Autentické príbehy, nadčasové témy

Prečo Kanada? / INTERVIEW

0

Prečo Kanada? / INTERVIEW

Joseph M. Burza nie je len prezident Kanadsko-Slovenskej komory, ale i zaujímavý muž, ktorý sa snaží pozitívne rozvíjať vzájomné vzťahy medzi oboma spomínanými krajinami. Aj keď sa narodil v Kanade, podniká už dlhé roky na Slovensku. Pred nedávnom sme sa pozhovárali o Kanade a možnostiach, ktoré ponúka.

Pán Burza, ako by ste charakterizovali súčasný stav vzájomných vzťahov medzi Kanadou a Slovenskou republikou?
Vzájomné vzťahy medzi oboma krajinami sú ovplyvňované niektorými významnými faktormi: Je to v prvom rade veľká tradícia, ktorá je daná niekoľkými vlnami masovej emigrácie zo Slovenska ( po roku 1948, roky 1968 – 1969 a emigrácia po roku 1990 ), hokejom ako národným športom v oboch krajinách a veľkou geografickou vzdialenosťou. Odhaduje sa, že v Kanade žije takmer 300.000 osôb so slovenskými koreňmi, no druhé a tretie pokolenie týchto imigrantov sa už často nehlási k slovenskej národnosti. Súčasné vzťahy hodnotím ako historicky najlepšie.
Veľkým medzníkom vzájomných vzťahov je, že od 1.marca 2008 bol zavedený bezvízový styk. Ďalším posunom vpred je očakávaná ratifikácia Programu o mobilite mladých, ktorý bol na ministerskej úrovni podpísaný 20. júla 2010. Tento program napríklad umožní mladým ľuďom do 35 rokov ísť do Kanady pracovať na dobu 12 mesiacov, bez potreby vybavovania pracovného povolenia.

Ako hodnotíte ako prezident Kanadsko-Slovenskej obchodnej komory (KSOK) na Slovensku  vzájomnú obchodnú spoluprácu?
Bilaterálna obchodná výmena má v posledných rokoch vzostupnú tendenciu, aj keď z dôvodu hlavného negatíva, veľkej geografickej vzdialenosti, jej veľkosť nikdy nedosiahne úroveň obchodu s okolitými štátmi. Na slovenský trh sa chystá vstúpiť svetový gigant – firma Bombardier z Quebecu, významný výrobca lietadiel, lokomotív, železničných vozňov, vodných a snežných skútrov. Snažíme sa presadiť samostatné zastúpenie leteckej spoločnosti Air Canada na Slovensku. Práve Air Canada je spolu s Four Seasons Prague aj partnerom nášho časopisu CANADA Exclusive.

Ako ste už spomínali, v Kanade žije veľké množstvo Slovákov. Aká sú súčasné tendencie emigrácie zo Slovenska do Kanady?
Kanada každoročne prijíma 240.000 až 280.000 tisíc imigrantov z celého sveta. Každoročne sa zo Slovenska vysťahuje okolo 800 osôb. Najväčšia časť, okolo 500, smeruje práve do Kanady. Slovákov do Kanady láka niekoľko významných pozitív: Kanada bola podľa UNESCO 7-krát vyhlásená ako krajina s najlepšími životnými podmienkami na svete, mesto Vancouver sa každoročne umiestňuje medzi troma mestami na svete s najlepšou kvalitou života, dosahuje výbornú úroveň zdravotníctva, ponúka veľmi vyspelé školstvo ( medzi 50 najlepšími univerzitami sveta má Kanada dokonca 3 univerzity ), pozitívom je aj nízka úroveň kriminality, krásna príroda a s tým súvisiaca výborná úroveň ochrany životného prostredia ( práve vo Vancouveri vznikla v roku 1971 svetoznáma organizácia Greenpeace ), čistota miest ( Vancouver patrí medzi 10 najčistejších miest na svete ), vysoká miera demokracie a tolerancie.
Slováci sa po príchode do Kanady rýchlo adaptujú, dokonca ich školopovinné deti mimoriadne rýchlo. Základné a stredné cirkevné a štátne školy sú bezplatné. Kanadský školský systém je zameraný predovšetkým na rozvoj individuality a samostatnosti, a nie prílišné memorovanie. Výhodou je, že v Kanade je bezplatné zdravotníctvo. Naša špecializovaná spoločnosť Hagiel im už v predstihu zabezpečuje zamestnanie, založenie firmy a samozrejme ubytovanie podľa požiadaviek. Imigranti si neodhlasujú trvalý pobyt pri odchode zo Slovenska, len sa môžu odhlásiť z poisťovní. Po troch rokoch môžu žiadať o kanadské občianstvo.

Aká je úroveň vysokých škôl v Kanade, nakoľko je známy fakt, že Slovensko nemá v prvej svetovej 500 žiadne zastúpenie ?
Kanada ma jeden z najlepších vysokoškolských systémov na svete. Spomedzi 3.200 univerzít sveta má Kanada v prvej 50-tke sveta hneď tri univerzity – University of British Columbia vo Vancouveri, University of Toronto v Toronte a McGill Univeristy v Montreale. Mnohí slovenskí podnikatelia a politici dávajú svoje deti študovať práve na univerzity v Kanade. Poplatky za štúdium sú výhodnejšie v porovnaní so školným, ktoré by študenti platili za štúdium na univerzitách porovnateľnej úrovne v USA alebo vo Veľkej Británii.

Ste zakladateľom a organizátorom medzinárodného ocenenia Cena kultúry Kanadsko-Slovenskej obchodnej komory. Komu je toto ocenenie určené ?
Toto ocenenie udeľujeme medzinárodne uznávaným kanadským umelcom, ktorí majú nejaké spojenie so Slovenskom. Laureátmi tohto ocenenia sú napríklad svetoznáma džezová diva Diana Krall, kanadská primabalerína Anik Bissonnette, svetoznámy fotograf slovenského pôvodu Yuri Dojč, baletný sólista v Montreali i vo Winnipegu a bývalý riaditeľ baletu SND Mário Radačovský, popredný americký choreograf James Kudelka a iní. Týmto ocenením prispievame ku kultúrnemu zbližovaniu Kanady a Slovenska. Sme partnerom SND v prípade baletného predstavenia Made in: Canada, ktorého autorom je práve James Kudelka.

Pán Burza na záver, prečo by ste odporúčali Slovákom, aby navštívili Kanadu ?

Kanada je povestná svojou impozantnou panenskou prírodou. Mesto Vancouver je mnohými považované spolu s Rio de Janeirom za najkrajšie mesto na svete. Zimné stredisko Whistler, dejisko XXI. Zimných olympijských hier, je považované za najlepšie v celej Amerike. Torontská veža CN Tower, vysoká 553 metrov bola takmer 30 rokov najvyššou stavbou na svete, s efektnou sklenou vyhliadkovou terasou. V Edmontone sa nachádza najväčšie obchodné a zábavné centrum na svete – West Edmonton Mall, s obrovským aquaparkom a 7 unikátnymi svetovými zábavnými atrakciami. V Calgary sa každoročne v júli koná najväčšia ródeo na svete – Calgary Stampede Rodeo. V riekach Britskej Kolumbie sa každoročne odohráva divadlo v podobe veľkého neresenia lososov, je tu vynikajúca možnosť poľovať na hnedé medvede, čierne medvede – baribaly, ale aj na obávané medvede grizly, a na severe na biele medvede. Vo Fundskej zátoke v provincii New Brunswick je možné pozorovať najväčší príliv a odliv na svete 10 – 15 metrov.

VIZITKA Joseph M. Burza

Prezident Kanadskej obchodnej komory v Slovenskej republike od januára 2001.
Riaditeľ spoločnosti Hagiel, jedinej firmy v strednej a východnej Európe špecializovanú na imigráciu do Kanady.
Spolumajiteľ luxusného hotela Le Grand vo Vancouveri.
Prvý slovenský absolvent Kráľovskej diplomatickej školy v Madride.
Absolvent Diplomatische akademie vo Viedni.
Čestný člen International WHO´S WHO , Washington, DC.
Organizátor medzinárodnej ocenenia Cena kultúry Kanadskej obchodnej komory.
Autor reprezentačných kníh Ako sa stať Kanaďanom a Chcem žiť v Kanade.

Martin Greenwald                                                 Photos: Archív Josepha M. Burzu

www.kanada.sk