Autentické príbehy, nadčasové témy

Hnutie #TimesUp iniciuje po celých Spojených štátoch organizovanie akcií na posilnenie postavenia žien

0
Hnutie #TimesUp iniciuje po celých Spojených štátoch organizovanie akcií na posilnenie postavenia žien

Hnutie #TimesUp sa zaoberá systémovou nerovnosťou a nespravodlivosťou na pracovisku, ktoré ženám bránia dosiahnuť ich plný potenciál. Skupina, na čele ktorej stoja ženy, spolupracuje s poprednými obhajcami rovnosti a bezpečnosti pri upravovaní zákonov, pracovných zmlúv a firemných politík, ktoré pomáhajú zmeniť tvár firemných zasadnutí a vrcholového manažmentu. Vedenie firiem by malo odrážať skutočný svet, v ktorom žijeme.

 

Niektoré štatistiky ukazujú, že jedna z troch žien vo veku 18 – 34 rokov bola v práci sexuálne obťažovaná. Až 71 % týchto žien to nenahlásilo. Takmer 50 % mužov si myslí, že ženy majú vo vedúcich spoločnostiach dobré zastúpenie, hoci len jedna z desiatich vedúcich predstaviteľov je žena. Viac ako jedna tretina krajín sveta nemá žiadne zákony zakazujúce sexuálne obťažovanie na pracovisku – čo necháva takmer 235 miliónov pracujúcich žien zraniteľných. Nastal čas zmeniť túto nerovnováhu moci na pracovisku.

 

Michaela Boruta z firmy Boruta Consulting LLC a Holland Haiis, rečníčka, autorka a odborníčka na konektivitu v NYC spojili svoje sily, aby posilnili ženy a tým im umožnili prejaviť sa a povstať. Vytvorili celodennú akciu nazvanú „Budujte Svoj Úspech – Profesionálny a Osobný Rozvoj“. Táto akcia má posilniť postavenie žien na pracovisku tým, že im poskytne nástroje na obohatenie ich kariéry. Tieto nástroje však budú môcť uplatniť aj v ich osobnom rozvoji. Hovorili sme s Michaelou a Holland o ich názoroch na hnutie #TimesUp a o tom, ako hnutie inšpirovalo túto konferenciu.

  1. Hnutie #TimesUp naberá v USA na sile. Ako sa podieľate na šírení cieľov organizácie vo vašej práci?

Na našich konferenciách ženy vzdelávame a učíme ich ako stanoviť a zdokonaliť to, o čo majú záujem či už z obchodného ako aj osobného hľadiska. Dôraz kladieme na daný okamih a na to, ako využiť ich hlas na uplatnenie zmeny. Keď ženy preskúmajú, čo v živote nefunguje, a to na profesionálnej a aj osobnej úrovni, vytvárajú tým príležitosť na zmenu. Napríklad keď upravíme, ako sa ženy navzájom vnímajú a ako vnímajú svoju hodnotu v rámci organizácie. A mimochodom, ženy od prírody viac spolupracujú, avšak istým „naprogramovaním“ sme sa navzájom prestali podporovať.

 

  1. Povedzte nám niečo o hlavných témach programu vašej akcie.

Veľmi radi sa s vami podelíme o prednášku „Ako Viesť so Silou Napojenia“. Tento obsah zmení váš život a doslova otrasie vaším svetom. Každý, kto má záujem žiť a pracovať „ľudskejšie“, potrebuje túto prevratnú informáciu. Kľúčom k úspechu je porozumieť spôsobom, vďaka ktorým sa dokážeme hlbšie napojiť na seba samého a jeden na druhého.

 

  1. Môžu prísť aj muži?

Áno! Prečo nie? (Smiech)

  1. Čo ďalšie akcia ešte ponúka?

Stanovíme ciele, ktoré prinášajú výsledky. Pritom kladieme dôraz na vaše ciele a predstavíme metódu, ktorá zmení vaše myslenie, aby ste mohli úspešne zmeniť vaše správanie. Tento postup začína od plánovania a príprav a dostane vás až k bodu ČINU.

 

  1. Aké sú podľa vás najväčšie výzvy, ktorým ženy čelia na pracovisku v roku 2018?

Uzavretá myseľ.

 

  1. Prečo si myslíte, že je nutné organizovať akcie na posilnenie postavenia žien?

Začali sme už vlastne pred spustením hnutia #TimesUp s presvedčením, že veľa ľudí si zaslúži, aby sa ich postavenie posilnilo. Ako dve ženy vieme, aké to je, keď sa cítite prehliadané a nerešpektované. Prečo by sme teda nepomohli iným ženám?

 

  1. Ako by ste opísali náladu v USA, ktorá viedla k nárastu hnutia #TimesUp?

Jednoducho povedané, toto je kľúčový moment v našej histórii.

  1. Aké schopnosti považujete za rozhodujúce pre ženu na pracovisku?

Jasná komunikácia, pozitívna reč tela a presvedčenie, že ženy môžu byť konfrontačné bez vytvárania konfliktov.

 

  1. Čo tým myslíte?

Väčšina žien nemá schopnosti a vnútornú silu na to, aby vedeli konfrontovať člena tímu alebo zamestnanca asertívnym, ale stále pozitívnym spôsobom bez toho, aby vyvolali drámu. Táto schopnosť sa často prenáša aj do nášho osobného života.

  1. Zvážili by ste zorganizovanie rovnakej akcie v iných mestách po krajine alebo na Slovensku?

Áno! Pozývate nás, aby sme s akciou prišli na Slovensko? Dostali sme obrovské množstvo pozitívnych ohlasov, a preto sme sa rozhodli rozšíriť jej značku a ponúknuť túto akciu aj v iných mestách po celom svete.

 

Pre viac informácií, alebo ak by ste chceli prediskutovať zorganizovanie tejto akcie vo vašom meste, prosím kontaktujte Michaelu Borutu na michaela@borutaconsulting.com alebo Holland Haiis na holland@hollandhaiis.com.

Peter Fritz

Fotografie: You Me We Photography