Autentické príbehy, nadčasové témy

Kreatívna šéfka / INTERVIEW

0

Keď som sa v minulosti zhováral s Richardom Floridom o zaujímavej, ale podstatnej úlohe kreatívnej triedy a jej vplyve vo vývoji miest, spoznal som vďaka nemu jedno zaujímavé mesto na druhej strane sveta. Wellington na Novom Zélande sa výrazne posunul dopredu a to vďaka jeho starostky, talentovanej Kerry Prendergast. Čo bolo potrebné urobiť pre tento úspech? To už prezradí Kerry sama.

Pani Prendergast, musím sa priznať, že som vás spoznal vďaka Richardovi Floridovi a jeho „The rise of the creative class“. Dokonca aj vy priznávate, že práve Richardov odkaz vás dokonale zmenil. Mohli by ste predstaviť túto skvelú ideu, ktorá tak ovplyvnila vaše smerovanie a smerovanie Wellingtonu?
Kniha Richarda Floridu „The Rise of the Creative Class“ bola istým katalyzátorom zmien vo Wellingtone, ale rozhodne nepatrila k jediným. Metropola Nového Zélandu už nejaký čas prechádza zmenami. Redukcia verejného sektora na Novom Zélande koncom osemdesiatych rokov znamenala pre Wellington veľké zmeny. Menil sa však aj súkromný sektor. V tomto období vďaka mojim dvom predchodcom na poste primátora, Frana Wildea (1992-1995) a Marka Blumskeho (1995-2001), sa Wellington vymanil z područia sivého verejného sektoru a stal sa dynamickým mestom kultúry a zábavy. Nič sa však neudialo náhodou. Bola to presne naplánovaná stratégia rastu, založená na výskume, ktorý ukázal, že mesto sa má sústrediť na kvalitu života svojich obyvateľov. V tom istom čase sme sa pustili do významných investícií v oblasti infraštruktúry. Dnes sa Wellington pýši moderným systémom kanalizácie, najmä jej efektívnym povrchovým systémom, a kilometrami optického vlákna, vďaka čomu je „najzasieťovanejšie“ mesto na južnej pologuli. Podporili sme aj opätovné zvyšovanie počtu obyvateľov pomocou systému bývania v obytných domoch.
Všetky spomínané aspekty už realizovali aj moji predchodcovia. Hospodárske výsledky však nebolo možné považovať za úspešné. Mestu sa jednoducho veľmi nedarilo. V momente môjho nástupu do radnice som okamžite prijala zaujímavú výzvu, posunúť sa o krok ďalej a zabezpečiť, aby sa mesto stalo porovnateľným s inými v medzinárodnom meradle. A práve v tomto čase som objavila knihu „The Rise of the Creative Class“. Zistila som, že mnoho problémov, ktoré trápili Wellington museli riešiť aj iné svetové metropoly. Výskum Richarda Floridu vo Veľkej Británii poukázal na zaujímavú skutočnosť. Mestá, ktoré viac menej nesužovali ekonomické problémy, vyvinuli stratégie zamerané na budovanie prostredia atraktívneho pre triedu kreatívneho obyvateľstva, kultivovaním umenia, hudby, kultúry, možností nočného vyžitia a architektonického dedičstva. Sú miestami, kde sa stále niečo deje, a charakterizujú ich veľmi tolerantní občania s mimoriadnym rešpektom voči rozmanitosti. Florida hovoril o kreatívnej revolúcii. Wellington mal k dispozícii správnu polohu na to, aby kreatívnu revolúciu naplno využil. V marci roku 2003 zastupiteľstvo mesta Wellington City jednomyseľne schválilo mnou predložený plán, ktorý som nazvala „Kreatívny Wellington – inovatívny kapitál“. Jeho cieľom bolo zabezpečiť mestu Wellington ekonomický rast, prosperitu a významné postavenie v rámci Nového Zélandu.

Pokiaľ chceme tieto ciele dosiahnuť, musíme udržiavať v najlepšom možnom pomere sociálnu, environmentálnu, vzdelávaciu a ekonomickú infraštruktúru. Budeme naďalej uctievať rozmanitosť, kultúru, kultúrne a historické dedičstvo, inovatívny prístup a kreativitu.

Podporujeme kreativitu vo všetkých formách, v oblasti technologickej, ekonomickej či umeleckej, a chceme jednoznačne pokračovať vo vyzdvihovaní Wellingtonu ako dynamického mesta, vibrujúceho zábavou a kultúrou. Taktiež sa snažíme podporovať množstvo vynaliezavých podnikateľských projektov, ktoré by pomohli zvýšiť zamestnanosť. Zameriavame na tri faktory ovplyvňujúce fungovanie kreatívnych miest, – technológie, talent a toleranciu.

Most creative Wellington. Kde je ukrytá kreativita hlavného mesta Nového Zélandu?
Kreativita nášho mesta nie je ukrytá. Prelína sa v živote mesta všetkými možnými spôsobmi – inováciou a kreativitou sa riadi aj mestské zastupiteľstvo. Všade tvrdíme, že naše mesto je najlepšie v našej krajine, vhodné pre život, prácu a zábavu. Najdôležitejší je však fakt, že naše tvrdenia sú podloženú reálnymi výsledkami. Wellington je považovaný za kultúrne a zábavné stredisko Nového Zélandu so širokým spektrom kín, profesionálnych divadiel, kaviarní, múzeí, vrátane Národného múzea Te Papa, a galérií. Vo Wellingtone nájdete najvyšší počet kreatívnych zamestnaní na jedného obyvateľa. V ekonomickom meradle platí, že najvyšším HDP na obyvateľa v porovnaní so všetkými novozélandskými mestami, sa môžeme pochváliť práve my. To znamená stály prílev obyvateľov.
Aby zaujímavostí nebolo dosť, môžeme vyzdvihnúť naše úspechy na poli kreativity. Investujeme do najrôznejších podujatí a atrakcií s cieľom pritiahnuť čo najvyšší počet návštevníkov Wellingtonu. Som veľmi rada, že naše metódy sú účinné. Za posledných niekoľko rokov sa počet návštevníkov nášho mesta dramaticky zvýšil. V súčasnosti navštívi Wellington viac ako 3,8 milióna návštevníkov ročne, a tí nám prinášajú zisk približne za miliardu dolárov.

Viesť Wellington je určité náročné, ale na druhej strane zaujímavé. Pretvárať mesto, zdokonaľovať ho a vyniesť ho na vrchol, sa vám určite páči. Na druhej strane má po boku silného súpera – „City of sails“- Auckland. V čom tkvie tajomstvo úspešnej stratégie, ktorá Wellington vyniesla na vrchol?
Wellingtoňania milujú svoje mesto a ja nepredstavujem výnimku. Vytvorili sme vo Wellingtone „genius loci“, ducha miesta. Podarilo sa nám to vďaka mnohým pozitívnym faktorom, ktoré pridávajú na atraktivite našej metropoly. Umenie, skvelý prístav, harmónia mesta a mora, malebné domy vybudované na vŕškoch, naša rozmarná a nepredvídateľná nátura, kultúra, zmysel pre cieľ, sídlo vlády, divoké južné pobrežie, krásne vyhliadky, neopakovateľná krása a naša kreativita, sú základnými komponentmi „genia loci“. A okrem toho, vo Wellingtone sa stále niečo deje. Je to vibrujúce, dynamické a tolerantné mesto. Rivalita medzi Aucklandom a Wellingtonom je podobná súťaživosti ktorýchkoľvek iných miest, napríklad – Sydney a Melbourne v Austrálii. Každé z miest má svoju úlohu, ktorú pre svoju krajinu zohráva, ale obe mestá sú zároveň významným prínosom k ekonomickej prosperite svojej krajiny. Podrobne som našu stratégiu rozviedla už pri predchádzajúcej otázke.

Povedzme, že sa rozhodnem navštíviť Nový Zéland a samozrejme Wellington. Čo by ste odporučili Európanom, ktorí uvažujú navštíviť vaše mesto? Zvyčajne sú navyknutí na atmosféru Paríža, Milána, či New Yorku, Los Angeles a Singapuru. Prečo práve vaša krajina a Wellington?
Ak sa chystáte navštíviť Nový Zéland, mali by ste si pobyt naplánovať minimálne na mesiac.

Ponúkame veľa zaujímavostí, ktoré sa oplatí vidieť. Naša krajina je rozmanitým mixom sofistikovanej urbanizovanej výstavby a vidieckeho šarmu. Prírodné scenérie a rozmarné obrazy novozélandskej krajiny patria k najznámejším na svete a naši obyvatelia sú mimoriadne pohostinní a priateľskí. Wellington leží na južnom cípe Severného ostrova, rozprestiera sa v prekrásnom zálive, obkolesenom bujnou, zelenou vegetáciou, horami a lesom. Mesto je rozmarné a zábavné. Môžete si tu ráno zasurfovať v prístave, popoludní navštíviť múzeá a galérie, a po chutnej večeri v niektorej vynikajúcej reštaurácii ísť do divadla na predstavenie, balet, operu, alebo činohru. Odporúčam navštíviť Rezerváciu Karori, oázu ticha na okraji rušného centra, pozrieť si tulene na južnom pobreží, alebo prekrásne botanické záhrady, ktoré sú momentálne v jarnom rozkvete. Samozrejme, Wellington je „domovským prístavom“ režiséra trilógie Pán prsteňov Petra Jacksona. V meste sa tiež nachádza niekoľko zaujímavých miest, ktoré by mali fanúšikovia slávnej trilógie navštíviť.

Mohli by ste nám predstaviť typickú časť Wellingtonu, ktorú nesmie návštevník minúť?
Najradšej by som povedala všetky, ale samozrejme vrelo odporúčam centrum mesta. Prechádzka po južnom pobreží patrí k mojim najobľúbenejším. Ponúka prekrásne scenérie s výhľadom nielen na Wellington, ale aj na Južný ostrov. Pri priaznivom počasí je samozrejme prekrásne aj more. Na pobreží sa nachádza množstvo vynikajúcich reštaurácií a dá sa tu mimoriadne príjemne stráviť popoludnie.

Charakteristikou tvorivého človeka je plánovanie, neustále smerovanie myšlienok do budúcnosti. Ktoré aspekty života vás poháňajú vpred, až za horizonty? Aké hodnoty uprednostňujete?
Z profesionálneho hľadiska by som rada dosiahla, aby bol Wellington vždy o krok v predstihu a naďalej zostal vynikajúcim mestom, kde sa dobre žije, pracuje a zabáva. V osobnom živote si najviac želám zdravie a šťastie pre moju rodinu, ktorá je pre mňa prvoradá.

Žijeme v strednej Európe, v krajine, ktorá sa po štyridsaťročnej „nútenej prestávke“ spôsobenej komunizmom vracia späť. Naše hlavné mesto Bratislava zažíva v tomto čase obrovský boom. Všade sa buduje, doslova zo dňa na deň rastú nové administratívne budovy, či shopping centrá. Čo by ste odporučili predstaviteľom Bratislavy? Na čo by sa mali pri rozvoji upriamiť, čoho vyvarovať?
Mali by určite pokračovať v investíciách do dobrej a kvalitnej infraštruktúry. Mesto síce môže na povrchu vyzerať pekne, ale pokiaľ má zastaranú infraštruktúru a postihujú ho komplikácie, ľudia postupne zmenia svoj vzťah k nemu a budú sa snažiť vyhľadávať iné atraktívnejšie miesta. Na druhej strane, ak je základná infraštruktúra v poriadku, je potrebné sústrediť sa na všetky aspekty, v ktorých sa mestá prejavujú ako jedinečné. Vo Wellingtone sme uskutočnili množstvo ankiet, aby sme zistili aký vzťah majú obyvatelia k nášmu mestu. Zozbierali sme veľa rozličných informácií, ktoré nám pomohli pri riešení dôležitých úloh.
Odporúčam, aby ste takto postupovali aj v Bratislave. V skratke povedané, prvá je infraštruktúra, potom kvalita života a potom povedzte o sebe svetu, aby ste podnietili rozvoj turizmu, podnikateľskej sféry a investícií.

Nový Zéland, krajina „Pána prsteňov“, známa nádhernou nepoškvrnenou prírodou. Striedajú sa tu zaujímavé prírodné scenérie – morské pláže, vysoké hory a drsné fjordy. Venujete sa aj vy objavovaniu prírody Nového Zélandu?
Samozrejme. Prírodné krásy našej krajiny sú hlavným lákadlom pre všetkých návštevníkov.

Pani Prendergast, skúsme na chvíľu opustiť svet biznisu a venujme sa vám. Určite niekedy podľahnete nutkaniu a jednoducho si vyrazíte do obchodov. Pri výbere oblečenia, alebo iných produktov vás ovplyvňujú módne trendy, alebo si vyberiete niečo, čo sa vám evidentne páči a nepociťujete potrebu zisťovať, či je daný produkt in, alebo nie?
Ako každá žena, aj ja rada nakupujem, ale určite sa viac rozhliadam po veciach, ktoré sa mi páčia. Otázka módnych trendov je druhoradá.

Interview by Peter Fritz        Photos: Archive of Wellington City

www.wellingtonnz.com
www.wellington.govt.nz