Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers

Autentické príbehy, nadčasové témy

Kontrolujete si poistné zmluvy? Možno platíte zbytočne

- Reklama -

Ktoré poistenia sú najdrahšie? Podľa odborníkov tie, ktoré sú nastavené nesprávne. „Poistenie musí v prvom rade pokrývať vzniknuté škody. Hodnota majetku a aj príjem sa počas života menia a tomu treba prispôsobiť aj poistné zmluvy,“ hovorí Peter Matovič, obchodný riaditeľ PARTNERS.

Dobrým príkladom je životné poistenie, cez ktoré si môžete zabezpečiť príjem aj v ťažkej životnej situácii. „Dobre nastavené životné postenie musí kompenzovať rozdiel medzi príjmom a prípadnou sociálnou dávkou v prípade zdravotných problémov alebo úmrtia poisteného. Ak takéto poistenie chýba, vzniká riziko straty celkového príjmu do rodinného rozpočtu, čo môže v najhorších prípadoch viesť až k strate strechy nad hlavou pri úvere na bývanie, keď klient nedokáže splácať hypotekárnu splátku. Strata príjmu v každom prípade zníži životný štandard a ohrozí všetky budúce plány,“ upozorňuje Peter Matovič.

POISTNÉ ZMLUVY AKTUALIZUJTE ASPOŇ RAZ ROČNE

Každé poistenie je potrebné pravidelne prehodnotiť a v prípade potreby aktualizovať. „Ak sa zmení situácia klienta, rodinná, ekonomická, alebo nastanú legislatívne zmeny, je potrebné prehodnotiť poistenie čo najskôr od zmeny a upraviť nastavenie tak, aby obsiahlo aktuálne potreby. Ideálne je, aby to klient nechal na odborníka a životné poistenie riešil ako súčasť komplexného finančného plánovania. Pri množstve produktov a ich variantov na trhu, ako aj množstve legislatívnych zmien nie je klient schopný popri svojej primárnej činnosti tieto veci pokryť,“ odporúča Peter Matovič. To však nemusí platiť pri neživotnom poistení, napríklad cestovnom poistení a PZP, kde existuje niekoľko porovnávačov, ktoré s výberom pomôžu. „Tu treba identifikovať správny rozsah krytia. Pri zložitejšom havarijnom poistení alebo poistení nehnuteľnosti či domácnosti navyše aj určiť správnu výšku poistnej sumy,“ dodáva odborník.

POZOR NA KRYTIE RIZÍK A PODPOISTENIE   

Životné poistenie

Pri životnom poistení je väčšina zmlúv nastavená na krytie drobných rizík, kde poistený dostane niečo ako bolestné, ale vážne prípady, keď reálne prichádza o príjem, sú v krytí zahrnuté len minimálne. A keď sa tam už nachádzajú, tak často nesprávne definované. Podľa Petra Matoviča je štatisticky len v 4 % príčinou invalidity úraz, zvyšných 96 % je zapríčinených ochorením. Napriek tomu sú väčšinou v zmluvách poistené trvalé následky úrazu. „Invalidita je jedným z rizík, ktoré najviac ohrozujú rodinný rozpočet, alebo teda príjem klienta, preto je potrebné jej krytie komplexne. Dobre nastavené životné poistenie zabezpečí náhradu príjmu v dostatočnej výške v prípade, ak bude mať poistenec zdravotné problémy a nebude schopný vykonávať zárobkovú činnosť.“

Neživotné poistenie

V prípade poistenia majetku sa poistné sumy nastavujú na aktuálnu hodnotu majetku. Tieto parametre sa však v čase menia, a teda zmluvy bez pravidelného servisu a úpravy nastavenia podľa zmeny situácie môžu vykazovať nedostatočnosť v rozsahu, ako aj vo výške poistných súm, teda podpoistenie. Napríklad poistenie nehnuteľnosti, ktoré bolo uzatvorené pred dvomi rokmi a nebolo servisované, ani neobsahuje indexáciu poistnej sumy, je z dôvodu rastu cien nehnuteľností vo výške poistnej sumy nedostatočné. Takto poistená nehnuteľnosť je podpoistená.

KEDY JE POISTENIE ZBYTOČNÉ? 

Životné poistenie

Ak ste nemuseli v prvom kroku vypísať zdravotný dotazník a skúmanie zdravotného stavu sa nahradilo len jednoduchým vyhlásením, či sa klient cíti zdravý. V tomto prípade je možné, že klient má diagnózu, pri ktorej by ho žiadna poisťovňa po zhodnotení zdravotného stavu nepoistila, a teda ak aj dôjde k poistnej udalosti, poistné plnenie bude zamietnuté z dôvodu zdravotného stavu, ktorý nastal už pred poistením.

Neživotné poistenie

Ak poistenie platíte, ale nevznikne vám nárok na plnenie. Toto môže nastať napríklad pri duplicitnom poistení majetku. Ako klient máte nárok na plnenie vždy len do výšky hodnoty majetku, preto je duplicita zbytočná. Navyše nárokovanie plnenia z oboch poistných zmlúv by mohlo byť označené za poistný podvod.

-tlačová správa-

Ilustračné foto, zdroj: Unsplash

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -