Autentické príbehy, nadčasové témy

„Otvorená myseľ“ v znamení troch bestsellerov

0

Nie, nejedná sa o žiadne duchovné cvičenia, ale o tri skvelé „rimejky“ známych bestsellerov z vydavateľstva Eastone Books, ktoré vám pomôžu definovať úspech alebo sa zručne pohybovať vo svete financií.

Karen McCreadie: Napoleon Hill a jeho MYSLI A ZBOHATNI

Kniha Mysli a zbohatni je považovaná za najúspešnejšiu knihu všetkých čias na tému úspechu. Obsahuje rady, týkajúce sa každej stránky úspechu, počnúc tým, ako zarobiť prvý milión, cez spôsob ako sa stať skvelým vodcom, až po nasmerovanie svojho osobného rozvoja. Táto aktuálna interpretácia Hillovho diela nie je prepisom originálu. Karen McCreadie vám na jej stránkach priblíži 13 jednoduchých krokov Hillovho receptu na úspech. Vyberá a komentuje prenikavé myšlienky z knihy Mysli a zbohatni a dokumentuje nadčasovosť Hillových výnimočných názorov ich oživením prostredníctvom novodobých príkladov a výsledkov vedeckých výskumov. Ich prijatie a správne uplatnenie vám dokáže zmeniť život. Svieži prístup, použitý pri interpretácii Hillových myšlienok, umožnil pretaviť výnimočné poznanie, obsiahnuté v origináli, do pútavého sprievodcu k jednej z najpozitívnejších a najvplyvnejších kníh na svete.


Karen McCreadie: Sun- c‘ a jeho UMENIE VOJNY

Umenie vojny Majstra Sun je už viac ako dva a pol tisíc rokov považované za základnú príručku bojovej taktiky a stratégie velenia a stalo sa kultovou knihou lídrov v biznise. Autorka Karen McCreadie v tejto knihe vysvetľuje a komentuje vojnové stratégie Majstra Sun a ich využiteľnosť vo sfére podnikania. Tento aktuálny výklad diela Sun-c‘ nie je prepisom originálu. Autorka vyberá prenikavé myšlienky Majstra Sun a poukazuje na ich nadčasovú povahu tým, že ich oživuje súčasnými príkladmi zo sveta podnikania. Tento osviežujúci prístup umožnil pretaviť výnimočnú múdrosť pôvodného Umenia vojny do pútavého sprievodcu k jednej z najlepších kníh o stratégii, aké boli kedy napísané.


Karen McCreadie: George S. Clason a jeho NAJBOHATŠÍ MUŽ V BABYLONE

Bestseller Georgea S. Clasona Najbohatší muž v Babylone je klasickým dielom o spravovaní osobných investícií a finančnom úspechu zo začiatku 20. storočia. Prostredníctvom poučných príbehov zasadených do starobylého Babylonu Clason ponúka čitateľom rady a konkrétne postupy na dosiahnutie trvalého zvyšovania majetku. Kniha, ktorú držíte v rukách, obsahuje moderný výklad jeho textu a názorne dokazuje nadčasovosť autorových prenikavých postrehov na prípadových štúdiách zo súčasnosti. Dozviete sa v nej: ako si vytvoriť príležitosti, ako vyvážiť mieru rizika a mieru zisku a zaistiť tak bezpečnosť svojich investícií, prečo je na zvrátenie nepriaznivej finančnej situácie nevyhnutné podniknúť radikálne kroky, ako zistiť rozdiel medzi „dobrým dlhom“ a „zlým dlhom“ a ozdraviť svoje financie a mnoho ďalších užitočných rád.

Words & Photos: Eastone Books

www.eastonebooks.com