Free Porn

Autentické príbehy, nadčasové témy

Nenechajte si ujsť Hľadanie súvislostí a českých umelcov

- Reklama -

Dnes máme pre vás tip na zaujímavú vernisáž, ktorá sa uskutoční už čoskoro v Bratislave. Pozriete si tak dvoch významných českých autorov.

V stredu 22. februára 2023 o 18.30 h si môžete v T&AC Gallery (Zámocká 22) pozrieť vernisáž výstavy “Hľadanie súvislostí”. Ide o diela dvoch českých výtvarníkov Aleša Krejču a Radeka Andrle. Ak sa vám nepodarí prísť na vernisáž, výstavu si môžete pozrieť do 18. marca 2023 každý deň okrem nedele a pondelka a to v čase od 14-18 h.

Kto je Aleš Krejča?

Maliarska tvorba  popredného predstaviteľa fantazijného realizmu v českom výtvarnom umení Aleša Krejču, ktorý sa svojimi dielami už po celé desaťročia radí k hlavným predstaviteľom európskeho imaginatívneho umenia. Tak začína rozprávanie kurátorka výstavy Dagmar Kudoláni Srnenská. Do výtvarného umenia podľa nej vstúpil v šesťdesiatych rokoch, keď sa formovala Viedenská škola fantazijného realizmu na čele s legendárnym Ernstom Fuchsom, Arikim Brauerom, Rudolfom Hausnerom a inými. V tomto období začína tvoriť aj slovenský predstaviteľ tohto smeru Albín Brunovský, ktorý svojou tvorbou plnou fantázie a sna ovplyvnil celý rad svojich absolventov.

“Na umelecké myslenie Aleša Krejču výrazne vplýval  jeho profesor na vysokej škole František Muzika, dôležitým sa stalo aj osobné stretnutie s osobnosťou Mikuláša Medeka. Tak ako česká fantazijná maľba vychádzala z tradície manierizmu a surrealizmu, tak sa tento vplyv prejavil aj v dielach Aleša Krejču. Očarenie barokom viedlo umelca k vytvoreniu menšieho cyklu obrazov venovaných českej barokovej plastike. V jeho maliarskej tvorbe však podstatným sa stáva výtvarná interpretácia fantazijných predstáv prameniacich z vnútorného modelu  ľudskej psychiky. Na rozdiel od surrealizmu sa fantazijný realizmus v Krejčovej tvorbe prejavuje iným spôsobom výtvarnej podoby, a to do predstáv inšpirovaných snom, mýtom a individuálnym podvedomím. V autentických fantazijných predstavách sa odrážajú nové umelcove osobné symboly, základné pocity ľudskej existencie. Tie vytvárajú diferencované podoby prírody, jej štruktúr, zvierat a objektov. Krejča pre nás vytvára maliarske prírodné zostavy, ale aj zvláštny chaos pripomínajúci akýsi skrátený kozmický vývoj. Organizácia obrazového priestoru je viacrozmerná, precíznou kresbou doplnené línie, tvary a objemy sa prelínajú na obzore netušených krajín. Prepletajúce sa vertikály a diagonály rastúce zo zeme, zo skutočnosti a snov ukazujú k nebu. Podporujú tak magickú silu výpovede a polaritu medzi fantáziou a realitou,” pokračuje ďalej.

Akademický maliar a grafik Aleš Krejča (1941, Praha)

Jeho otec Jindŕich Krejča (1920-1993) bol akademickým maliarom a grafikom v oblasti reklamy. Aleš Krejča absolvoval bratislavskú Školu umeleckého priemyslu (1954 – 1959), odbor užitá grafika a špeciálny ateliér plagátu a knižnej grafiky u profesora Františka Muziky na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe , ktorú skončil v roku 1965.

Okrem trojročného  pôsobenia v úlohe riaditeľa štátneho zámku Kratochvíle pracoval predovšetkým ako knižný a časopisecký grafický upravovateľ, potom od roku 1996 desať rokov pôsobil ako výtvarný redaktor  vo vydavateľstve Readers Digest Výběr. Za túto umeleckú činnosť dostal niekoľko cien a čestných uznaní v súťažiach o najkrajšie knihy roka. V rokoch 1964–2000 ako knižný grafik pracoval pre české nakladateľstvá Albatros, Artia, Aventinum, Čs. spisovatel, Mladá fronta, Odeon, Paseka, Růže, Sefer,Torst. Graficky upravoval tiež noviny a časopisy (Young Cinema &Theatre, Výtvarná práce, Skauting, Čtení pro ženy, Technický magazín,Umění, Umění a byznys, Roš Chodeš).

Kto je Radek Andrle?

Český umelec Radek Andrle, sochár a grafik sa podľa kurátorky výstavy Dagmar Kudoláni Srnenskej venuje aj reliéfnemu sochárstvu, ale aj designu, pričom jeho počiatočná tvorba bola fascinovaná myšlienkou počatia a zrodu života. “No neskôr sa čoraz častejšie objavujú diela inšpirované krásou ženského tela, neprehliadnuteľné sú najmä jeho femme fatale,” opisuje.

Dagmar Kudoláni Srnenská hovorí, že dôležité pre neho bolo šestnásťročné pôsobenie u významného českého sochára Olbrama Zoubka, obľúbil si aj diela Alberta Giacommetiho. “V jeho plastikách cítime inšpiráciu klasickým gréckym sochárstvom, ale aj klasicizmu ako takým. Andrleho interpretácia námetu, predovšetkým podoby ženy, ako objektu umeleckého záujmu je čistá, jasná s dôrazom na eleganciu tvarov. Čistota objemov jeho ženských plastík je konkrétnym ponorom do bezčasovosti archaického mýtu. Bez okázalej škaredosti, primitívnosti a provokácie. Andrleho plastiky prebývajú vo zvláštnom prázdnom priestore, v ktorom jestvujú len vzťahy. Stojace ženy sú nesmierne štíhle a týčia sa ako tenké paličky v krehkej vertikále. Pripomínajú neskutočné vypreparované zjavenia až na dreň svojej existencie, sú skôr ľudské znaky súčasnej doby , bez kyprejších a zmyselnejších objemov. Sú ženským jedincom v spoločnosti iných žien. Neskutočná tvarová elegancia nedráždi pohľad, ale hmat. Ich krása je priam éterická, až snová.”

A pokračuje v priblížení autora ďalej: “František Malina presne charakterizuje Andrleho originalitu a výnimočnosť. Podľa neho spočíva v šikovnosti, ako „dokáže spojiť archaického a klasického ducha s moderným prejavom. Ako sa po novom a presvedčivo dokáže napojiť na tisícročnú ľudskú skúsenosť a doplňovať ju o skúsenosť súčasného sveta. Ako dokáže oživovať tie často zabudnuté korene dnešného človeka, ktoré ho spájajú s prírodou. Ako po novom a po svojom dokáže naplňovať pojmy, ako sú poriadok a krása. Ako voľne a sebavedome si dokáže privlastniť vybranú umeleckú minulosť, aby ju dotvoril a nanovo povýšil“.

Český sochár a grafik Radek Andrle (1976, Praha)

Vyštudoval odbor sochárstvo na Súkromnej odbornej škole umeleckého designu. Po škole využil ponuku Olbrama Zoubka, u ktorého pôsobil16 rokov ako jeho odborný asistent. Samostatne začal vystavovať od roku 2003. V roku 2011 opustil ateliér Olbrama Zoubka a začal sa naplno venovať svojim sochám.Je členom voľného združenia Umelecká beseda. 2005 účasť na Medzinárodnom sochárskom sympóziu  Džbán, Hředle u Rakovníka, Česká Republika , v roku 2010 účasť na Sochárskom sympóziu Seník, Farma Hlubočec, Hradec nad Moravicí, Česká Republika.”

-POZVÁNKA-

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -