Autentické príbehy, nadčasové témy

Pomalá hra – problém súčasného golfu

0

Pokiaľ sa na golfe stretávate so samými peknými zážitkami, tak ho hráte veľmi zriedka alebo zavčasu ráno. Väčšina hráčov sa však stretáva z narastajúcou absenciou základných golfových etických noriem a písaných i nepísaných pravidiel. Ich nedodržiavaním stráca golf nielen zmysel, ale predovšetkým svoju krásu.

Samozrejme, že sa objavujú aj priestupky voči bezpečnosti, starostlivosti o ihrisko a zdvorilosti, ale pomalou hrou dokáže hriešnik pokaziť deň najväčšiemu počtu hráčov.
Golfové ihrisko nie je kúpeľná promenáda a ak je zaplnené, tak pomalý hráč spôsobí na každej jamke malú „dopravnú“ katastrofu, podobnú tej, keď si sviatočný vodič až uprostred rušnej križovatky v pondelok ráno v dopravnej špičke začne z mapy hľadať smer – VPRAVO či VĽAVO? Dokonca vystúpi z auta a začne sa vypytovať, obzerať, atď… A takisto ako vodiči za ním, aj golfisti začnú byť netrpezlivý, začnú „tuhnúť“ a nervozita pomaly prechádza do agresivity…!

Hrať rýchle a svižne môžu aj začiatočníci, chce si to však vypestovať základné návyky a pravidlá svižnej hry a tie aplikovať aj v situácii, keď ste na golfovom ihrisku sami. Uvidíte, že dokážete vašu hru na 18 jamkovom ihrisku zrýchliť až o hodinu.


Desatoro svižnej hry

1. Až do konca hry sledujte pozorne nielen svoju ranu, ale aj rany spoluhráčov, zrýchlite tým  

     prípadné hľadanie lopty. Pomôžte pri hľadaní lopty spoluhráčom.
2. Hrajte provizórnu loptu vždy, keď si nie ste istý, kde leží vaša lopta a či ju vôbec nájdete,

     nebudete sa musieť vracať.
3. Pri presune k ďalšiemu úderu „študujte“ cieľ dopredu a rozmýšľajte o výbere palíc. Buďte

     pripravený hrať svoju ranu okamžite, keď príde na vás rad.
4. Medzi ranami sa pohybujte svižne, získate tak čas a kľud na vlastný úder.
5. Rýchlosť neznamená neustály pohyb, pri údere spoluhráča sa vždy zastavte.
6. Dodržujte časový limit pre hru. Udržujte primeranú rýchlosť hry a odstup od

    predchádzajúcej skupiny.
7. Pokiaľ ste pozadu o celú jamku a zdržujete skupinu za vami, nehľadajte lopty,

     nedohrávajte krátke paty alebo vynechajte drive. Pokiaľ to nestačí, pustite rýchlejší flajt     

     pred seba.
8. Bagy a vozíky nechávajte vždy za grínom v smere odchodu na ďalšiu jamku.
9. Po dohraní jamky okamžite opustite grín, skóre si spočítajte a zapisujte až na

     nasledujúcom odpalisku.
10. Rešpektujte bez výhrad pokyny marshalla.

Karol Balna    Photos: ISIFA

www.golfzona.sk

http://golf.welten.sk