Autentické príbehy, nadčasové témy

Na výstave predstavia najlepšie diela poštového rytca Františka Horniaka

- Reklama -

Pri príležitosti 65. výročia významného slovenského umelca – poštového rytca Františka Horniaka si môžu nadšenci filatelie a záujemcovia pozrieť jeho najlepšie diela na výstave v Mestskom stredisku kultúry a športu na Námestí A. Hlinku v Zlatých Moravciach. Slávnostné otvorenie výstavy s názvom „To najlepšie z tvorby Františka Horniaka“ sa uskutoční vo štvrtok 9. júna 2022 o 15:00, súčasťou bude aj uvedenie poštovej známky UMENIE: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec. Výstava bude sprístupnená do 26. júna 2022. Spoluorganizátorom výstavy je Poštové múzeum.

František Horniak sa narodil 16. júna 1956 na Žikave pri Zlatých Moravciach. V roku 1971 nastúpil na Strednú umelecko-priemyslovú školu v Kremnici zameranú na spracovanie kovov, kde v roku 1975 úspešne absolvoval odbor plošného a plastického rytia kovov pod vedením akad. mal. Terézie Brezányovej. Od roku 1981 začal pracovať ako rytec poštových pečiatok Technickej ústredne spojov v Bratislave, pričom od roku 1982 sa začal špecializovať na tvorbu príležitostných poštových pečiatok. Tesne pred rozdelením Českej a slovenskej federatívnej republiky začal v roku 1991 participovať aj na tvorbe rytín poštových známok vďaka doc. Martinovi Činovskému, ArtD.

Umelec do dnešného dňa realizoval okolo 150 rytín poštových známok, čo ho stavia na piedestál najplodnejších slovenských rytcov. Od jeho poslednej súbornej výstavy realizovanej Slovenskou poštou v roku 2016 pri príležitosti 60. narodenín, získal rekordné množstvo domácich a zahraničných ocenení, ktoré ho oprávnene pasujú do úlohy „doyena“ slovenského oceľorytectva poštových známok. Za pomyselný vrchol umelcovej známkovej tvorby možno označiť novoemitovanú poštovú známku „UMENIE: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec“, vytlačenú vo formáte hárčeka na základe 5-tich samostatne vyrytých oceľových štočkov. Ide o svetový unikát, pretože doteraz sa nikomu na svete nepodarilo touto technikou vytlačiť tak veľký formát poštovej známky. Práve táto poštová známka oprávnene získala v roku 2021 dve prestížne ocenenia: Krištáľovú známku generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s., za najlepšiu emisiu roka 2021 a cenu ministra dopravy a výstavby SR za najkrajšiu známku roka 2021.

Ocenenia F. Horniaka za posledných 5 rokov na Slovensku

– Cena ministra dopravy a výstavby SR za najlepšiu rytinu známky za rok 2016: 450. výročie narodenia Jána Jessenia (1566 – 1621), autor návrhu akad. mal. Vladislav Rostoka,  autor rytiny František Horniak 

– Cena ministra dopravy a výstavby SR za najlepšiu rytinu známky za rok 2017: UMENIE: Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči, autor návrhu akad. mal. Vladislav Rostoka, autor rytiny František Horniak 

– Cena ministra dopravy a výstavby SR za najkrajšiu známku roka 2017: UMENIE: Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči, autor návrhu akad. mal. Vladislav Rostoka, rytiny František Horniak 

– Cena generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s. Cena GR SP, a.s, „Krištáľová známka“  za najkrajšiu známku roka 2017: UMENIE: Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči, autor návrhu akad. mal. Vladislav Rostoka, rytiny František Horniak

– Cena ministra dopravy a výstavby SR za najlepšiu rytinu známky za rok 2019: M. R. Štefánik a česko-slovenské légie, autor návrhu prof. Dušan Kállay, autor rytiny František Horniak

– Cena ministra dopravy a výstavby SR za najkrajšiu známku roka 2019: M. R. Štefánik a česko-slovenské légie, autor návrhu prof. Dušan Kállay, autor rytiny František Horniak

– Cena generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s. „Krištáľová známka“ za najkrajšiu známku roka 2019: M. R. Štefánik a česko-slovenské légie, autor návrhu prof. Dušan Kállay, autor rytiny František Horniak

– Cena ministra dopravy a výstavby SR za najkrajšiu známku roka 2020: 1150. výročie ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa, autor návrhu prof. Dušan Kállay, autor rytiny František Horniak

– Cena generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s. „Krištáľová známka“ za najkrajšiu známku roka 2020: 1150. výročie ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa, autor návrhu prof. Dušan Kállay, autor rytiny František Horniak

Ocenenia F. Horniaka za posledných 5 rokov v zahraničí

– 1. miesto v kategórii Najlepšie vytlačená známka sveta v súťaži „China Best Foreign Stamp Annual Poll“ v Pekingu v roku 2016, za poštovú známku Umenie: Alfons Mucha (2015), autor návrhu a rytiny František Horniak

– 1. miesto v kategórii Najlepší dizajn hárčeka poštovej známky v súťaži „China Best Foreign Stamp Annual Poll“ v Pekingu v roku 2016, za poštovú známku 550. výročie založenia Academie Istropolitany (2015), autor výtvarného návrhu prof. D. Kállay, autor rytiny František Horniak

– 2. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Grands Prix de l’Art Philatélique Belge et Européen“ v Bruseli, 2017, poštová známka 450. výročie narodenia Jána Jessenia (2016), autor výtvarného návrhu akad. mal. Vladislav Rostoka, autor rytiny František Horniak

– 2. miesto v kategórii Najlepší známkový hárček v súťaži „Government Postage Stamp Printersʼ Association“ v Paríži, 2018, poštová známka UMENIE: Oltár sv. Jakuba v Levoči (2017), autor výtvarného návrhu akad. mal. Vladislav Rostoka, autor rytiny František Horniak

– 2. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „NexoFil World’s Best Stamp 2018“ v Madride v kategórii Najlepší hárček poštovej známky, poštová známka Umenie: Oltár sv. Jakuba v Levoči, (2017), autor grafického dizajnu Vladislav Rostoka, autor rytiny František Horniak

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -