Autentické príbehy, nadčasové témy

Harmónia sfér Franka Jalšovského

0
Harmónia sfér Franka Jalšovského

Život človeka sprevádzajú emócie. Sme nimi presýtení a v každom okamihu našej cesty sú našimi spoločníkmi. Teraz zabudnime na tie negatívne, ťažké ako kameň, ktorý musel v podsvetí donekonečna pred sebou tlačiť Sizyfos. Mám na mysli skôr pozitívne emócie, vďaka ktorým sa vznášame, prežívame dobro a lietame v prúde jasného svetla. Keď som pred pár dňami navštívil ateliér Franka Jalšovského, mal som pocit, akoby do mňa vstúpila všetka pozitívna energia sveta a obklopila každučkú molekulu môjho ja.

S výtvarníkom Frankom Jalšovským som sa prvýkrát stretol na jeseň minulého roka. Pripravoval som rozhovor o jeho diele, poslaní a živote. Kým vtedy som sa zoznamoval s jeho umeleckými víziami a dielom, tentoraz som nahliadol do najtajnejších zákutí umelca a objavil miesto, kde sú zhromaždené jeho vyznania a kde vznikajú nové diela. Bol som vnesený do imaginárneho prostredia, vďaka ktorému som spoznal celkom nový svet. Svet umenia a ľudskej tvorivosti. Známy írsky grafický dizajnér, fotograf a maliar Vincent Sheridan o Frankovi Jalšovskom povedal: „Frank je akýmsi duchovným križiakom deväťdesiatych rokov, ktorý hľadá zmysel a poriadok v chaotickej, hlučnej a materialistickej existencii na tejto planéte.“

small

Pokojne môžem so slovami Vincenta Sheridana súhlasiť. Počas návštevy v jeho ateliéri som najskôr dostal obrovskú „facku“ nabitú pozitívnym nábojom. Keď som sa snažil pozorovať prostredie, v ktorom tvorí a následne si prečítal spomínaný citát írskeho umelca, každý detail dostal svoje miesto. Frankov ateliér v ničom nepripomínal farbami ufúľané miesto výtvarníka. Vládol tu pokoj a poriadok. Každá drobnosť mala svoje miesto. Predstavte si miestnosti, v ktorých ste obklopený obrazmi v rôznych veľkostiach, množstvom publikácií, ocenení a fragmentmi odhaľujúcimi osobnosť svojho tvorcu a majiteľa. Životný príbeh odrazu nebolo potrebné hľadať v biografiách a množstve materiálov. Všetko potrebné bolo okolo mňa. A k tomu najskvelejšia kronika života, samotný Frank Jalšovský.

small_2

Aký je tento zaujímavý grafik a výtvarný umelec?

Frank Jalšovský je v prvom rade úžasný človek, v ktorého spoločnosti získavate pocit, že ste osobnosťou na pravom mieste. Dokáže, ako málokto, vycítiť vaše silné stránky a na tie sa zameriava. Nesnaží sa za každú cenu vo vás nájsť aj to negatívne. Je nositeľom pozitívneho náboja. A k tomu všetkému má absolútne novátorské poňatie filozofie ľudského života v silnom prepojení na VESMÍR, ktorého sme súčasťou. Jeho diela Genesis či Hymna Univerzu sú obrovské vízie nepredstaviteľných dimenzií priestoru a vesmírneho času… Či skôr pradávneho vzniku a možno aj osudu nás samých?

A možno sa pod jeho pozitívneho ducha a životnú filozofiu podpísal aj dlhoročný pobyt v Kanade. Ľudia, ktorí museli od začiatku budovať svoj život a kariéru v cudzom prostredí, dokážu vnímať silu kreativity, množstvo energie a práce oveľa intenzívnejšie.

Aké je v skutočnosti jeho dielo?

small_1

Odniekiaľ z hĺbky našej histórie, pamäti a kolektívnej ľudskej skúsenosti prichádzajú obrazy Franka Jalšovského, obrazy, ktoré hovoria o zhode ľudského pôvodu a nášho univerzálneho určenia. Tieto slová rezonujú s mocným posolstvom prepojenosti všetkých foriem, skúsenosti. Spájajú poučenie z minulosti, prítomnosti a budúcnosti do presvedčivého amalgámu konečného duchovného objavu.

Frank vystavoval svoje diela v rôznych krajinách, pričom získal mnohé ocenenia excelentnosti. Jeho diela sú zastúpené v galériách a vo firemných i súkromných zbierkach v celej Severnej Amerike, Ázii a Európe.

(Carol Nymark, Executive Director, Malaspina Printakers Studio and Gallery)

small_3

Tento krátky príbeh Franka Jalšovského by som rád zakončil vesmírnym vyznaním, ktorého je nositeľom. Celé tisícročia človek pozoroval a uvedomoval si „Hudbu Sfér“, ten nekonečný a spletitý tanec planét na oblohe a ich neodvrátiteľnú súvzťažnosť a vzájomné prepojenie. Počas celej našej histórie fyzikálne bádanie, hudobné kompozície a filozofické tézy boli založené na vzťahu s touto „vševesmírnou“ harmóniou, vytvárajúc tým podmienky pre lepšie pochopenie ľudských a duchovných schopností. „Hymna Vesmíru“ je oslavou tejto nebeskej symfónie s výzvou pre jednotnosť a odkazom nádeje pre večnú harmóniu, čo je nanajvýš aktuálne pre súčasnú dobu.

Peter Fritz
Photos: Archive Frank Jalšovský
www.discoveryfinearts.com