Autentické príbehy, nadčasové témy

Ideálna tlač pre vaše podnikanie

0

Tlačiarenský biznis nie je prioritne určený len vydavateľským domom, ktoré prinášajú na náš trh rôzne knihy alebo časopisy. Po službách tlačiarní často siahajú aj firmy, ktoré vydávajú svoje špecializované médiá – či už firemné časopisy, boržúry, ale i katalógy alebo výročné správy.

Veď často sa v zákulisí firiem dozvedáme, že niet na kvalitne spracovanú a vytlačenú prezentáciu, či firemnú brožúrku. O firemných časopisoch nie je treba diskutovať. Pokiaľ sa konkrétna spoločnosť rozhodne komunikovať so svojím zákazníkom prostredníctvom vlastného tlačového média, tak je potrebné toto rozhodnutie podporiť vhodným výberom tvorivého personálu a profesionálnych tlačiarenských služieb.

Veď vytlačiť nejaký materiál nie je problematické, no oveľa náročnejšie je ho správne pripraviť. Preto je mimoriadne dôležité, aby sa firmy obrátili na odborníkov. V tlačiarni Thermo Aqua sa zákazník stretne s profesionálnou starostlivosťou. V prvom slede sa manažér tlačiarne stretne so zástupcami firmy a spoločne si zadefinujú parametre, ktoré by malo požadované firemné médium spĺňať. To znamená určiť si cieľovú skupinu čitateľov, ktorým je venované. Potom nasleduje výber vhodných rozmerov, papiera, jeho kvality a samozrejme finálneho spracovania. Či má byť časopis, katalóg či brožúra pôsobiť luxusným dojmom, alebo skôr má spĺňať informačný charakter.

V prípade výberu prichádza fáza, ktorej jednoznačne vládne tlačiareň, a to samotná výroba. Tu sa môže každý zákazník naplno spoľahnúť na kvalitnú prácu tlačiarne Thermo Aqua.
Tlačiareň vám ponúka komplexné služby v oblasti polygrafie. Jej portfólio zahŕňa úplné
polygrafické spracovania – od grafického návrhu až po distribúciu, či knihárske spracovanie,
laminovanie papiera alebo razenie logotypov a balenie do fólie.

V Thermo Aqua robia vždy všetko pre to, aby vyšli v ústrety vašim požiadavkám a splnili ich v čo najkratšom čase. Každému ponúknu možnosti riešenia, ako čo najrýchlejšie a najlepšie dostať do rúk finálny produkt, čiže kvalitný firemný časopis, katalóg alebo brožúru.

Words: DollPem media                                                            Photos: Press