Autentické príbehy, nadčasové témy

Nehľadaj, nachádzaj

0
Nehľadaj, nachádzaj

Tento zaujímavý názov niesla slávnostná vernisáž dvoch umelcov – českého sochára Bohumila Eliáša ml. a slovenského výtvarníka Martina Imana. Savoy Gallery tak opäť priniesla skvelú porciu súčasného umenia.

 

Po príchode hostí program otvorila moderátorka Lucia Wirthová, ktorá privítala všetkých návštevníkov vernisáže, predstavila oboch umelcov a poďakovala sa partnerom večera. Po úvodných slovách dostala priestor hudba, ktorú zastupoval saxofonista Nikolaj Nikitin.

Hneď po jeho úžasnom vystúpení pozvala k sebe kurátorku výstavy Máriu Horváthovú, aby predstavila oboch umelcov. Následne kurátorku výstavy postupne vystriedali Bohumil Eliáš ml. a Martin Iman. Obaja páni hosťom predstavili svoju prácu.

Záverečné slovo patrilo manažérovi galérie Igorovi Turukovi, ktoré napokon vystriedala hudba v podaní Nikolaja Nikitina.

K umeniu bezprostredne patria aj partneri, ktorí ho podporujú a v prípade Savoy Gallery patrí vďaka partnerom:

TA3, Guest, Exclusive, Západoslovenská televízia, Gmitter Media, Liek, Zoznam.sk, RBXT, Moderné bývanie, Vega, Beauty and Woman, VIP moderný životný štýl, Severka (Televízia severného Slovenska), Lumaco, To Designe, Sport Marketing Company, Epic Business, Iron Slovakia, Vinárstvo ILT, Liberté, MOAK, Zlatá studňa, Area Print, Bang & Olufsen, Carlton Property.

O autoroch:

Bohumil Eliáš ml. (1980) patrí k výrazným osobnostiam súčasnej českej výtvarnej scény. Napriek veku sa v posledných rokoch jeho diela pravidelne objavujú na významných domácich i zahraničných prezentáciách súčasného českého umeleckého skla. Bohumil Eliáš je vyznávačom čistých objemov bez zaťažujúcich detailov, ale táto strohosť len zdôrazňuje veľkorysé línie jeho tavených plastík. Uprednostňuje geometriu tvarov, ale pripúšťa i zdanlivo náhodné zásahy do uzavretých objemov, čo jeho dielam dodáva nádych jemnej poetiky. Pracuje s čírym i maľovaným sklom, no s farbou narába priam minimalisticky a racionálne –  buď ju nechá vyznieť v jej plnej intenzite, alebo len v podobe farebného akcentu, ktorý však ovládne celok.

V Bratislave predstavuje výber zo svojej tvorby – 11 tavených i lepených sklenených plastík, ktoré zaujmú diváka čírosťou ušľachtilého materiálu, rozmanitosťou štruktúr zatavených v sklenej hmote, iskrivosťou a hrou svetla i tajomnou drsnosťou matných a zvrásnených povrchov.

Bohumil Eliáš ml.
Narodil sa 1. apríla 1980 v Prahe. V rokoch 1996 – 2000 študoval na Strednej umelecko-priemyslovej škole sklárskej v Kamenickom Šenove a v rokoch 2001 – 2007 na Akadémii výtvarných umení v Prahe na Katedre figurálnej plastiky u prof. Jana Hendrycha.

Žije v Prahe a venuje sa umeleckému sklu a maľbe. Je členom združenia umelcov Mánes a Rubikon. Má za sebou množstvo domácich i zahraničných výstav a jeho diela sú v početných umeleckých zbierkach.

 

Martin Iman (1969) bol dlhé roky známy ako úspešný fotograf, no po roku 2014 sa čoraz častejšie stretávame s jeho menom i s jeho dielami na výstavách obrazov. Zdá sa, že maľba si ho podmanila a upriamila jeho kreativitu novým smerom, najmä na techniku akrylu, často kombinovanom s tušom, uhľom, prípadne i s kolážou. Martin Iman vo svojej maľbe zväčša inklinuje k abstrakcii – geometrickej i lyrickej. Hranaté i oblé tvary i spleť línií jeho kompozícií však často nadobúdajú podobu známych reálií a štylizovaných znakov, v ktorých cítime náznak reality a nakoniec i návrat do predmetného sveta postáv, vecí, architektúr i prírodných celkov. Autor buduje skladbu tvarov, komponuje farebné harmónie a kontrasty, vnáša disciplínu i jednotu tušovou, či uhľovou linkou, ale najmä bytostne vníma nesmiernu energiu, ktorú vyžaruje farebná hmota.

Na výstave v Savoy Gallery predstaví 22 maliarskych diel, ktoré zaujmú diváka decentnou a emotívnou farebnosťou i presvedčivou dynamickou kresbou.

Martin Iman
Narodil sa 28. marca 1969 v Žiline. V súčasnosti, po krátkom pôsobení v Prahe, žije a tvorí v Bratislave. Venuje sa fotografii a v posledných rokoch i maľbe a kresbe. O jeho úspešnosti hovorí aj fakt, že vystavuje  doma i v zahraničí, spolupodieľal sa na projektoch Cargo Gallery CZ, jeho diela boli súčasťou interiéru Slovenského pavilónu na EXPO 2015 v Miláne a v roku 2017 bol zaradený do zoznamu autorov prvej globálnej burzy s umením ARSTAQ.

Peter Fritz, Mária Horváthová
Fotografie: Petra Slušná

 

http://savoygallery.sk