Autentické príbehy, nadčasové témy

Spoznajte nové trendy a vyvarujte sa chýb

0

Ľudia často chybujú, čo im spôsobuje nemálo starostí. Spôsobuje to neznalosť rôznych situácií, neuvážené rozhodnutia či snaha urýchliť proces, ktorý si vyžaduje väčšiu pozornosť. Aby ste sa neocitli v nepríjemných situáciách, ponúkame vám zaujímavé tituly, ktoré vám umožnia spoznať moderné trendy a naučia vás správne sa rozhodnúť.

William Higham

Trendológia
Ako rozpoznať a predpovedať budúce trendy v správaní zákazníkov

Trendológia je jedna z prvých kníh, ktorá pomenúva existujúce trendy a odhaľuje ich silný vplyv na vývoj trhu. Wiliam Higham, uznávaný odborník v oblasti spotrebiteľského výskumu, v nej na
konkrétnych príkladoch dokazuje, aké dôležité je pre firmy trendy správne predpovedať a zaoberať sa nimi. Trendológia je prehľadný a systematicky koncipovaný sprievodca, s pomocou ktorého budete vedieť poznatky zo skúmania trendov (toho, čo konečný spotrebiteľ ešte len bude chcieť) pretaviť do konkurenčnej výhody a zisku.

Formát: 155 x 225mm
Väzba: tvrdá s prebalom
Počet strán: 288
ISBN: 978-80-8109-146-9

Michael J. Mauboussin

Dvakrát meraj
Umenie robiť správne manažérske rozhodnutia a vyvarovať sa drahých chýb

Lídri vo všetkých oblastiach robia denne zásadné rozhodnutia, trpkou pravdou však je, že aj napriek dobrým úmyslom je ich voľba často chybná a za ich omyly platia všetci vysokú daň. Prečo je také ťažké robiť správne rozhodnutia? Michael J. Mauboussin tvrdí, že správny rozhodovací proces, najmä keď je v stávke veľmi veľa, je v konflikte s tým, ako prirodzene funguje naša myseľ. Keď sme konfrontovaní so zložitou situáciou, náš mozog sa prepne na jednoduché modely, ktoré zatienia lepšie riešenia problému. Chybám v úsudku je však možné predchádzať. Disciplinovaný prístup k rozhodovaniu značne znižuje drahé chyby. Vyžaduje si prípravu na potýkanie sa s rozumovými pascami, rozpoznanie týchto chýb v kontexte a aplikovanie správnych rozumových nástrojov, aby človek dospel k lepším rozhodnutiam.

Kniha, podložená kvalitným výskumom a inteligentnou analýzou, poskytuje čitateľovi
súbor rozumových nástrojov na vyhľadávanie nebezpečných pascí pri rozhodovaní a na
voľbu múdrejších alternatív v profesionálnom i osobnom živote.

Formát: 150 x 215 mm
Väzba: tvrdá s prebalom
Počet strán: 224
ISBN: 978-80-8109-136-0

Words & Photos: Eastone

www.eastonebooks.com