Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers

Autentické príbehy, nadčasové témy

Slovenky majú takmer o 19 % nižšie mzdy ako muži

- Reklama -

Pri príležitosti oslavy dňa rovného odmeňovania prichádza prvýkrát na Slovensko konferencia Equal Pay Day, ktorú organizuje občianske združenie Akčné ženy. O dôležitosti komunikovania problému nerovnosti v odmeňovaní hovoria aj čísla z prieskumu. 

Iniciatíva volá po zmene

Iniciatíva Equal pay day je symbolický deň, ktorý upozorňuje na rozdiely v odmeňovaní mužov a žien. Ide o globálnu osvetovú kampaň organizácií Business & Professional Women po celom svete. Deň rovného odmeňovania hovorí o stále trvajúcom probléme nerovnosti v odmeňovaní podľa pohlavia. 

SLOVENSKO JE V ROVNOSTI ODMEŇOVANIA SLABÉ

Na Slovensku je aktuálny rozdiel v mzdách 18,8 %, čo nás stále radí na posledné priečky v EÚ (25. miesto z celkových 36), kde je priemer 13 %. Tento údaj ukazuje, že ženy musia pracovať približne o 2 mesiace dlhšie, aby dosiahli rovnakú ročnú odmenu ako muži. Slovenská populácia subjektívne vníma rozdiely v neadekvátnosti finančného ohodnotenia medzi mužmi a ženami. Slovenská populácia si podľa prieskumu agentúry 2muse nerovnosť v odmeňovaní žien a mužov uvedomuje. 

Z celého prieskumu, ktorý sme realizovali na reprezentatívnej vzorke Slovenska, sa ukazuje, že ženy majú menšiu mzdu, než ich mužskí kolegovia. S týmto sa stotožňuje takmer tretina populácie,” hovorí Patrícia Kollár z prieskumnej agentúry 2muse.

SLOVÁCI VNÍMAJÚ V PRACOVNOM PROSTREDÍ DISKRIMINÁCIU

Z prieskumu agentúru 2muse vyplynuli viaceré zaujímavé fakty. Napríklad takmer polovica pracujúcej populácie je subjektívne presvedčená, že by mohla zarábať viac, keby neboli prítomné nejaké formy diskriminácie v ich pracovnom prostredí. Napriek tomu až dve tretiny z nich deklarovali, že ich kariérny postup nebol ovplyvnený nejakou formou diskriminácie. S týmto tvrdením sa zhodujú muži aj ženy. 

Takmer tretina populácie sa niekedy stretla s negatívnymi dôsledkami diskusie o plate s kolegami a kolegyňami. Ženy deklarujú negatívne dôsledky o niečo viac, avšak nejde o štatisticky signifikantný rozdiel. Vyše štvrtina pracujúcich deklaruje, že ich zamestnávateľ venuje problematike rovnakého finančného ohodnotenia dostatočnú pozornosť. Vyše štvrtina si myslí opak.

VYJEDNÁVANIE PLATU JE PRE ŽENY ČORAZ NEPRÍJEMNEJŠIE

Prevládajú nepríjemné emócie pri predstave vyjednávania platu. Ženy sa cítia nepríjemnejšie v porovnaní s mužmi, avšak rozdiel nie je štatisticky signifikantný. V porovnaní s rokom 2017 sa Slovenky cítia nepríjemnejšie o takmer o 10 %, pričom naopak muži majú v porovnaní s rokom 2017 relatívne stabilné hodnoty.

V porovnaní s rokom 2017 sa Slovenky cítia nepríjemnejšie o takmer o 10 %, pričom naopak muži majú v porovnaní s rokom 2017 relatívne stabilné hodnoty.

V porovnaní so ženami takmer dvojnásobok mužov deklaruje, že sa im navýšenie platu získať podarilo. Ženy sa obávajú takmer dvojnásobne viac vyjednávať o svojom plate ako muži, pričom spokojnosť s aktuálnym platom je takmer totožná. „Je to o nás. Musíme nastaviť rovnakú mzdu za prácu rovnakej hodnoty a ísť do aplikačných vecí, lebo teória je nastavená dobre, ale aplikácia a vymožiteľnosť je na tom už horšie,” hovorí Veronika Čabi, hlavná štátna radkyňa na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

POROZPRÁVAJME SA O TOM, AKO TO ZMENIŤ

Pri príležitosti oslavy dňa rovného odmeňovania prichádza prvýkrát na Slovensko konferencia s názvom Equal Pay Day, ktorá sa uskutoční už 10. novembra. Na konferencii predstaví agentúra 2muse komplexné výsledky svojho prieskumu. Vystúpi tiež množstvo inšpiratívnych osobností s rôznym zameraním. Lístky na konferenciu si môžete zakúpiť na stránke Equal pay day

-Tlačová správa-

Fotografie z tlačovej konferencie, zdroj: Akčné ženy

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -