Free Porn manotobet takbet betcart betboro megapari mahbet betforward 1xbet

Autentické príbehy, nadčasové témy

Rozmaznávajú firmy ľudí benefitmi na pracovisku?

- Reklama -

Dynamický, informáciami nabitý program a množstvo otázok publika. Aj takto by sme mohli opísať nedávnu konferenciu OFFICE ROKA, ktorá priniesla odpovede a užitočné rady, ako motivovať ľudí k návratu do kancelárií, či ako zlepšiť zamestnávateľskú značku. Tohtoroční víťazi OFFICE ROKA prezradili, ako k vytváraniu pracovného prostredia a k ľuďom pristupujú oni.

Oplatí sa naskočiť na každý nový trend?

„Trendy určujú smery, tendencie a vývoj celého trhu. Avšak skutočné potreby vašej spoločnosti a jej zamestnancov nemusia nutne nasledovať trendy len preto, že sú práve „in“. Dôležité je venovať pracovným priestorom a ľuďom dostatok času. Premyslieť, analyzovať, konzultovať a až potom „naskočiť na vlnu“. Výskumy i prax ukazujú, že ak má človek možnosť ovplyvniť zmeny a to, ako jeho pracovný priestor vyzerá, cíti sa v ňom lepšie, je spokojnejší a podstatne výkonnejší,“ uviedol v úvode diskusného fóra Peter Gróf, riaditeľ oddelenia Workplace stratégií, CBRE Slovensko a dodal aj konkrétne rady: „V prvom rade začnite u seba a stanovte si ako manažment firemné ciele. Zmerajte obsadenosť a využitie terajších priestorov. Potom zapojte ľudí. Sledujte to, čo potrebujú, čo im vyhovuje a pýtajte sa ich. Napokon zapojte do procesu zmeny stredný manažment, ktorý pomôže so správnym zónovaním a je zárukou kontinuity väzieb a procesov.“

K zmene musia prispieť všetci

Praktické skúsenosti aktuálnych víťazov OFFICE ROKA, Takeda Pharmaceuticals, Capexus SK a ALPE Euroservice, ale aj víťazov a nominovaných minulých ročníkov (SOFTEC, Wüstenrot), by bolo možné zredukovať do jednej vety: „K ZMENE MUSIA PRISPIEŤ VŠETCI“. Od manažérov až po nováčikov. Dokonca i relokácia do budovy, ktorá je vzdialená od pôvodného sídla, a teda aj od škôl, bydliska a koníčkov zamestnancov, dáva ľuďom zmysel, ak môžu procesy sami ovplyvniť. Vo firme SOFTEC napríklad vytvorili pracovné skupiny zo zástupcov zamestnancov, ktorí si mohli pomenovať zasadačky a priestory. Ich potreby boli zohľadnené pri tvorbe dizajnu a dispozície kancelárií. V inej firme mohli, okrem iného, vyberať značku kávy, ďalší zamestnanci zase hlasovali napríklad za typ a značku ergonomického nábytku.

Absolútne zásadné je zachovanie sociálnych a pracovných väzieb. Priestory slúžia aj na vytváranie vzťahov a stmeľovanie kolektívu. Na konferencii viackrát zaznelo, že tie najlepšie kancelárie majú domácku atmosféru, klubový až „obývačkový“ charakter. Napokon, firemná kultúra je postavená hlavne na osobných – pracovných a nepracovných – interakciách. Rečníci vyzdvihli napríklad výhody terás. Terasa akcentuje komunitný charakter priestorov a ľudia ju pravidelne využívajú na rôzne neformálne podujatia po pracovnej dobe. Navyše, akonáhle terasu sprístupnili pre priaznivcov jógy z celej Európy, komunita sa dokonca rozšírila aj mimo jednu spoločnosť. 

Zohľadnite reálne potreby ľudí

Čím môžu súperiť o kvalifikovaných ľudí na trhu práce štátne inštitúcie s komerčným prostredím? Vzhľadom na systém odmeňovania je kľúčové predovšetkým pracovné prostredie. Ako potvrdil Viktor Novysedlak, Executive Director z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá sídli v áčkovej kancelárskej budove, platia rovnaké zásady a odporúčania, ako pre súkromný sektor. Dôležité je zapojiť zamestnancov do vytvárania pracovného prostredia a v čo možno najväčšej miere reagovať na ich pripomienky a požiadavky. Všetko to prispieva aj k budovaniu zamestnávateľskej značky (employer branding).

Z publika opakovane zaznela otázka, či firmy svojich ľudí takto príliš nerozmaznávajú. Mnohí majú skúsenosti s tým, že benefity pracoviska „na želanie“ ľudia nevyužívajú tak často, ako pôvodne mali v úmysle. Rozhodujúca nie je intenzita využitia, ale fakt, že firma ľuďom vyhovela a majú tieto možnosti. Niekde účel plní vlastné fitness centrum, inde je to dostatok priestorov na nerušenú prácu, no často stačí „iba“ rešpektovať základné princípy biofilického dizajnu. Ako totiž zdôraznil Peter Píš, International Sales Manager, XAL Eastern Europe, nesprávne osvetlenie, zlá akustika a kvalita vnútorného ovzdušia znižujú produktivitu až o 15 %.

„Rozlišujeme tri kategórie, ako biofilický dizajn vplýva na chod vašej firmy: 1. zlepšuje wellbeing a znižuje stres, najmä dlhodobý, 2. dokáže zvýšiť mentálny výkon, vie podporiť pamäť, pozornosť a kreativitu, 3. zvyšuje spokojnosť, teda ľudia sa v priestoroch rešpektujúcich biofíliu cítia lepšie. Skúste nájsť spôsoby, ako vo vašich kanceláriách uplatniť čo najviac vzorcov biofilického dizajnu. Pomôže to všetkým vašim ľuďom bez rozdielu,“ odporúča Michal Matloň, Place & Architecture Psychologist, theLivingCore.

Ako motivovať ľudí k návratu do kancelárie?

Rečníci a rečníčky sa na konferencii OFFICE ROKA zhodli, že návrat do kancelárie má byť nevynútený a vnútorne motivovaný. Zazneli aj údaje zo štúdie Mckinsey Workplace Survey, ktorá koreluje to s prieskumami realitno-konzultačnej spoločnosti CBRE.

Existujú tri hlavné faktory, ktoré ľudí motivujú chodiť do kancelárií:

  1. socializácia s kolegami: človek je sociálny tvor a potrebuje aj neformálne interakcie
  2. stretnutia formálneho typu: opäť ide interakciu tvárou v tvár so zákazníkmi, klientami či nadriadenými, ktorá nemôže byť dlhodobo nahradená online konferenciami
  3. vzájomné učenie sa: mnohé poznatky ľudia získavajú od kolegov a len vďaka prítomnosti na pracovisku pochopia interné procesy a firemnú kultúru.

-Tlačová správa-

Ilustračné fotografie, zdroj: Unsplash

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -