Autentické príbehy, nadčasové témy

Škola zdravého životného štýlu

0

V dnešnej dobe sme zaplavení hromadou článkov v rôznych časopisoch, ktoré nás nabádajú k tomu, aby sme držali diéty, zdravo sa stravovali, vyhýbali sa stresu a pestovali aktivity, ktoré majú pre náš organizmus prospešný účinok. Mnohí by istotne radi zmenili svoj životný štýl, no nevedia nájsť tú správnu cestu, ktorá by ich priviedla k želanému výsledku. Aj preto vznikla v Bratislave Škola zdravého životného štýlu, ktorú vedie Magdaléna Grznárová, ktorá sa zdravým životným štýlom zaoberá už tridsať rokov.

Škola zdravého životného štýlu sa zameriava na zdravú životosprávu, pozitívne myslenie, schopnosť zvládať stres, meditácie a ezoteriku. V škole sa vyučuje zdravá výživa, tradičná čínska medicína, psychológia, meditácia, práca s kyvadlom a tarot. Štúdium trvá tri roky, výučba prebieha v sobotu dva krát do mesiaca. V druhom ročníku sa pridáva tréning pamäti, meditácie a v treťom ročníku sa žiaci oboznamujú aj s anatómiou a s kolorterapiou. Podaktorí si možno kladú otázku, ako  môžu jednotlivé predmety spolu súvisieť, ale podľa Magdalény Grznárovej je odpoveď na túto otázku veľmi jednoduchá: „Za dôležitý faktor vzniku a rozvoja choroby sa považuje naše stravovanie, myslenie a pohybová aktivita. No veľa ľudí v rámci prevencie pred chorobami zabúda, že dôležitú úlohu na naše zdravie zohráva aj naša psychika a vplyv emócií. Škola chce poukázať na to, že nielen zdravá výživa a pohyb sú cestou ku zdraviu, ale aj naše myšlienky, pozitívny prístup k životu a schopnosť porozumieť našim emóciám.

Zmeniť zdravotný štýl však nie je behom na krátku trať, vyžaduje si to predovšetkým veľa trpezlivosti a odhodlania. Treba si uvedomiť, že je potrebné zmeniť aj naše zlozvyky a návyky. „U tých, ktorí chcú začať, je lepšie, ak majú niekoho, kto ich zo začiatku vedie. Z praxe môžem povedať, že je tiež veľmi účinné, ak sa ľudia učia v kolektíve, pretože môžu vidieť výsledky aj ostatných, čo ľudí oveľa viac motivuje. Keď žijeme zdravým životným štýlom, uvedomíme si, že sa cítime oveľa lepšie, máme viac energie, sme čulejší, lepšie nám slúži pamäť. Predpokladom je aj spoznanie samého seba a vedieť sa uvoľniť, k čomu napomáhajú meditácie.“ Meditácie sú zamerané na úplné uvoľnenie, zvládnutie emócií a stresu. Pomáhajú tiež k hlbšiemu pochopeniu, objaveniu lásky a  k odpusteniu, čo je v živote veľmi dôležité. Meditácie nám pomáhajú nazrieť do nášho vnútra a učia nás práci so samým sebou, naučia nás stlmiť sa, pracovať so svojim vnútrom a počúvať ho.

Škola zdravého životnému štýlu sa nevenuje špeciálnemu typu výživy, zameriava sa prevažne na význam detoxikácie a správnej kombinácie potravín. Väčšina ľudí nesprávne kombinuje jedlá, v dôsledku čoho v črevách zostávajú nestrávené kúsky potravy. Tie následne, vytvárajú toxíny, ktoré sú pôvodcami chorôb. Do toho treba pripočítať ešte našu psychiku, ktorá môže až z troch štvrtín ovplyvňovať náš zdravotný stav. Číňania tieto vplyvy sledovali už pred tisícročím. Škola zdravotného životného štýlu odporúča osvetu aj v otázkach tradičnej čínskej medicíny, ktorú vyučuje doktor medicíny. Základom teórie čínskej medicíny je učenie o YIN-YANGU a piatich prvkoch, ďalej o piatich dôležitých orgánoch Zang, o FU orgánoch,   o energetickom toku energie Qi(čchi), o krvi a telesných tekutinách, o vzťahoch medzi orgánmi, o systéme dráh a o očiste tela. Žiaci sa tiež určia určité body, ktoré si môže človek pri problémoch sám stláčať. Ako nám však môže pomôcť tarot či kyvadlo? „Tarot nám pomáha zorientovať sa vo vlastnom živote, vo vzťahoch a taktiež nám môže naznačiť zvládanie komplikovaných situácií. Neposkytuje však presné odpovede, iba možnosti, rozhodnúť sa musíme vždy sami. Kyvadlo má podobné využitie ako tarot. Pomáha nám pri zisťovaní dôležitých životných situácií, používa sa na zistenie mnohých vecí, ako je napríklad zdravotný stav, nájsť vitamíny a minerály, ktoré naše telo potrebuje, poskytuje odpovede na otázky typu áno – nie. Využíva sa aj pri hľadaní stratených vecí, je to veľmi praktický predmet, ktorí ľudia používajú už od staroveku. Pri práci s ním je dôležité byť vo vnútornej rovnováhe a mať uvoľnenú myseľ, nezaťaženú chcením a očakávaním. Tomu tiež napomáhajú uvoľňovacie cvičenia a meditácie.

Školu zdravotného životného štýlu nenavštevujú len ľudia, ktorých láka ezoterika a veci s ňou spojené, ale je to predovšetkým záujem o samého seba, o svoje telo a vnútro a túžba zmeniť od základov svoj život na zdravšie, optimistickejšie a vyrovnanejšie bytie. Odovzdané poznatky od renomovaných odborníkov a lektorov Školy zdravého životného štýlu vám umožnia vydať sa po ceste, na ktorej konci vás čaká zaslúžená odmena.

Rebecca Šafariková                                             Photos: ISIFA

www.lifestylehealthy.com