Autentické príbehy, nadčasové témy

Pošta vydala známku s Kristologickým motívom

- Reklama -

Slovenská pošta vydala dnes, v piatok 11. novembra 2022, poštovú známku „Vianoce 2022: Kristologické motívy v diele P. M. Bohúňa (1822 – 1879)“ s nominálnou hodnotou 0,65 €.

Poštová známka rozmerov 26,5 × 33,9 mm, vrátane perforácie, vyšla vo forme tlačového listu s 50 známkami. Známku vytlačila  technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Motív známky je tvorený detailom oltárneho obrazu „Kráľovná nebies“ z rokov 1850 – 1859, ktorý P. M. Bohúň namaľoval pre kaplnku v obci Krivé na Orave, pričom v súčasnosti je v zbierkovom fonde Etnografického múzea SNM v Martine. 

Súčasne s poštovou známkou vyšla obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a s dátumom 11. 11. 2022 a domicilom mesta Veličná. Na FDC je zobrazený celý oltárny obraz „Kráľovná nebies“, výrez z ktorého je na poštovej známke. Motívom FDC pečiatky je hviezda. FDC vytlačila technikou digitálnej tlače spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Autorom grafickej úpravy poštovej známky, FDC a autorom FDC pečiatky je Mgr. art. Peter Nosáľ.

Slovenská pošta dnes vydala aj celinovú pohľadnicu s natlačenou známkou na adresnej strane, identickou s poštovou známkou „Vianoce 2022: Kristologické motívy v diele P. M. Bohúňa (1822 – 1879)“. Motívom obrazovej časti celinovej pohľadnice je dielo P. M. Bohúňa „Kráľovná nebies“. Celinovú pohľadnicu vytlačila ofsetovou technikou spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Registračné číslo celinovej pohľadnice je 034 CP 781/22 a jej predajná cena je 1,15 €.

Maliar Peter Michal Bohúň, ktorého 200. výročie narodenia si v tomto roku pripomíname, je dôležitým predstaviteľom výtvarnej scény okolo roku 1850, ktorá súvisí s našim umeleckým prostredím. Podobne ako Jozef Božetech Klemens sa intenzívne zaujímal o národnú otázku a bol súčasťou revolúcie v roku 1848. Napriek tomu, že väčšina dnes známych Bohúňových prác sú portréty predstaviteľov hornouhorskej inteligencie, mešťanov a šľachty, počas svojej tvorivej kariéry sa venoval i objednávkam z radov cirkvi. Išlo často o dôležitý príjem, keďže živil svoju početnú rodinu. Prvé práce pochádzajú z 50. rokov 19. storočia a tejto tvorbe sa venoval aj v neskoršom období. V Bohúňovej tvorbe sa pomerne často objavujú kristologické témy, ktoré nachádzame napríklad na oltárnych obrazoch v Bátovciach, Dovalove, Lovinobani, Mengusovciach, Ružomberku a ďalších lokalitách.

V zbierke Slovenského národného múzea – Etnografického múzea v Martine sa nachádza oltárny obraz s námetom Kráľovnej nebies z obdobia 50. rokov 19. storočia. Obraz bol pravdepodobne pôvodne určený pre kaplnku v Krivej na Orave. Zachytáva ikonografickú tému Panny Márie stojacej na zemeguli, odetej do slnka. Pod jej nohami sa nachádza kosák a plaziaci sa had, pričom práve tieto atribúty odkazujú na ikonografický typ Kráľovnej Nebies. V rukách drží Ježiška. Odetá je do tradičného typu odevu, ktorý súvisí s jej zobrazovaním, do červených šiat a hlavne modrého plášťa. Po stranách sú umiestnené tri postavy anjelikov v dlhých riasených rúchach s kvetinovými venčekmi na hlavách. Anjel stojaci na ľavej strane nesie nápisovú pásku s textom „Gloria in excelsis Deo“ a ten na pravej strane s textom „Resurexit“. Tretí anjel kľačí pri nohách Panny Márie a na kolenách na bielej drapérii má položený malý kríž. Bohúň pri svojej práci čerpal z grafických predlôh starých majstrov, čo bola bežná prax pri sakrálnych témach. 

doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.

Kráľovná nebies, detail. Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine

Zdigitalizované v rámci projektu Digitálne múzeum, ktorý bol realizovaný v rámci OPIS, PO 2. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Tvoríme vedomostnú spoločnosť.

Zdroj: Slovenská pošta

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -