Autentické príbehy, nadčasové témy

Ľudia sú hodní toho, aby sme im pomáhali / INTERVIEW

0

V prítomnosti prvej dámy Slovenskej republiky – SILVIE GAŠPAROVIČOVEJ – vyžaruje vždy pokoj. O tom som sa mohol presvedčiť aj ja, keď som ju navštívil v prezidentskom paláci. Pani Gašparovičová počas rozhovoru odhalila svoj ľudský rozmer, vďaka ktorému mnohí ľudia našli nový zmysel života.

Ako prvá dáma absolvujete množstvo pracovných ciest. Spomeniem program posledných týždňov, keď ste absolvovali návštevu USA, v Pittsburghu, nasledovala oficiálna návšteva kráľovnej Alžbety II. u nás a potom ste odcestovali spolu s manželom na oficiálnu návštevu Chorvátskej republiky. Musím sa priznať, že je to obdivuhodné absolvovať za pomerne krátky čas toľko povinností. Odkiaľ čerpáte energiu, aby ste všetko bez problémov zvládli?
Za posledné týždne bolo tých ciest viacej. Návšteva Spojených štátov bola neplánovane oznámená, no o to bola dôležitejšia a významnejšia. Pozvanie prezidenta SR do Bieleho domu bolo veľmi významným prejavom dôvery a záujmu o Slovenskú republiku, ako člena EÚ. Hovorilo sa hlavne o zrušení vízovej povinnosti pre Slovensko. Kým prezidenti rokovali, ja som dostala pozvanie od Laury Bushovej na pracovný obed, čo sa tak často nestáva. V priebehu obeda sme hovorili o viacerých zaujímavých témach ako aj o našich podobných aktivitách v oblasti charity a zdravia. Obidve sa veľmi zasadzujeme za zdravú výživu detí v školách a zvýšenie ich pohybových aktivít.
V USA sa pripravuje reforma osnov vyučovania telesnej výchovy, o čo sa usilujem aj u nás na Slovensku. Počas takmer hodinového dialógu som mala možnosť ochutnať pravú americký kuchyňu, ktorá pozostávala z tekvicovej polievky, ryby so zeleninou a grilážového zákusku. S manželom nás príjemne prekvapilo pozvanie od Laury Bushovej. Ako povedala, keď v budúcnosti navštívime Spojené štáty, nemáme vynechať návštevu u nich na ranči v Texase. Potom nasledovala návšteva Chorvátska a iný, náročný program, čo bolo namáhavé a únavné. No na druhej strane to množstvo stretnutí, rozhovorov a situácií prináša veľmi pozitívny pocit. Hlavne v prípadoch, keď sa darí nadväzovať kontakty, alebo návštevy prebiehajú v príjemnom a priateľskom duchu. Tieto skutočnosti ma dokážu pozitívne nabiť, posilniť, takže sa teším na nové cesty a podujatia.

Ste zakladateľkou a prezidentkou správnej rady Nadácie Silvie Gašparovičovej. Zaujal ma jej slogan – „Vzdelanie a zdravie ti dajú krídla, s ktorými môžeš vzlietnuť“. Čo sa snaží odzrkadliť? V akých oblastiach sa snažíte s nadáciou pôsobiť?
Najväčšie rezervy som videla najmä vo vzdelávaní zdravotne hendikepovaných a žien, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia. Aj to bol dôvod, prečo som založila nadáciu s mottom: „Vzdelanie a zdravie pre všetkých“. Projekty realizujeme najmä v oblasti vzdelávania a zdravotníctva. Vo viacerých mestách Slovenska sme vyškolili ľudí v trvalom projekte Prvá ľudová akadémia, ktorý zriaďujeme v mestách s vysokou mierou nezamestnanosti. Potešiteľné je, že tento projekt sme zrealizovali už v piatich mestách Slovenska a pokračuje ďalej. Jeho úspešnosť závisí však aj od postojov miest a obcí, akým spôsobom nám vyjdú v ústrety s priestormi, vybavením. Teší ma, že sa dnes môžeme pochváliť vysokou úspešnosťou, ktorú sme vzdelávacím projektom dosiahli. Ľudom sa po absolvovaní kurzu podarilo zamestnať a niektorí dokonca začali sami podnikať. Pomohli sme už aj niekoľkým zdravotníckym zariadeniam. Pomáhame pri modernizácii zdravotníckych prístrojov, ktoré štát v takom rozsahu nestačí zabezpečovať. Môžem spomenúť vybavenie prístroja na operáciu metastáz v pečeni, ktorý umožňuje aj veľmi drobné operačné zákroky. Takisto dôležité bolo zakúpenie dialyzačného prístroja nevyhnutného pri zlyhaní pečene, či polohovateľného stola na poúrazovú chirurgiu a JIS na gynekológiu v nemocnici v Prešove. V nadácii máme práce naozaj veľmi veľa, ale výsledky sú badateľné a potešiteľné.

Mohli by ste vyzdvihnúť niektoré úspešné projekty vašej Nadácie, vďaka ktorým sa podarilo naplniť jej podstatu?
Na úvod spomeniem Linku pomoci – Vzdelávacie a krízové centrum pre obete násilia. Tento projekt sme začali budovať v spolupráci s českým združením, ktoré sa tomuto problému dlhšie venuje. Projekt oslovil aj vedenie UNESCA a dokonca sme jeden kurz realizovali ako medzinárodný s pomocou prostriedkov tejto organizácie. Vyslúžili sme si mimoriadnu pochvalu za to, že sme ako jediní dokázali vytvoriť komplexný projekt, ktorý zabezpečuje, že obeť násilia sa má kde uchýliť, ale tiež vzdelávať a postaviť na vlastné nohy. Na podporu športu som založila Asociáciu juniorských golfistov Slovenska. Podstatou projektu je, že sme zaregistrovali učebné osnovy golfu v rámci školských tried s rozšíreným športovým zameraním. Výsledkom sú výhodnejšie podmienky pre mladých golfistov, keď kluby alebo majitelia ihrísk, pristupujú k deťom pozornejšie, poskytujú im zľavy a trénerov. Na školách sme preškolili učiteľov, ktorí v nepotrebných skladoch premenených na indoory trénujú deti. Deti sú tak v pohybe, nesedia len pri počítačoch a nepotulujú sa na uliciach. Mojím veľkým cieľom bolo založenie Virtuálnej – internetovej univerzity, ktorá by sprístupnila vzdelanie a štúdium popri zamestnaní aj ľuďom zo vzdialených miest Slovenska. V nasledujúcom školskom roku sa pripravuje otvorenie jednej fakulty, no postupne by mala vzniknúť samostatná univerzita v tejto forme. Veľký záujem o tento projekt prejavilo aj susedné Rakúsko. Počas návštevy na univerzite v Pittsburghu, sa jej rektor vyjadril, že by bolo možné touto formou študovať na našej Žilinskej univerzite metalurgiu a dopravné stavby. Takže námetov na spoluprácu je vždy veľmi veľa a verím, že sa aj zrealizujú.

V rámci práce pre Nadáciu ste spolupracovali s mnohými významnými ľuďmi. Na ktorých najradšej spomínate?
Pri realizovaní projektov nám pomohli mnohí ľudia – podnikatelia, partneri nadácie alebo sponzori, preto rada spomínam na všetkých, ktorí nie sú ľahostajní k tým, ktorí ich pomoc najviac potrebujú. Najradšej spomínam na samotných absolventov, keď vidím úsmev a sebavedomie na ich tvári po absolvovaní kurzu. Keď sa zúčastňujem začiatku školenia a záverečných skúšok, mám možnosť sledovať veľké zmeny na psychike a vzdelaní týchto ľudí. Ich vystupovanie sa zmenilo, odrazu sú plní podnikateľských plánov, ktoré si pripravujú na základe potrieb konkrétneho regiónu, či mesta. Niekedy sa nám nechce ani veriť, čoho sú schopní ľudia, ktorí pred absolvovaním kurzu nevideli svoju perspektívu. Vtedy som šťastná, že moja práca má zmysel a prináša výsledky.

O niekoľko dní nás čakajú najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Častokrát však vo víre povinností zabúdame na ich pôvodnú podstatu a necháme sa unášať moderným – komerčným trendom. Čo by ste odkázali našim čitateľom v spojení s vianočnými sviatkami?
Vianoce sú skutočne tu. Ich čaro sa podľa mňa nemení, je stále rovnaké. Sú nielen o detskej radosti, ale aj o stretávaní sa s najbližšími. Vianoce predstavujú krásne obdobie, plné úprimných pocitov. Želala by som si, aby duch týchto sviatkov, kedy sme k sebe milší, mohol v nás rezonovať počas celého roka. Želám všetkým našim občanom, aby prežili šťastné sviatky, aby nasledujúci rok bol lepší, ako ten predošlý, a aby sa im splnili všetky sny a predsavzatia.

Interview by Peter Fritz     Photos: Marian Garaj