Free Porn

Autentické príbehy, nadčasové témy

„PHENOgraphies“ (päť elementov) Francisa Teyniera

0
„PHENOgraphies“ (päť elementov) Francisa Teyniera

Ako najvýstižnejšie charakterizovať osobnosť a tvorbu Francisa Teyniera? Ak sa s ním zoznámite, pochopíte, že pomenovanie fotograf neznámych realít by bolo namieste. Aj keď sa narodil vo Francúzsku, veľkú časť života prežil v rôznych krajinách, spoznával ich, načerpával inšpiráciu, ktorá explodovala v podobe úžasných umeleckých fotografií plných elementov a farieb.

 

Veľkú časť svojho života prežil Francis Teynier za hranicami Francúzska. Vyrastal v Kodani, Barcelone a v Tel Avive. Počas štúdií sa venoval literatúre, politickým vedám, ekonómii a nakoniec aj urbanizmu. Neskôr, keď pôsobil v komunálnom sektore, pozornosť venoval urbanistickému a finančnému plánovaniu samospráv. Viac ako 30 rokov pracoval na rôznych pozíciách v bankovom sektore vo Francúzsku, v Spojených štátoch a vo Švédsku. Práca ho na niekoľko rokov priviedla aj na Slovensko, keď v Žiline pôsobil ako člen predstavenstva Dexia banky Slovensko. Počas pobytu si so Slovenskom vybudoval silné osobné vzťahy (vrátane slovenskej manželky). Aj preto dnes žije striedavo vo Francúzsku v Saintes (Charente-Maritime) a na Slovensku v Bratislave.

Svoje umelecké cítenie a fascináciu fotografiou nosí vo svojom srdci už od čias, keď mu ako desaťročnému starý otec daroval fotoaparát Kodak 6×9. Od tohto momentu začal počas svojich ciest sledovať rôzne kultúry, mestá, ulice, architektúru či grafické objekty. Svoju vášeň pre fotografiu pretavil do zaujímavej série nazvanej „PHENOgraphies“  (fotografické fenomény) , ktorá skúma neznáme reality, v ktorých abstrakcia je len zdanlivá.

Počas inšpiratívneho päťročného pobytu na francúzskom ostrove La Réunion, kde žije silná čínska komunita, si uvedomil, že to, čo pozoroval pomocou fotoaparátu, bolo predovšetkým päť elementov tvoriacich základ čínskej filozofie. Podľa nej každý fenomén vo vesmíre vzniká z nestabilnej kombinácie piatich elementov, ktorými sú drevo, zem, voda, oheň a kov so svojimi vzájomne sa doplňujúcimi a odporujúcimi si vzťahmi.

„Ak predpokladáme, že vesmír je nekonečný, pripadalo mi logické, že akákoľvek kombinácia týchto elementov musí korešpondovať s minulým, súčasným alebo budúcim fenoménom vo vesmíre.“

Séria „PHENOgraphies“ je fotografickým prekladom týchto princípov. Sú to akési „okná“, cez ktoré si každý človek môže predstaviť fenomén vzbudzujúci jeho predstavy – na základe osobných zážitkov, spomienok a prežívania. Nie je dôležité, či sa zameriavame na mikroskopické alebo naopak na kozmické rozmery: všeobecným a základným prvkom tejto práce je zámerné vynechanie akéhokoľvek priestorového a časového rozmeru. Je to osobná výzva pre každého, kto sa pozerá na PHENOgraphies, a tiež dôvodom, prečo sa Francis Teynier rozhodol svoje fotografické obrazy nepomenovať.

Každá kompozícia v sérii „PHENOgraphies“ je exkluzívne vytvorená z piatich elementov. Vo väčšine prípadov farby rezultujú z prirodzenej kombinácie použitých elementov. Konečný obraz vzniká úpravou jednotlivých vrstiev, ich jasu, kontrastu a svetla.

Proces vyvolávania fotografie každého fenoménu sa rečou fotografa ustáli v momente, keď kompozícia začne vzbudzovať v autorovi zmes známych a neznámych, nestabilných a protichodných predstáv.

„Dúfam, že výsledný efekt priam zarážajúcej zvedavosti môže byť nákazlivý aj pre ostatných“, vysvetľuje Francis Teynier.

 

Francis Teynier

Publikácie:

„France Photographie“, Revue Fotografickej federácie Francúzska, 2012

„Harmónia“, 2016

Články v rôznych denníkoch a časopisoch vo Franzúsku a na Slovensku

Samostatne výstavy:

Kodaň, 2013

Saint-Germain-en-Laye, 2015

Le Ham, 2015

Bratislava,  2016

Žilina, apríl 2016

Žilina, júl 2016

Skalica, 2016

Banská Bystrica, 2017

 

Spoločné výstavy:

Aquarium de Paris, 2015

Vincennes Image Festival, 2015

Bièvres, 2015

La Loupe, 2015

 

Peter Fritz

Fotografie: Marián Peiger / archív