Free Porn

Autentické príbehy, nadčasové témy

Síce podiel nákupu cez internet stúpol, stále preferujeme návštevu kamenných prevádzok

- Reklama -

Počas pandémie sa menilo spotrebiteľské správanie a elektronický obchod rástol. Aká je situácia dnes? Globálna realitno-poradenská spoločnosť CBRE sa vo svojej najnovšej správe pozrela na to, či elektronický obchod v Európe rastie aj naďalej alebo sa vraciame späť do kamenných prevádzok.

  • Budúcnosť maloobchodu podľa CBRE definuje tzv. omnichannel stratégia, ktorá ponúka bezproblémový nákup na internete aj v kamennej prevádzke
  • Až 72 % podiel online nákupov v Európe zastrešilo 6 krajín: Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Holandsko.
  • Rástla aj sieť distribučnej infraštruktúry, počet balíkových automatov a ďalších miest na vyzdvihnutie online nákupov
  • Návštevnosť nákupných centier a retail parkov sa priblížila k úrovni pred pandémiou a ich tržby v roku 2022 dokonca jemne vzrástli (5 %)
  • Až 60 % spotrebiteľov v rámci Európy uprednostňuje nákup v kamenných prevádzkach

Podľa CBRE je efekt z čias pandémie na európskych trhoch trvalý, a to aj vďaka lepším technológiám, zlepšeniu infraštruktúry a nižším výdavkom. „Elektronický obchod bude aj naďalej rásť, pričom úmerne s tým sa bude navyšovať aj dopyt po logistických nehnuteľnostiach. Aj napriek tomu sa však ukazuje, že na všetkých európskych trhoch ešte stále väčšina spotrebiteľov uprednostňuje nakupovanie v kamenných prevádzkach,“ udáva Peter Slovák, Senior Research Analyst v spoločnosti CBRE Slovensko. „V roku 2020 bol podiel elektronického predaja prvýkrát dvojciferný, pričom v roku 2021 ešte vzrástol. Zmena nastala v roku 2022, kedy pomer elektronického predaja poklesol a potvrdil, že ľudia sa do kamenných prevádzok vracajú a stále ich preferujú,“ dopĺňa Peter Slovák.

  • VIAC AKO 70 % ONLINE NÁKUPOV V EURÓPE PREBEHLO V 6 KRAJINÁCH

Až 72-percentný podiel tržieb elektronického obchodu v Európe si ukrojilo 6 krajín, pričom najväčší podiel malo Spojené kráľovstvo (28%) , nasledovalo Nemecko (18 %), Francúzsko (10 %), Taliansko (6 %), Španielsko (5 %) a Holandsko (5 %). Na všetky ostatné krajiny Európy, vrátane Slovenska, tak pripadá podiel menej ako 30 %. Podľa CBRE sú však medzi týmito trhmi obrovské rozdiely v podiele celkových výdavkov na elektronický obchod. Najväčšími trhmi sú Spojené kráľovstvo a Nemecko, pričom len tie tvoria viac ako polovicu všetkých európskych výdavkov. CBRE preto zdôrazňuje, že akákoľvek zmena v podiele elektronického obchodu na celkových maloobchodných výdavkoch v rámci týchto dvoch trhov bude mať veľký vplyv aj na celú Európu.

  • HNACÍM MOTOROM PRE TRHY JE PRÁVE ROZVOJ TECHNOLÓGIÍ

Nárast internetového nakupovania viedol aj k väčšiemu osvojeniu si digitálnych technológií, a teda aj vzostupu nových maloobchodných predajcov, ktorí svoje produkty predávajú výlučne cez internet. CBRE vo svojej nedávnej správe identifikovala 6 kľúčových faktorov potrebných na ďalší rast elektronického obchodu. Patrili medzi nich práve digitálne faktory, ako používanie kreditných či debetných kariet na platbu, ale napr. aj širokopásmové pripojenie (predplatné služby). CBRE merania tiež ukázali, že rozvíjajúce trhy v posledných rokoch zaznamenali oveľa viditeľnejší nárast týchto metrík, v porovnaní s vyspelými trhmi.

Rozvoj európskych trhov nakoplo nielen častejšie používanie technológií, ale aj s tým súvisiaci rozvoj infraštruktúry. V tomto smere odborníci namerali najväčší nárast práve v Španielsku (medzi rokmi 2019 – 2022 vzrástol celkový objem logistických nehnuteľností až o 29 %). Nielen tu, ale aj v ďalších častiach Európy, tak rástla sieť distribučnej infraštruktúry či počet balíkových automatov.

  • VÝKONNOSŤ EURÓPSKYCH MALOOBCHODNÝCH AKTÍV SA ZLEPŠUJE

Návštevnosť maloobchodných prevádzok a tržby nájomcov v celej Európe začiatkom roku 2020, ako následok pandémie a lockdownov, extrémne klesli. Rýchlo však oživili hneď po otvorení obchodov. Dôkazom toho sú aj maloobchodné aktíva v Európe, ktoré má vo svojej správe práve spoločnosť CBRE. Podľa meraní dosiahla ich návštevnosť v decembri 2022 len o 7 % nižšiu úroveň oproti rovnakému obdobiu v roku 2019. Dáta tiež poukazujú na zvyšujúce sa tržby nájomcov, pričom tie boli na konci roku 2022 o 5 % vyššie ako v roku 2019.  „Návrat na predpandemickú úroveň poháňali hlavne retail parky a maloobchodné centrá vyššej kvality. Rýchlejšie zotavenie obratov a návštevnosti v retail parkoch hnala hlavne ich ponuka zameraná na nevyhnutné veci pre zákazníkov. V roku 2022 sa už na predpandemické úrovne vrátili aj obraty nákupných centier,“ vysvetľuje Tomáš Lörincz, riaditeľ maloobchodných prenájmov spoločnosti CBRE Slovensko. Dodal tiež, že k najzásadnejšej obnove tržieb predajcov a návštevnosti došlo hlavne v dominantných regionálnych nákupných centrách, ktoré zákazníkom ponúkajú aj možnosti trávenia voľného času a stretávania sa.

  • NÁKUPY V KAMENNÝCH PREVÁDZKACH SÚ STÁLE PREFEROVANĚ

CBRE v rámci svojich prieskumov dlhodobo skúma aj rozdiely v preferenciách spotrebiteľov týkajúce sa výberu formy nakupovania v 10 kľúčových kategóriách, ktoré zahŕňajú nevyhnutný tovar, ale aj iné typy produktov. Prieskumy  poukazujú na fakt, že spotrebitelia naprieč všetkými trhmi preferujú nákupy v kamenných predajniach. A to aj v prípade trhov, v ktorých CBRE zaznamenala najzásadnejší nárast elektronického predaja. Napríklad, v Španielsku a Taliansku v kamenných prevádzkach nakupuje až 65 % spotrebiteľov (európsky priemer je na úrovni 60 %).

Nedávny globálny CBRE prieskum skúmal aj hodnotu kamenných prevádzok, ktoré ponúkajú svojim zákazníkom aj služby nad rámec. Značné percento spotrebiteľov v Európe sa vyjadrilo, že preferuje vidieť produkt v kamennej prevádzke predtým, ako si ho objedná online. Túto možnosť označila približne polovica respondentov. Zároveň, spotrebitelia  vítajú možnosť vrátenia online objednávok v kamenných predajniach namiesto poštou. Jednou z výhod je, že predajcovia čoraz častejšie účtujú poplatky za vrátenie tovaru poštou. Maloobchodníkom táto možnosť vytvára výhodu aj v tom, že zákazník sa tak opätovne vracia do predajne. To zvyšuje pravdepodobnosť, že si tu kúpi aj ďalší produkt. „Zistenia sú len dôkazom toho, že kamenná prevádzka má v dnešnej dobe oveľa vyššiu hodnotu a spĺňa omnoho viac funkcií, ako kedysi. Efektívna omnichannel ponuka, ktorá zákazníkovi spája online aj offline zážitok v jednom balíku, by tak mala byť kľúčová aj v stratégiách maloobchodníkov,“ uzatvára Tomáš Lörincz. 

-Tlačová správa-

Ilustračná snímka, zdroj: Unsplash

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -