Autentické príbehy, nadčasové témy

Ján Mojto – filmový a hudobný producent svetového formátu

0

Ján Mojto – filmový a hudobný producent svetového formátu

Keď v roku 1969 Ján Mojto „na čas“ opustil rodinu i Slovensko, ani sám neveril, že sa domov k rodine po takých úspešných  pracovných rokoch v mediálnom svete bude pravidelne vracať. Už  jeho rodisko, mesto Nitra, pravdepodobne predurčilo životné smerovanie tohto muža, ktorý v mladosti študoval jazyky, históriu, literárne vedy a ekonomiku, čo sa stalo pevným základom, na ktorom mohol budovať svoj osobný i pracovný život.

Už len jeho životný príbeh by stál za filmové spracovanie, ale ako hovorí on sám „nechcem prežiť  život iba v túžbe“. Radšej sa dal sám na filmovú produkciu životných a historických príbehov ľudí, ba dokonca celých národov, aby ich priblížil divákom na celom svete. Kariéru začal ako filmový, divadelný a literárny novinár. Od roku 1977 pracoval v jednom z najväčších svetových mediálnych koncernov Kirch Gruppe v Nemecku. V roku 2002 založil  produkčnú spoločnosť  EOS (Entertainment on Screen), ktorej hlavným poslaním je produkcia veľkofilmov a v poslednom období aj hudobných živých video nahrávok  najvýznamnejších svetových hudobných skladateľov, operných diel i svetových orchestrov. EOS možno právom nazvať „dušou“ svetovej filmovej i hudobnej produkcie, nakoľko výnimočnosť sfilmovaných historických tém, udalostí a príbehov na filmové plátno priam „predurčujú“ produkciu EOS-u k úspechu.

Spomeňme len zopár veľkofilmov, pri zrode ktorých Mojto stál: slovenskému publiku známa Tisícročná včela či Perinbaba, obľúbené tituly Bedári, Gróf Monte Christo, Rudolf, Napoleon, Augustus, Ramzes, Biblia, Soraya,  Kleopatra, Pád Tretej ríše, vojnová dráma John Rabe či nedávno sfilmovaná adaptácia románu Vojna a Mier. Na ich príprave a sfilmovaní má najväčšiu zásluhu práve nitriansky rodák, bez ktorého producentských kvalít a všeobecného rozhľadu by tieto diela sotva uzreli svetlo sveta. Netreba ani dodávať, že aj vďaka hereckému obsadeniu hviezdami – akými sú  Isabella Rossellini, Gérard Depardieu, Bruno Ganz či John Malkovich, dosahujú v diváckej sledovanosti po celom svete rekordné čísla, dokonca aj na takom komerčne náročnom trhu, akým USA nepochybne sú.

EOS je prvou svetovou spoločnosťou, ktorá pod mottom „Music to watch“ vydáva živé  videonahrávky koncertov klasických hudobných skladateľov, ako napríklad Mozarta či Bethovena  i  operné nahrávky s Annou Netrebko alebo Paolom Villazon. To všetko pre poslucháča – diváka, aby  mohol hudobné diela nielen počúvať, ale aj vidieť. Všetky tieto nahrávky sú od  roku 2004 prístupné na hudobnej TV stanici Classica.


Ján Mojto odpovedá:

V jednom rozhovore spomínate, že motívom vášho odchodu do Nemecka nebol odchod za hranice, ale odchod z Československa. Mohli by ste odhaliť skutočné dôvody vášho odchodu?
Ako ste už v úvode spomenul, žiť v túžbe, ale bez možnosti túžbu naplniť, som inú možnosť ani nemal. Už ako malý chlapec som cítil, že môj svet bude „svetom“ reality a slobody. Svet bez hraníc, kde by som mohol písať. Áno písať, počujete dobre. Mojím prvým snom bolo písať, ale musel som sa rozhodnúť, či zostať básnikom v Československu, alebo sa v Nemecku živiť niečím iným.

Prečo si vybrali nakoniec práve filmový priemysel?
Už v  detstve som poznal veľa krásnych, múdrych a pracovitých ľudí, ktorí ma naučili, že nič nie je nemožné. Aj počas skorých začiatkov v Nemecku som to mal stále na zreteli, či už  pri vykonávaní viacerých povolaní, ktorými som musel  prejsť, alebo počas dodatočných štúdií. Prvým vážnejším pracovným miestom bola práca v poisťovni, ale už o rok neskôr som dostal príležitosť vo filmovej spoločnosti Lea Kircha.

Ako ste si vôbec dokázali vo veku 29 rokov získať dôveru takého filmového magnáta, akým  Kirch v tom čase v Európe bol?
V živote je potrebná aj veľká dávka šťastia, ale všetci dobre vieme, že šťastie treba uchopiť a praje len pripraveným. Ja som mal šťastie, že práve v osemdesiatych rokoch sa audiovizuálny priemysel v Európe nachádzal na začiatku. Predpokladal som, že dianie vo filmovom priemysle čoskoro pokročí výrazne vpred, či už príchodom CD a DVD prehrávačov, neskôr internetu, čo mohlo znamenať začiatok veľkej, kultúrnej či mediálnej zmeny, ktorá prinesie film aj do oblastí, kde to dovtedy nebolo možné a navyše v takom množstve, že bude treba vytvárať obsah, teda nové scenáre, filmy, seriály. Keďže mám aj ekonomické vzdelanie, vedel som si vykalkulovať o aké peniaze v budúcnosti vďaka novým médiám pôjde. Kirchovi som vďačný za mnoho vecí, bez ktorých by som dnes nemohol viesť vlastnú producentskú spoločnosť EOS.

Mohli by ste dnešným producentom priblížiť recept na úspech, ako úspešne predávať  produkciu do celého sveta i v dnešných neľahkých časoch, prípadne prezradiť v čom tkvie úspech producenta?
Každý producent by si mal položiť otázku, čo nové okrem programov a filmov prinesie na trh technologický vývoj, pretože ten predurčuje predajnosť jednotlivých filmov v jeho rôznych podobách. Preto sa snažíme vyrábať filmy a programy, ktoré sú na trhu dlhodobo udržateľné, sú obsahovo kvalitné. Veľký podiel na úspechu spočíva v záujme počúvať a snažiť sa pochopiť odkaz tvorcov. Mohli by sme to nazvať „počúvaním medzi riadkami“. Preto aj vo firme často počúvam, čo hovoria mladší a snažíme sa spoločne „odhadnúť“, čo by mohlo ľudí zaujímať, čo by sa dalo dobre predať. Dôležité je  obklopiť sa motivovanými, vzdelanými a zvedavými ľuďmi, ktorí majú cit tak pre čísla ako aj pre obsah.

Čo vás v poslednej dobe najviac zamestnáva a aké mate plány do najbližšej budúcnosti?
Som milovníkom opery a prostredníctvom mojej spoločnosti Unitel vyrábame filmy i opery na základe klasickej hudby. Pred tromi rokmi sme napríklad sfilmovali všetkých 22 Mozartových opier,  koncom roka sme vydali kolekciu venovanú najlepším nahrávkam za obdobie posledných 10 rokov a chystáme mnoho ďalších, pretože úspech nahrávok nenechal na seba dlho  čakať. Mojim snom je presadiť hudobný kanál dostupný na celom svete, lebo hudbu má rád každý a jej veľkou výhodou je, že ju netreba  tlmočiť.
Osobne si prajem, aby všetko, čo vo firme i v živote robím dávalo zmysel, aby si ešte ľudia v dnešnom uponáhľanom svete vedeli dopriať aj niečo pre duchovné potešenie, k čomu by som chcel  produkciou  kvalitných filmov, seriálov, či hudobných nahrávok prispieť osobne aj ja.

Boris Mojto                                               Photos: Archive Ján Mojto

www.eos-entertainment.com