Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers

Autentické príbehy, nadčasové témy

Pracovné prostredie by malo zodpovedať férovej spoločnosti

- Reklama -
  • Viete čo sa skrýva za pojmom ženské euro? Znamená to, že z každého eura, ktoré zarobia muži dostanú ženy len 83 centov.
  • Aj na tento fakt poukazuje Európsky Deň rovnosti v odmeňovaní. Symbolizuje deň v roku, kedy prestávajú byť ženy v porovnaní so svojimi mužskými kolegami platené za rovnakú prácu.
  • Priemerný rozdiel v mzdách je v EÚ aktuálne 12,7 %, kým na Slovensku je toto číslo vyššie ako 19%. Preklenúť túto priepasť sa snaží aj nová európska smernica o transparentnosti v odmeňovaní.

Podľa štatistík Eurostatu aj v roku 2023 dostávajú na Slovensku a v Európe ženy a muži za rovnakú prácu rozdielnu odmenu. U nás v CreditCall to ale neplatí. Hovorí CEO CreditCall Juraj Balogh: „CreditCall sa ako zamestnávateľ snaží vytvárať také pracovné podmienky, ktoré sú jednak citlivé k rodinným povinnostiam našich zamestnancov a zároveň vytvárame rovnaké finančné možnosti ženám a mužom. Náš odmeňovací mechanizmus nerozlišuje pohlavie operátora, ale veľkosť pracovného úväzku a zároveň zohľadňuje snahu a šikovnosť zamestnanca. Zamestnávame väčší počet žien ako mužov, z celkového počtu zamestnancov tvoria ženy približne 85%.“

ODMEŇUJETE ĽUDÍ ZA ICH ŠIKOVNOSŤ?

V týchto dňoch viacero ľudskoprávnych organizácií a iniciatív hovorí práve o téme rovnakého odmeňovania. Odmena v CreditCall sa odvíja len od šikovnosti operátorky alebo operátora na linke. “V našom kolektíve stále radi privítame schopných a nadšených ľudí, ktorí majú chuť na sebe pracovať. Pre svojich zamestnancov vytvárame pracovné prostredie zodpovedajúce dnešným nárokom. Flexibilná pracovná doba, firemné vzdelávanie a samozrejme rovnaká odmena za rovnakú prácu u žien aj u mužov. Vážime si svojich zamestnancov a snažíme sa im vychádzať v ústrety aj v oblasti work-life balance. Tí nám za to prinášajú kvalitné výsledky, vďaka ktorým je naša firma lídrom na trhu call centier.”

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ROVNOSŤ V ODMEŇOVANÍ

Oproti minulému roku sa táto situácia ešte zhoršila, vplyv na to mala aj pandémia. Všeobecne sú to rôzne dôvody, prečo ženy stál zarábajú menej. Sú to často štrukturálne zmeny, ktoré súvisia s rodovou rovnosťou a pozíciou žien v spoločnosti. Je pravdepodobnejšie, že žena prestane pracovať, aby sa mohla starať o deti alebo chorých príbuzných. V súvislosti s týmto faktorom je aj podhodnotenie tzv. neviditeľnej práce, ktorú ženy vykonávajú akou je starostlivosť o domácnosť a rodinu. Rozdiely v odmeňovaní súvisia aj s vekom ženy, čím je žena staršia, tým sa tieto rozdiely prehlbujú.

Rovnosť medzi ženami a mužmi patrí medzi základné práva, demokratické atribúty a prejavy sociálnej spravodlivosti vo väčšine vyspelých krajinách sveta vrátane Slovenska. Rovnosť mužov a žien garantuje Ústava Slovenskej republiky. Slovensko sa stalo signatárom Dohovoru OSN o Odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) v 1993 a v roku 2000 ratifikovala Opčný protokol k dohovoru.

Ilustračná snímka, zdroj: Unsplash

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -