Autentické príbehy, nadčasové témy

Lesk a korupcia Ukrajiny

0
Lesk a korupcia Ukrajiny

Keď sa pred mesiacom v hlavnom meste Ukrajiny konal koncert „Eurovision Song Contest“, mnoho skeptikov zostalo prekvapených. Skvelá organizácia a pozitívna spätná väzba od mnohých návštevníkov poukázala na to, že Kyjev je potešením a ponúka množstvo dôvodov, aby ste ho navštívili. Avšak, za brilantnosťou ukrajinských organizátorov a umelcov sa stále ukrývajú mnohé problémy a korupcia.

 

Ako dôkaz prinášame iba jeden príklad z mnohých, ktorý sa dotýka ukrajinského politika a podnikateľa Sergeja Rybalku. Ukrajinskí novinári spoločne s kolegami z asociácie európskych novinárov uskutočnili vyšetrovanie jeho podnikateľských aktivít. Sergej Rybalka je zástupcom Radikálnej strany (RP) Olega Liaška a reprezentantom kľúčových sponzorov RP.

Podnikanie spoločnosti S.Group, ktorú vytvoril politik, je mimoriadne úspešné. Jeho spoločnosti vyrábajú produkty pre domácnosť, ako aj široký sortiment občerstvenia (Semki, „Macho“, „Red“ a mnohé iné).

Korporácia S. Group zaregistrovala všetky svoje ochranné známky pre zahraničné spoločnosti. V skutočnosti korporácia dostala už od začiatku príležitosť presunúť menové aktíva do zahraničia vo forme platenia licenčných poplatkov za používanie značiek. Ukázalo sa však, že množstvo vážnych informácií môže byť stále nevysvetlených, napríklad vytvorenie konglomerátu, ktorý kradne peniaze z krajiny a pracuje pre Rusko.

Spolu s Európskou asociáciou novinárov,  kolegovia z Ukrajiny analyzovali Rybalkove schémy v kontexte populárnych ochranných známok spoločnosti S. Group.

 

„Red / Red City“

Podniky spoločnosti S. Group vyrábajú už niekoľko rokov výrobky pod ochrannou známkou „Red“ (pečené pistácie). Holding však nie je vlastníkom samotnej značky. Od roku 2015 ho vlastnila cyperská spoločnosť s názvom Dianatus Management Limited, zatiaľ čo ostatné „offshore“ spoločnosti boli predtým označované ako vlastnícke. Po celú dobu podnikania ukrajinský výrobca verne platil poplatky za zahraničné spoločnosti.

Ako bolo uvedené, premiestňovanie menových fondov nie je najhorším detailom podvodov skupiny S. Group. Napokon, na území Ruskej federácie sa vyrábali úplne identické výrobky, ale pod značkou „Red City“. Niet pochýb o tom, že „Red City“ je dvojičkou spoločnosti „Red“. Nielen logo, balenie a sortiment výrobkov sú rovnaké, ale aj reklamné kampane či spôsob podpory predaja.

Avšak osud ruskej značky „Red City“ je oveľa zaujímavejší. Právo na značku patrilo spoločnosti Soldex Limited registrovanej na britských Panenských ostrovoch.
V roku 2011 spoločnosť Soldex Limited udelila práva na používanie ochrannej známky v Ruskej federácii firme Archimpoldo Limited, čo je v podstate cyperská spoločnosť. O rok neskôr firma z Cypru našla sublicenčného partnera, ktorý začal vyrábať pistácie v Ruskej federácii. Hovoríme o OOO „Mega Trade“.
V roku 2015 Soldex Limited previedla výlučné práva na ochrannú známku „Red City“ spoločnosti Lagrion Limited. Následne bola značka prevedená na spoločnosť Dianatus Management Limited – čo je rovnaká spoločnosť, ktorá vlastní od roku 2015 ukrajinskú ochrannú známku „Red“. Spoločnosť Dianatus Management Limited uzavrela s firmou „Mega Trade“ novú licenčnú zmluvu na produkciu sortimentu značky „Red City“ v Rusku.

 

 

Semki

 

Dobrodružstvo značky Semki je rovnako zaujímavé. V roku 2006 Sergej Rybalka ako žiadateľ zaregistroval značku na štátnom úrade duševného vlastníctva Ukrajiny v mene cyperskej spoločnosti Lagrion Limited. V roku 2015 bola táto „offshore“ spoločnosť nahradená ďalšou – nazvanou Dianatus Management Limited, v mene ktorej boli opäť zaregistrované mnohé značky, za ktorým stojí meno podnikateľa z ukrajinského mesta Dnipro. Takýto komplexný systém umožňuje bez ťažkostí presúvať peniaze na Cyprus. Značka Semki bola takisto zaregistrovaná v Rusku.

A aby toho nebolo málo, firma „Mega Trade“ na základe licenčnej zmluvy z roku 2009 uzatvorenej so Sergejom Rybalkom produkuje výrobky v Rusku. Menovaná firma sa už v článku spomínala v spojitosti so spoluprácou s podnikateľom z mesta Dnipro a v súvislosti s inými značkami. Ukazuje sa, že Sergej Rybalka vedie úspešný biznis v Ruskej federácii.

Je smutné, že krajina so svojím skvostným hlavným mestom, ktoré ponúka jedinečné možnosti pre návštevníkov, stále bojuje s nespratnými politikmi obohacujúcimi sa vo svoj prospech.

Text: UNN
Fotografie: UNN, Dreamstime