Autentické príbehy, nadčasové témy

Ľudská tvár /Human Face/

0
Ľudská tvár /Human Face/

Filmový projekt celovečerného hraného filmu ĽUDSKÁ TVÁR inšpirovaného životom Alexandra Dubčeka bude režírovať svetoznámy režisér a scenárista LORDAN ZAFRANOVIĆ, ktorý sa spolu so svetovo uznávaným filmárom KRZYSZTOFOM ZANUSSIM osobne zúčastnili dňa 10.10.2018 na tlačovej konferencii v Bratislave.

Tvorcovia pripravujú uvedenie filmu v roku 2021 pri príležitosti 100.výročia narodenia Alexandra Dubčeka.

Produkčná spoločnosť LECA production pokračuje v prípravách projektu ĽUDSKÁ TVÁR. So snahou preniesť na plátno kín príbeh politika s ľudskou tvárou prišiel producent Andrej Antonio Leca spolu so scenáristom Karolom Hlávkom už pred niekoľkými rokmi.
So snahou preniesť na plátno kín príbeh politika s ľudskou tvárou prišiel producent Andrej Antonio Leca  spolu so scenáristom Karolom Hlávkom už pred niekoľkými rokmi.


Vo februári 2018 som o spoluprácu oslovil svetovo uznávaného poľského režiséra a scenáristu Krzysztofa Zanussiho, ktorý účasť na projekte prijal ako umelecký a odborný konzultant filmu. Účasť maestra Zanussiho je jednoznačným prínosom pre projekt, o čom svedčí jeho mnohostranné dielo, zaoberajúce sa najdôležitejšími problémami ľudstva, jeho otvorenosť voči všetkému novému, veľký rozsah jeho analytického uvažovania a v neposlednom rade jeho vysoká profesionalita. Keď mi maestro Zanussi odporučil vybrať si pomocného režiséra zo Slovenska, jednoznačne som sa rozhodol osloviť Ľubomíra Pauloviča, ktorého si vážim nie len ako skvelého herca, ale aj ako režiséra. To isté platí u divadelnej, televíznej ale aj filmovej dramaturgičky Janky Liptákovej. O krátky čas na to som sa spojil so svetovo uznávaným chorvátskym a juhoslovanským režisérom Lordanom Zafranovićom, ktorý na moje veľké potešenie prijal ponuku ujať sa hlavnej réžie filmu. Jeho doterajšie snímky, v ktorých často skúma tlaky, aké zažívajú obyčajní ľudia za extrémnych historických okolností i fakt, že napádajú najhlbšie korene nacionalizmu a spochybňujú ospravedlnenie historického násilia,  sú zárukou, že príbeh politika s ľudskou tvárou bude vsadený do širšieho geopolitického pozadia historických udalostí nielen roku 1968 ale i 20. storočia.

Participácia Lordana Zafranovica a Krysztofa Zanussiho predpovedá, že dielo má šancu obstáť nielen na Slovensku a v Česku, ale aj v medzinárodnom filmovom svete a tým zviditeľniť našu krajinu a jej neodmysliteľné miesto v Európe.“

Súčasne producent oslovil na spoluprácu aj osobnosti, ktoré budú garantovať prísne dodržiavanie historických faktov:  generálmajora Svetozára Naďoviča  – odborného poradcu, bývalého náčelníka Správy odchodu sovietskych vojsk z Československa, historikov a súčasne blízkych priateľov Alexandra Dubčeka  – profesora Ivan Laluhu a docenta Pavla Polláka, ale aj súčasného poslanca Európskeho parlamentu, politológa docenta Borisa Zalu.
Osobnosť Alexandra Dubčeka pomôže pri prípravách filmu dokresliť aj jeho najbližšia rodina.

Vzhľadom na to, že ide o projekt, ktorého hlavným aktérom je azda najznámejší Slovák vo svete – Alexander Dubček, veríme, že jeho príbeh v kontexte svetových pohybov 60. rokov a nových myšlienok o slobode ľudstva osloví súčasnú zložitú dobu a azda aj ponúkne východiská z jej chaosu. Aby humanistické ideály ako ľudskosť, úprimnosť a dôvera platili vždy a pre všetkých.

Text a fotografie: Leca Production

http://lecaproduction.com