Autentické príbehy, nadčasové témy

Eggstronauti pristávali na Akadémii Leonarda da Vinci

- Reklama -

Na 10. ročníku Akadémie Leonarda da Vinci si deti plnili sny vedcov a kreatívcov, na UNIZA a planéte Zem objavovali Mars aj celý vesmír. 60 detí vo veku 7-16 rokov v anglickom jazyku spoznávalo oblasti vedy, techniky a umenia, spolupráce aj porozumenia. Zostrojili vesmírnu raketu, skonštruovali jej základňu a navrhli aj pristávací modul pre „eggstronauta“. Samostatne a aj v tímoch rozvíjali svoje talenty, zručnosti v anglickom jazyku, tvorili a zabávali sa zároveň.

Deti boli vtiahnuté do príbehu, v ktorom sa Zem stáva neobývateľnou 

Ako účastníci akadémie sú “výberom” z tých najlepších vedcov, ktorí svojimi znalosťami a kreativitou riešia aktivity a čiastkové úlohy tak, aby sa im podarilo z planéty Mars urobiť nové miesto pre život a mohlo dôjsť k presídleniu. Lektori Akadémie Leonarda da Vinci viedli deti k uvedomeniu si dôležitosti ochrany nášho skutočného miesta pre život – planéty Zem.

od rakety až po pohľadnicu z Marsu na Zem

Nové vynálezy, zážitkové učenie a originálne diela

Skupina starších detí-veteránov odpálila raketu z recyklovaných pet fliaš len za pomoci vody, ručnej hustilky, korkovej zátky a fyzikálnych výpočtov. Prečo je dôležitá základňa pre vzlet rakety a spolupráca v tíme zistila aj skupina mladších žiakov. Za každú splnenú úlohu dostal tím žiakov ocenenie – farebný hexagón, ktorý vyplnil miesto na mape planéty Mars. Len tak mohli na konci týždňa úspešne ukončiť misiu letnej jazykovej školy Akadémie Leonarda da Vinci a „osídliť“ Mars.

Eggstronaut– NASA egg drop challenge 

NASA egg challenge  je v zahraničí obľúbená aktivita. V akadémii si deti vyrobili vlastného eggstronauta, a otestovali modul, ktorý ho chráni pri pristávaní na Mars. Väčšie deti riešili zložitejšie výpočty, od veľkosti padáka, prúdenia vzduchu a základne, na ktorú dopadne. Komunikovali výlučne v anglickom jazyku. Všetkým urobili tieto vynálezy veľkú radosť: eggstronautom sa podarilo pristáť  na akademickej pôde „Marsu“ bezpečne a bez poškodenia.

Letnú jazykovú školu – Akadémiu Leonardo da Vinci organizuje Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (ÚCV UNIZA). V jubilejnom 10. ročníku mala počas dvoch júlových týždňov 60 návštevníkov a 10 lektorov, vrátane lektorov z Kanady a Portugalska. „Chlapci v skupine Veteránov (najstarších žiakov akadémie) zostali v nemom úžase pri spoznávaní zákonov termodynamiky a fyziky. Ich skonštruované diela fungujú skvele aj vďaka mentoringu Rodriga, lektora z univerzity  Politécnico de Leiria a odborníka na automatizáciu a elektrotechniku s presahom na automobilový priemysel,“ doplnila PhDr. Petra Laktišová, PhD., koordinátorka Akadémie Leonarda da Vinci z ÚCV UNIZA.

Zdroj: UNIZA

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -