Autentické príbehy, nadčasové témy

Pošta vydala známku „EUROPA 2023: MIER – najvyššia ľudská hodnota“

- Reklama -

Slovenská pošta vydala dnes, 9. mája 2023 poštovú známku „EUROPA 2023: MIER – najvyššia ľudská hodnota“ s nominálnou hodnotou 2,10 €.

Poštová známka rozmerov 44,1 × 26,5 mm vrátane perforácie vyšla vo forme upraveného tlačového listu s 8 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Známka vznikla na základe súťaže, ktorú vyhlásila pracovná skupina PostEurop „Stamps and Philately Steering Group“. Zúčastnilo sa jej 28 poštových operátorov, z ktorých najviac hlasov získal návrh Luxemburskej pošty. Motívom poštovej známky dvoch navzájom prepletených sŕdc inšpirovaných prehistorickým „keltským“ pletencovým ornamentom, ktorý podľa slov autoriek vystihuje ideu „potreby vytvorenia nového symbolu mieru, ktorý by spájal všetky národy“.

Súčasne s poštovou známkou vyšla obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 9. 5. 2023 a domicilom mesta Bratislava. Motívom FDC sú navzájom spojené ruky vytvárajúce motív letiacej holubice, držiace mesto. Pečiatka FDC zobrazuje rozmanitú a predsa spojenú spoločnosť. FDC vytlačila technikou digitálnej tlače spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Autormi výtvarného návrhu poštovej známky sú L. Bos a R. Egilsdottir. Autorkou prítlače na FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Daniela Olejníková.

Slovenská pošta sa ako vydavateľ poštových známok zaviazala v Stratégii vydávania poštových známok do roku 2023 vydanej Ministerstvom dopravy SR k technologickým inováciám poštových známok najmä v oblasti využitia digitálnych technológií. Z tohto dôvodu bola do známkového zošitka emisie EUROPA: mier – najvyššia ľudská hodnota implementovaný NFC čip. NFC je anglickou skratkou Near Field Communication pre technologické zariadenie prenosov dát v blízkom okolí, ktoré je niekoľkonásobne rýchlejšie ako Bluetooth technológia, pričom pripojenie je automatické a nevyžaduje si ďalšie úkony spojené s aktiváciou prenosom dát. V súčasnosti sa používa najmä pri bezkontaktných platbách smartfónmi, v ktorých sú už NFC čipy spravidla zabudované. Využitie tejto technológie je však oveľa širšie, ako dokazuje vydanie tejto poštovej známky prezentujúcej všetky emisie poštových známok vydaných v emisnom rade EUROPA od roku 1993 do súčasnosti formou interaktívneho videa.

24. februára 2022 vypukol na Ukrajine vojenský konflikt, ktorý nezostal u medzinárodného spoločenstva bez odozvy. Na Ruskú federáciu bolo uvalených množstvo ekonomických sankcií a viaceré krajiny poskytli Ukrajine pomoc nielen v podobe dodávok humanitárnych materiálov, ale aj vojenskej techniky. Do „filatelistického frontu“ sa v roku 2022 zapojili nezávisle na sebe viaceré európske krajiny, napr. Estónsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Poľsko, Rakúsko či Slovensko, vydaním poštových známok, ktoré vyjadrujú solidaritu s Ukrajinou.  

Rovnako aj asociácia európskych poštových operátorov PostEurop sa v roku 2022 rozhodla reflektovať na aktuálne dianie na Ukrajine zaradením témy „MIER – najvyššia ľudská hodnota“ do emisného radu EUROPA na rok 2023. Pracovná skupina PostEurop „Stamps and Philately Steering Group“ vypracovala podmienky súťaže na výtvarný návrh tejto emisie, ktorej sa zúčastnilo 28 poštových operátorov spomedzi viac ako 60 členských krajín. Operátori dodali do súťaže autentické spracovanie danej témy výtvarníkmi participujúcimi na známkovej tvorbe vo svojej krajine. Finálny výber víťazných návrhov sa realizoval formou anonymného hlasovania všetkých poštových operátorov. Zapojilo sa doň 44 pôšt, ktoré na stupnici od 1 do 3 hodnotili tri najlepšie návrhy. 

Najviac bodov získal návrh Luxemburskej pošty s motívom dvoch navzájom prepletených sŕdc inšpirovaných prehistorickým „keltským“ pletencovým ornamentom, ktorý podľa slov autoriek vystihuje ideu „potreby vytvorenia nového symbolu mieru, ktorý by spájal všetky národy“. Na druhom mieste sa umiestnil návrh Ukrajinskej pošty a na treťom návrh Slovenskej pošty, ktorý je v rámci tejto emisie prezentovaný vo forme prítlače FDC a nálepného listu. 

Slovenská pošta, a.s. – POFIS a PM

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -