Autentické príbehy, nadčasové témy

Krv predstavuje najvyšší luxus

0

Často na nej závisí náš život. Vzácna tekutina, „zázračná živá voda“ z prameňa večného života. Luxus „najluxusnejší“.

KEDY OSLAVUJEME SVETOVÝ DEŇ DARCOV KRVI ?

Štrnásty jún ako Svetový deň darcov krvi bol stanovený v roku 2005, ako každoročná udalosť pre všetky členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie – WHO. Národná transfúzna služba SR (NTS SR) uvedomujúc si dôležitosť „bezpečného“ darcovstva sa bude tak ako po minulé roky podieľať vo viacerých mestách Slovenska pri organizácii Svetového dňa dobrovoľných darcov krvi.

PREČO OSLAVUJEME SVETOVÝ DEŇ DARCOV KRVI ?

Svetový deň darcov krvi je zameraný na život zachraňujúci „dar“ – krv – od dobrovoľných bezplatných darcov krvi, ktorí darujú krv z čisto nezištných dôvodov. Pravidelní darcovia krvi sú zdraví jedinci a ich zdravotný stav je pravidelne kontrolovaný.


PREČO DAROVAŤ KRV?

– Darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne situácie spojené so stratou krvi
– Darovanie krvi prispieva k registrácii organizmu. Úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje“ organizmus k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek.
– Darcovia sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorí nedarujú a hovoria tiež o celkovom „omladnutí“, pri darovaní krvi sa urobí komplexné vyšetrenie krvi
– Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života.
Veď nikto z nás nevie, kedy bude on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať …

KDE: Obchodné centrum Aupark a Sad Janka Kráľa v Bratislave,
počas Svetového dňa darcov krvi.
KEDY: 14. 6. 2008 od 10.00 do 15.00 hod.

Pre dobrovoľných darcov krvi a ich rodiny pripravujeme deň plný zábavy a dobrej vôle, za účasti známych osobností z TV obrazovky.

KTO MOŽE DAROVAŤ KRV ?

Každý, kto:
– má vek od 18 do 60 rokov
– váži viac ako 50 kg
– nemal 2 týždne hnačky ani horúčky
– je aspoň 3 týždne po doužívaní antibiotík
– je aspoň 48 hodín po očkovaní
– počas posledných 6 mesiacov nebo operovaný, tetovaný
a nepodstúpil akupunktúru, piercing
– nemá v čase odberu alergie a nie je na ňu liečený
– neprekonal infekčnú žltačku typu B a C a nie je jej nosičom
– nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV pozitívnou osobou
– nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok

Ženy môžu darovať krv až po skončení menštruácie a najskôr 6 mesiacov po pôrode, ukončení tehotenstva alebo dojčenia.

ČO ROBIŤ PRED ODBEROM KRVI ?

– večer a ráno piť čo najviac tekutín
– večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie

– pred odberom jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu

– nezabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca


AKO BUDE PREBIEHAŤ ODBER KRVI ?

– vyplníte dotazník
– lekár vám poradí v prípade, ak si nie ste istý,
či môžete darovať krv
– odoberie sa vám vzorka na rýchle vyšetrenie
– pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber
približne 400 ml krvi do sterilných odberových vakov

MUDr. Erika Bilá   Photos: Archive, ISIFA