Autentické príbehy, nadčasové témy

Luxus on-line

0
Luxus on-line

Predstavitelia luxusných značiek mali ešte donedávna pri pomyslení na transformáciu do on-line sveta husiu kožu. Bolo viac-menej jasné, že sa im tento proces javil ako nereálny a ťažko dosiahnuteľný. Postupne však dospeli k záveru, že digitálnej sfére sa už nemôžu vyhnúť a rovnako ako ostatné firmy sa museli na cestu do virtuálneho sveta vydať.

 

Pre nejednu spoločnosť bola predstava, že by mohla upadnúť do zabudnutia, nepochybne tragická. Ich cieľ vyhnúť sa podobnému scenáru by sme mohli pokladať za samozrejmosť. Mnohí deklarujú, že jedným zo spôsobov ako predísť nepríjemným dosahom na biznis, je využívanie digitálneho spôsobu prezentácie.

Ako príklad by nám v tomto prípade mohla poslúžiť jedna nemenovaná spoločnosť, ktorá ponúkla svoju limitovanú edíciu produktov na sociálnej sieti Instagram. Za takmer päť hodín sa predalo neuveriteľných 2 012 kusov. Spoločnosti poháňané túžbou získať prívlastok dominantného hráča v tejto súvislosti prezradili, že pre biznis je viac ako vhodná kombinácia sociálnych médií a on-line reklamy.

Rovnako ani predseda prestížnej švajčiarskej hodinárskej a klenotníckej značky Chopard Karl – Friedrich Scheufele netajil, že digitálna časť marketingového mixu sa stala pre jeho spoločnosť kľúčovou už v roku 2012. Zo začiatku sa však proces presúvania rozpočtov z tlačovej komunikácie do on-line priestoru javil ako pomalý. Túto revolučnú zmenu nielenže evidujú, ale ju tiež aktívne využívajú. Zo zákulisia totiž presiakla informácia, že u nich pracuje tím, ktorý sa venuje sfére sociálnych médií.

Na záver možno dodať, že radu, ktorú poskytli moderní obchodníci zástupcom luxusného segmentu, možno skutočne považovať za cennú. Mali by mať na pamäti, že je priam nevyhnutné premyslieť si, ako „zasiahnuť“ mladú generáciu pri výskume a selektovaní informácií na trhu. Táto idea by nemala byť okrajová, skôr by sa mala stať kľúčovou.

 

Suzie M

Fotografia: Chopard Press