Autentické príbehy, nadčasové témy

Nový koncept mesta

0

Nový koncept mesta

Povedali by ste, že v Číne už počet ľudí žijúcich v mestách prekročil množstvo tých, čo žijú na vidieku? Áno, je to tak. Stalo sa to už v roku 2011 a dnes v mestách býva 51,3 percenta Číňanov. A do roku 2030 to má byť až 75 percent.


Smerom nahor

Ak ste v niektorom z čínskych megamiest boli, viete, že enormné zahusťovanie je už dnes problémom. Veď napríklad v Hongkongu je najvyššia hustota obyvateľstva na štvorcový kilometer na svete. Okrem dosahu na životné prostredie a na zdravie má priveľa ľudí na jednom mieste vplyv napríklad aj na enormne vysoké ceny nehnuteľností – pôda sa totiž „rozmnožiť“ nemôže.


… Alebo áno?

Doslova určite nie, no priniesť reálny komfort do života megamiest (nielen v Číne) dokáže iba úplne nový koncept rozmýšľania a architektúry. My sme jeden, ktorý má potenciál na úspech a realizáciu, vypátrali. Ide o takzvané „Farmscrapers“, teda „farmodrapy“, superinovatívny model vidieckej urbanizácie s názvom Asian Cairns.


Projekt novej dimenzie

Jeho tvorcovia pochopili, že jedinou šancou na prežitie vo veľkomestách aj po ich ďalšom zaľudňovaní je úplne nový pohľad na spojenie s prírodou. „Farmodrapy“ by fungovali ako skutočné pľúca mesta. Ich hlavným princípom je však vertikálna príroda. Pomocou moderných technológií možno totiž na viacerých poschodiach jednoducho vytvoriť prírodné prostredie, ktoré by však bolo trvalo udržateľné.

Autori „farmodrapov“ tvrdia: „Musíme sa rozlúčiť s klasickým veľkomestom“. „Farmodrapy“ by radi uvideli v Shenzene a Hongkongu – dvoch mestách, ktoré majú po vrátení Hongkongu Číne tendenciu spájať sa v čínsky supermegapolis s vyše 20 miliónmi obyvateľov.


Tri elementy

Asian Cairns by sa stali multifunkčným, multikultúrnym a v neposlednom rade ekologickým centrom. Je to projekt, ktorý by sa postaral o vznik prototypu zeleného, husto obývaného, dômyselného mesta. To všetko využitím unikátnych riešení vrátane biotechnológií.

Odvážny plán pozostáva z troch navzájom popretkávaných špirál. Prezentujú tri elementy – oheň, vodu a zem, všetky spojené vzduchom medzi nimi. Každá zo špirál sa pritom točí okolo dvoch veží, a to všetko spoločne tvorí urbanistický ekosystém, ktorý nemá obdobu.


Sedem základných charakteristík „farmodrapov“

1.    Nové vertikálne ekomestá majú byť do značnej miery sebestačné v produkcii potravín.  

        To  napríklad výrazne zníži náklady na dopravu.

2.    Integrácia primárneho a sekundárneho sektoru ekonomiky priamo do farmodrapov.
3.    Recyklácia organického odpadu kompostovaním a následná výroba bioplynov.
4.    Okysličovanie znečistených miest.
5.    Pestovanie zeleniny a ovocia priamo vo „vertikálnom svete“ s minimom pesticídov a

        chémie.
6.    Recyklácia vody vrátane zrážkovej.
7.    Menšia spotreba konvenčných palív.

„Farmodrapy“ Asian Cairns majú jednoducho ambíciu stať sa skutočným ekologickým vertikálnym mestom. Konštrukčne by ich základom mali byť gigantické oceľové kruhy napojené na jadro objektov, ktoré vytvoria horizontálne „poschodia“ s kompletnou „vybavenosťou“ – vrátane prírody, solárnych panelov, lesov, veterných turbín a poľnohospodárskych políčok.

Asian Crains jednoducho mení klasický pohľad na mesto a celú filozofiu urbanizmu. Ostáva veriť, že jeho vizionárski tvorcovia z ateliéru Vincent Callebaut Architect dokážu tento nápad pretaviť do reality.

Dollpem Media                                                                       Photos: Vincent Callebaut Press

http://vincent.callebaut.org