ako základ nášho pôsobenia na trhu. Samozrejme, nie sú to len veľké národné či nadnárodné spoločnosti, centrálne štátne inštitúcie, ale aj malé a stredné firmy, živnostníci, mestá, školy, a podobne, ktoré využívajú naše riešenia.

Stále pritom platí, pokiaľ k nám príde bežný zákazník s požiadavkou kúpiť si u nás klasický PC alebo notebook, dokážeme mu vyhovieť, no určite to nie je gro nášho biznisu.

Mohli by ste vysvetliť v čom tkvie úspech spoločnosti DATALAN?

Pomohol by som si informáciami, ktoré hovorili, alebo hovoria o nás iní. Dôležitým faktorom nášho úspechu, minimálne v prvej polovici existencie DATALANu, bola stabilita. O tú sme sa postarali, keď sme ako pôvodní majitelia vydržali bezo zmeny dostatočne dlho. Mali sme tiež šťastnú ruku na šikovných ľudí vo firme, a to vrátane najvyššieho manažmentu, viacerí boli alebo sú u nás viac ako pätnásť rokov, čo v tejto brandži nie je úplne samozrejmé.

Druhým faktorom nášho úspechu bola schopnosť ísť správnou cestou, ale tiež schopnosť pozitívne konať a dohodnúť sa – či išlo o vstup do firiem, v ktorých sme videli istú technologickú jedinečnosť, alebo rozhodnutia, ktoré určovali smerovanie a trebárs aj personálne obsadenie vo firme.

Keď hovoríme o úspechu, ako by ste ho charakterizovali?

Pre mňa je veľmi jednoduché charakterizovať ho. Úspech by sme mali pociťovať v dvoch rovinách – jednak by sme sa mali dokázať potešiť z vlastného úspechu, a podeliť sa s ním s priateľmi a rodinou. Úspech by mal charakterizovať úsmev. Na druhej strane ma úspech motivuje pokračovať ďalej.

Mohli by ste predstaviť ciele, ktoré by ste chceli v budúcnosti naplniť? Mám na mysli ciele v oblasti napredovania spoločnosti DATALAN.

Pri takej úrovni rozvoja, aký sme dosiahli, si uvedomujeme, že slovenský trh je jednoznačne limitovaný. Aj keď mnohí tvrdia, že značná časť IT sa už stala komoditou, informačné technológie majú stále veľký potenciál. Počítače, notebooky, tlačiarne, určité typy služieb možno považovať za komoditu, ale napriek tomu ešte stále registrujeme veľký kreatívny potenciál, kde myšlienky a prístup ľudí k IT a spôsob ich využitia generujú nové možnosti. IT tiež čoraz viac prerastajú do všetkých sfér života. Bez ich využívania by dnes nefungovalo veľmi veľa vecí, aj keď to niektorí ľudia neradi priznávajú. A tento trend bude neustále pokračovať. V horizonte desiatich rokov očakávame prudký nárast IT služieb v ďalších oblastiach, ako sú napr. inteligentné dopravné systémy, e-zdravotníctvo, e-vzdelávanie, školstvo ako také, inteligentné domy a domácnosti. Sme však na nové situácie pripravení.

Život však nie je len práca, aj keď nám zaberá najviac času. Dôležitú súčasť každého špičkového manažéra predstavuje relax. Ako dokážete relaxovať vy?

V posledných mesiacoch to mám veľmi jednoduché, lebo mám sedemmesačnú dcérku, takže sa venujem činnostiam, ktoré som naposledy vykonával pred 20-timi rokmi. Množstvom nápadov ma celkom zamestnávajú aj ďalšie dve deti, aj keď tu už asi pojem dieťa nie je celkom vhodný.

Vo všeobecnosti mám však rád aktívny odpočinok. Historicky som sa venoval tenisu, squashu, behu, ale momentálne som skončil pri bedmintone, horských bicykloch a snowboardingu. Bavia ma aj rýchle autá, celkom zvládam jazdu na štvorkolkách (ATV). Samozrejme, mám rád príjemné posedenia s kamarátmi, napríklad pri dobrom víne. Kedysi som za týždeň prečítal aj viac kníh. Teraz sa k tomu pomaly opäť vraciam.

Čo cestovanie?

Navštívil som množstvo krajín, ale nie som ten typ človeka, ktorého by to extrémne niekam ťahalo. Dám skôr prednosť chate na Táloch s rodinou a dobrej partii. V poslednom čase mám rád poznávacie cesty. Pekné spomienky mám na Čínu či Antarktídu. Nedávno som strávil tri skvelé týždne v Južnej Afrike na futbale, kde som okrem futbalových zápasov mohol s perfektnou skupinou ľudí navštíviť rôzne zaujímavé miesta. Mám rád cesty, kde si môžem vychutnávať krajinu a pritom zažiť aj atmosféru nejakej zaujímavej udalosti, akcie. Pokiaľ sa aspoň dvakrát do roka dostanem na takúto cestu, je to skvelé.

Peter Fritz                                                    Photos: Datalan Press

www.datalan.sk