Free Porn
xbporn

Autentické príbehy, nadčasové témy

Pozvánka na výstavu: Martin Borodáč v T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery

- Reklama -

Konečne sme sa dočkali! S otvorením galérií máme pre vás jednu pozvánku na krásnu výstavu do T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery, ktorá prezentuje prierez tvorbou známeho slovenského maliara strednej generácie Martina Borodáča.


Symbolický názov Zebra & jaguár plne vystihuje atmosféru autorových diel, ktoré často zobrazujú predstavu krajiny nedotknutej civilizáciou, s jej exotickým zázemím, ale i bezhraničný priestor chorvátskeho pobrežia, najmä Dalmácie, ako ju vnímame dnes my a najmä autor, ktorý sa s týmto priestorom stotožňuje.
Martin Borodáč je už roky nezameniteľným a solitérnym zjavom slovenskej umeleckej scény.
Štúdium monumentálnej maľby do istej miery ovplyvnilo celkový charakter jeho diel a otvorilo mu cesty nielen k rozmanitým maliarskym technikám, ale aj k tapisérii a sochárskej tvorbe, ktorej sa venuje najmä v ostatnom období. Ťažiskom jeho výtvarných zámerov však naďalej zostáva maľba, ktorá je jedinečnou reflexiou jeho osobného i umeleckého naturelu, jeho bytostného vzťahu k prírodnému prostrediu aj inklinácie k zobrazovaniu vecí nevídaných, tajomných, no zároveň i neoddeliteľne spätých s prapodstatou ľudského bytia. Očarí nás i magická farebnosť a archetypálna znakovosť objemov, náznak erotiky, či exotika vybájených dravých šeliem, zebier a jaguárov, ktorých torzá a stopy v jeho dielach nachádzame.
Maliarsky prejav Martina Borodáča je jednoznačne identifikovateľný vďaka tvarovej a kompozičnej veľkorysosti a robustnosti, pozvoľnému prelínaniu abstraktných a reálnych prvkov, geometrickej skladbe, či farebnej škále budovanej na báze zemitých tónov a pigmentov, často dopĺňaných prírodnými štruktúrami, pieskom, drvinami, pilinami či kusmi dreva.

Martin Borodáč
Narodil sa 14. januára 1964 v Bratislave. V rokoch 1979 – 1983 študoval na Strednej umelecko- priemyselnej škole v Bratislave, odbor aranžérstvo, výstavníctvo a grafický dizajn u prof. Rudolfa Filu a v rokoch 1983 – 1989 na Surikovovej výtvarnej akadémii v Moskve na oddelení monumentálnej maľby u prof. Jurija Koroleva.
Martin Borodáč žije a tvorí v Bratislave a v Plaveckom Štvrtku, kde v lone prírody má svoj ateliér. Venuje sa maľbe a sochárskej tvorbe, v ranom období i tapisérii. Má za sebou mnoho výstav na Slovensku i v zahraničí, predovšetkým v Chorvátsku a najmä v Dalmácii, ku ktorej má bytostný vzťah.

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -