Free Porn

Autentické príbehy, nadčasové témy

Pošta vydá známku k 125. výročiu vzniku vydavateľstva TRANOSCIUS

- Reklama -

Slovenská pošta vydá vo štvrtok 27. apríla 2023 poštovú známku „125. výročie vzniku vydavateľstva TRANOSCIUS“ s nominálnou hodnotou 1,20 €.

Poštová známka rozmerov 26,5 × 44,1 mm vrátane perforácie vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu v kombinácii so serigrafiou spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Motívom poštovej známky je umelecky adaptované logo vydavateľstva Tranoscius pozostávajúce z kruhu, písmena T a roztvorenej knihy na pozadí vertikálnej štruktúry listov kníh.

Súčasne s poštovou známkou vyjde obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 27. 4. 2023 a domicilom mesta Liptovský Mikuláš. Motívom prítlače je portrét teológa Juraja Tranovského, na počesť ktorého bolo vydavateľstvo pomenované. Motívom FDC pečiatky sú knihy v tvare písmena T. FDC vytlačila technikou digitálnej tlače spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, prítlače na FDC a autorom FDC pečiatky je doc. Igor Benca, akad. mal.

Vydavateľstvo Tranoscius, a.s., si dňa 27. 4. 2023 pripomína 125. výročie svojho založenia. Pred 125 rokmi nevznikla len inštitúcia pre evanjelikov, ale i kultúrna ustanovizeň, ktorá počas svojej existencie veľakrát zasiahla do národných dejín a jej osudy boli často mierou slobody slova, tlače a života v celej našej spoločnosti. Názov vydavateľstva bol odvodený od mena evanjelického teológa Juraja Tranovského (1592 – 1637), ktorý pôsobil v Liptovskom Mikuláši ako kazateľ, pričom bol aj pedagógom, spisovateľom a vydavateľom. 

Náboženská tvorba preto vždy tvorila edičný základ vydavateľstva. Pribudla k nej poézia, ale aj krásna literatúra od domácich i zahraničných autorov. Učebnice a odborná literatúra rozšírili obzory nielen slovenských evanjelikov. Periodiká často reflektovali aj spoločenské dianie a mnohé z nich sú vydávané podnes. Či už ide o Cirkevné listy, Evanjelický posol spod Tatier alebo ročenku – Tranovského kalendár.

S Tranosciom počas jeho dlhej histórie spolupracovali mnohí poprední slovenskí spisovatelia a výtvarníci. Vydavateľstvo tak svojou edičnou činnosťou plnilo mimoriadne významnú úlohu nielen v našom národe, ale i medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Nemalou mierou prispelo k tomu, že si naši krajania v zahraničí zachovali svoju reč, národné, kultúrne a náboženské povedomie.

Nepochybným prínosom je priestor, ktorý Tranoscius poskytol na stránkach svojich publikácií viacerým názorovým prúdom. Tento priestor dopomohol formovať vnútro-cirkevnú diskusiu, ktorá sa prostredníctvom vzdelaných členov cirkvi dostávala do všetkých oblastí spoločenského a politického života.

Jaroslav Pilát, predseda predstavenstva Tranoscius, a.s.

Zdroj: Slovenská pošta

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -