Free Porn

Autentické príbehy, nadčasové témy

Mattoni 1873 oslavuje 150. výročie podporou Svetového dňa vody

- Reklama -

Celý svet si 22. marca už po tridsiaty krát pripomína dôležitosť vody, bez ktorej by život nemohol existovať. Jubilejný Svetový deň vody podporila aj spoločnosť Mattoni 1873 spolu s pražským Národným múzeom. V priebehu slávnostného večera tiež oznámili uzavretie partnerstva.

Svetový deň vody navrhla Organizácia spojených národov v roku 1992 v rámci svojej konferencie o životnom prostredí. Prvý krát sa tento sviatok oslavoval 22. marca o rok neskôr. Propagácia Svetového dňa vody sa zameriava hlavne na dôležitosť, nenahraditeľnosť, čistotu a ochranu sladkej vody a jej zdrojov, ale tiež na šetrenie s vodou.

Podpora Svetového dňa vody

Voda tvorí 75 % všetkého zemského povrchu. Z toho pripadá 97,5 % na slanú vodu morí a oceánov. Sladké vody tak tvoria iba necelé 3 %, z ktorých je pre človeka využiteľná približne desatina. Väčšina sladkej vody je totiž viazaná v ľadovcoch. Iba dve percentá nájdeme v povrchových zdrojoch, ako sú rieky či jazerá. Približne tretina je ukrytá mimo nášho dohľadu, priamo pod našimi nohami – v podzemí.

Aj keď podzemné zdroje vody nemôžeme vidieť, musíme dbať na ich ochranu. Vplyv podzemnej vody je viditeľný všade. Bez nej by neexistoval život, je nevyhnutná pre fungovanie povrchových vodných ekosystémov ako sú mokrade či rieky, ktoré sú podzemnými vodami napájané. „Minerálne vody sú tým najkvalitnejším a najčistejším nápojom, ktorý si môžeme dopriať. Zdroje minerálnych vôd majú vyhlásené ochranné pásma, kde sú zakázané činnosti, ktoré by ich mohli ohroziť a väčšina z nich sa nachádza v chránených oblastiach. Prírodné minerálne a pramenité vody sú pomocou prísne kontrolovaných a chránených vrtov čerpané z veľkej hĺbky a sú tak chránené vrstvami horniny proti akémukoľvek znečisteniu. Zo zákona sa táto voda nesmie chemicky upravovať a do fliaš sa tak dostane v pôvodnej špičkovej kvalite,“ vysvetľuje Jana Ježková, balneotechnička a predsedníčka Zväzu minerálnych vôd.

Zodpovedný prístup

Mattoni 1873 kladie veľký dôraz na starostlivosť o svoje pramene a zdroje, aby ich mohla v poriadku odovzdať ďalším generáciám. Do ochrany svojich prameňov každoročne investuje nemalé finančné prostriedky, preto je dlhodobá podpora filozofie Svetového dňa vody pre Mattoni 1873 celkom prirodzená.

„To, že sa zodpovedne a dôsledne staráme o naše pramene jasne dokazuje aj fakt, že tento rok môžeme osláviť krásne 150. výročie. Jedinečnú príležitosť spojenia nášho jubilea s podporou 30. Svetového dňa vody sme si nemohli nechať ujsť. Som veľmi vďačný, že dnes oslavujeme spolu s Národným múzeom. Vďaka spolupráci s takto významnou inštitúciou môžeme podporu Svetového dňa vody výrazne zefektívniť,“ hovorí Alessandro Pasquale, generálny riaditeľ Mattoni 1873.

Zodpovednému prístupu k podnikaniu a životnému prostrediu venuje stále viac času. Mimo propagácie cirkularity sa zameriava aj na ekologickejšiu železničnú prepravu produktov, 100% recyklovateľnosť obalov, či dokonca na ochranu a obnovu druhovej rozmanitosti v okolí svojich výrobných závodov.

Spolupráca zameraná na úctu k tradícii i na udržateľnú budúcnosť

Rovnako ako tohtoročný Svetový deň vody, aj novo uzatvorené partnerstvo sa nesie v duchu významných výročí. Mattoni tento rok oslavuje 150 rokov od svojho založenia a Národné múzeum si onedlho pripomenie celých 205 rokov svojej existencie. Spoločne sa zamerajú na témy udržateľnosti a ochrany životného prostredia.

„Mattoni stále pokračuje v úspešnej tradícii svojho zakladateľa a je verná hodnotám, z ktorých vzišla. Vďaka partnerstvu s Národným múzeom si môžeme dôstojne uctiť históriu, a zároveň sa spoločne podieľať na lepšej budúcnosť. Pevne verím, že aj vďaka tomu sa Mattoni a Národné múzeum stretnú na spoločnej oslave aj za ďalších 150 rokov,“ hovorí Alessandro Pasquale.

Jedným z prvých spoločných projektov je zavedenie systému spätného odberu nápojových obalov v Národnom múzeu v Prahe. Návštevníci si tu budú môcť vyskúšať cirkulárne zaobchádzanie s PET fľašami a plechovkami, ktoré je spojené so zálohovým systémom.

Okrem slávnostného večera na podporu 30. Svetového dňa vody, ktorého sa okrem iného zúčastnili aj významné osobnosti českej kultúry, vedy a politiky, pripravilo Národné múzeum spoločne s Mattoni sprievodný program na 22. marca. Zamerali sa na atraktívne vzdelávacie aktivity pre návštevníkov – kvízy a kreatívne úlohy na témy o vode ako cenného prírodného zdroja, kolobehu vody v prírode, hydrobiológii či bezstavovcoch a vode. Súčasťou programu je aj zábavná hra pre deti, ktorá v jednotlivých krokoch predstaví, ako funguje zálohový systém, a ako sa líši opakované využitie fliaš zo skla a opakovaná recyklácia PET fliaš.

-tlačová správa-

Ilustračné foto, zdroj: Unsplash

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -