Free Porn

Autentické príbehy, nadčasové témy

Inovatívna slovenská firma EcoButt sa mení na Reneso. Nová technológia prináša renesanciu vo svete recyklácie

- Reklama -

Zo študentského projektu Huga Repáňa sa stala úspešná technologická firma. Dôkazom toho je svetový záujem médií a takisto odštartovanie úplne novej recyklačnej technológie v meste Žiar nad Hronom, ktorú spoločnosť dňa 5. júna 2024 slávnostne otvorila pre novinárov a blízkych partnerov. Jedinečná slovenská firma začína novú etapu aj pod novým názvom „Reneso“.

Zakladateľ recyklačného projektu EcoButt 25-ročný Hugo Repáň ešte ako študent vymyslel spôsob ako recyklovať použité tabakové náplne a cigaretové ohorky a dostať ich zo zeme do asfaltovej cesty, aby neznečisťovali životné prostredie. Dnes úspešne rozvíja svoju technologickú firmu v oblasti recyklácie pod novou značkou Reneso. Spoločne s partnermi postupne buduje infraštruktúru možností recyklácie tabakových filtrov s cieľom motivovať ľudí, aby neodhadzovali cigaretové ohorky na zem a do prírody. Recyklačný projekt Huga Repáňa a jeho tímu vzbudil veľkú pozornosť nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj vo svete. Prednedávnom o aktivitách firmy Reneso napísali aj na svetovom portáli „World Economic Forum“.

Plnohodnotná náhrada celulózy pri výrobe asfaltu

Z recyklovaných tabakových filtrov totiž vzniká granulát, ktorý je plnohodnotnou náhradou celulózy pri výrobe asfaltu. Firma doteraz prevzala na recykláciu na Slovensku približne 20 000 kilogramov cigaretových ohorkov a tabakových náplní.  Nová recyklačná prevádzka v Žiari nad Hronom prináša možnosť zvýšenie objemu recyklácie. „Potenciál a zároveň potreba inovovať prišla na základe spolupráce v rámci priemyslu, teda priamo s výrobcami tabakových produktov. V rámci recyklačného programu Philip Morris od svojich zákazníkov vyzbiera mesačne viac ako jednu tonu použitých tabakových náplní. Naša pôvodná recyklačná linka by nestačila, ani keby mal mesiac 45 dní… Rozhodli sme sa celý proces automatizovať a najmä zužitkovať to,  čo sme sa za posledné obdobie naučili v rámci spracovania odpadu z tabakových výrobkov,“ vysvetlil Hugo Repáň. Nové technologické riešenia vyvinuli aj ako reakciu na nové typy filtrov.

Na sníme Hugo Repáň

Zodpovedné environmentálne správanie je základ

Za úspechom a rozvojom unikátnej technologickej firmy stojí nielen dobrý nápad, množstvo odvahy a úsilia Huga Repáňa s jeho tímom. Základom pre rozvoj recyklačného projektu bola podpora a dôvera partnerov a firiem so spoločensky zodpovedným prístupom k životnému prostrediu ako Strabag, Philip Morris a ďalších firiem zapojených do recyklačného programu Reneso. Spoločným cieľom je eliminovať negatívne environmentálne vplyvy v rámci odpadového hospodárstva a podporovať ekologické správanie ako firiem a organizácií, tak verejnosti.

„Od spustenia zberu tabakových náplní na našich predajniach sme vyzbierali 15,4 tony. Podarilo sa nám zafinancovať novú recyklačnú linku Reneso, aby mohli z tabakových filtrov efektívnejšie vyrábať pelety, ktoré sú určené do asfaltových zmesí. Neustále sa snažíme zvyšovať povedomie o našich recyklačných programoch a motivovať spotrebiteľov, aby nám spätne nosili použité tabakové náplne na recykláciu a znižovali tým dopad produktov na životné prostredie,“ uviedla Lucia Blahová, manažérka pre udržateľnosť Philip Morris Slovensko.

Na snímke Lucia Blahová z Philip Morris Slovensko

EcoButt plánuje už pod novým názvom Reneso ďalej a efektívnejšie rozširovať spoluprácu so združeniami a organizáciami s cieľom znižovať cigaretový odpad a spoločne budovať pre samosprávy funkčný model, ktorý by bolo možné realizovať naprieč Slovenskom. „Predstavitelia mesta Žiar nad Hronom nám dajú občas najavo, že sú na prítomnosť firmy svetovej unikátnosti hrdí. Mesto nám viackrát v minulosti pomohlo s rôznymi výskumami a spoluprácami, čiže našu synergiu hodnotím na jednotku. V roku 2025 by sme radi prehĺbili najmä našu spoluprácu so slovenskými mestami a obcami, v ktorých budeme zabraňovať znečisteniu verejných priestranstiev a následne ešte vyzbieraný odpad použijeme na opravu ich ciest,“ povedal Hugo Repáň.

Na snímke Simona Salátová

Sny, ktoré treba podporovať

Primátor mesta Žiar nad Hronom podporoval sen Huga Repáňa od začiatku budovania jeho recyklačného projektu. „Sme radi, že táto spoločnosť vznikla priamo v Žiari nad Hronom. Bol som dokonca priamo na začiatku, keď Hugo Repáň prišiel za mnou s nápadom otestovať v meste Žiar nad Hronom technológiu spracovania ohorkov do asfaltu. Pomohol som mu sprostredkovať spoločnosť, s ktorou začal vyrábať koše na ohorky a z toho vznikla firma EcoButt. Celý proces vyvrcholil tým, že sme v Žiari nad Hronom ako prví na svete zaliali povrch cesty asfaltom s prímesou z recyklovaných tabakových filtrov. Som rád, že sa spoločnosti darí. Do budúcnosti je veľkým prínosom pre udržateľnosť našej planéty,“ vysvetlil Peter Antal, primátor mesta Žiar nad Hronom.

Mesto taktiež aktívne vytvára podmienky pre svojich občanov a motivuje ich, aby nehádzali tabakové filtre na zem, ale do špeciálnych košov. „V centre mesta sme rozmiestnili 10 kusov košov špeciálne určených na odhadzovanie cigaretových ohorkov. V tomto trende chceme pokračovať a v roku 2024 plánujeme osadiť ďalšie koše na území mesta. Môžem potvrdiť, že obyvatelia ich využívajú. Na open air festivale City Fest, ktorý organizujeme v našom parku mohli návštevníci použiť prenosné individuálne popolníky na ohorky. Zabránili sme tak spoločne voľne pohodeným ohorkov na zemi, ktoré predstavujú problém každého usporiadateľa väčších podujatí,“ uzavrel primátor Žiaru nad Hronom.

Zľava: Lucia Blahová, Hugo Repáň a Peter Antál.

Novú prevádzku Ecobutt s hrdosťou pokrstili a symbolicky uviedli do úplne novej etapy života práve Peter Antal, primátor mesta Žiar nad Hronom, Lucia Blahová, manažérka pre udržateľnosť Philip Morris Slovensko a skvelí nielen na instagrame známi podporovatelia ekologických riešení a Reneso cesty – Simona Salátová, Natália Pažická a Radoslav Hoppej. Krstní otcovia a krstné mamy svetovo jedinečnej recyklačnej linky Huga Repáňa odovzdali prvú dávku recyklovaného granulátu z novej prevádzky zástupcom spoločnosti Strabag ako symbol pre výstavbu ekologickejších asfaltových ciest a podporu klimatickej neutrality.

Na snímke Natália Pažická

Recyklácia je základ, ale dôležité je aj podporovať ďalšie nové prístupy. Spoločnosť STRABAG na Slovensku preto spojila sily s recyklačným projektom. „Granulát z recyklačného projektu Huga Repáňa spĺňa všetky požadované technické parametre a je plnohodnotnou náhradou celulózy. Naša spolupráca sa zrodila už pri testovaní tohto unikátneho produktu. Na jeseň 2022 sme v Žiari nad Hronom spoločne položili prvú a zatiaľ jedinú asfaltovú cestu tohto druhu. Naďalej spolupracujeme na zbere cigaretových ohorkov. STRABAG na svojich pobočkách nainštaloval špeciálne popolníky, kde môžu zamestnanci odhadzovať cigaretové ohorky a tabakové náplne. Víziou oboch značiek je maximálna podpora klimatickej neutrality, a preto chceme aj naďalej obojstranne spolupracovať a na našich ďalších stavebných projektoch v maximálnej miere využívať asfaltové zmesi s týmto ekologickým materiálom,“ hovorí Pavel Müller, riaditeľ regionálnej pobočky spoločnosti STRABAG s.r.o. vo Zvolene.

-Tlačová správa-

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -