Autentické príbehy, nadčasové témy

Pošta vydala známku „Bienále ilustrácií Bratislava 2023“

- Reklama -

Slovenská pošta vydala v piatok 8. septembra 2023 poštovú známku „Bienále ilustrácií Bratislava 2023“ so špecifickým symbolom T2 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku.

Poštová známka rozmerov 26,5 x 44,1 mm, vrátane perforácie, vyšla vo forme  tlačového listu s 50 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Motívom poštovej známky je detail ilustrácie z knihy Sentimientos encontrados (Zmiešané pocity) od Eleny Odriozoly zo Španielska, ktorá za ilustrácie k tejto knihe získala hlavnú cenu Grand Prix BIB 2021.

Súčasne s poštovou známkou vyšla obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 8. 9. 2023 a domicilom mesta Bratislava. Na prítlači FDC je taktiež ilustrácia z jej ocenenej knihy, rovnako ako motív FDC pečiatky. FDC vytlačila technikou oceľorytiny spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Autorom grafickej úpravy poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Mgr. art. Marek Menke. Autorom líniovej rozkresby poštovej známky a rytiny FDC je Mgr. art. Jozef Česla.

Bienále ilustrácií Bratislava je prestížna medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií detských kníh, ktorá bola založená v roku 1967. Pravidelne sa konala v Dome umenia a neskôr v priestoroch Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží a Bratislavského hradu. V tomto roku sa Bienále ilustrácií Bratislava vracia naspäť do centra mesta – bude sa odohrávať v BIBIANE, Medzinárodnom dome umenia pre deti, na Panskej ulici. Začne sa 4. októbra a skončí 3. decembra 2023.

Neodmysliteľnou súčasťou BIB je už od jeho začiatku poštová známka. V tomto roku bude prezentovať držiteľku Grand Prix BIB 2021 – španielsku ilustrátorku baskického pôvodu, Elenu Odriozolu (*1967). Lásku k maľovaniu zdedila po svojom otcovi a starom otcovi. Vyštudovala umenie a dizajn a odvtedy ilustrovala už asi stovku kníh, ktoré boli preložené do mnohých jazykov (anglického, francúzskeho, japonského, kórejského…). Kniha Sentimientos encontrados (Zmiešané pocity), za ktorú získala Grand Prix, je nádherným poetickým dielom s veľkým naratívnym potenciálom. Čiernobiele ceruzkové ilustrácie si žijú svojím životom a sú plné symbolov. Experimentálny charakter knihy umožňuje variabilné kombinácie textu a ilustrácií, čím ponecháva priestor vlastným príbehom a interpretáciám scén zo života siedmich postáv, ktoré spolu bývajú v jednom dome. 

Dipl. Ing. Hana Križanová, MA

-Tlačová správa-

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -