Free Porn

Autentické príbehy, nadčasové témy

Suchý február a mesačný pôst bez alkoholu

- Reklama -

Čísla hovoria za všetko. Až 400 000 ľudí na Slovensku je závislých od alkoholu. O tom, že cesta za triezvym životom nie je jednoduchá, no oplatí sa na ňu vykročiť, sme sa zhovárali s klinickou psychologičkou Nemocnice AGEL Košice-Šaca PhDr. Máriou Humeníkovou.

Aký účinok pre telo môže mať, keď na nejaký čas úplne vylúčime alkohol? 

Závisí aj od toho, ako na tom s alkoholom sme. Odlišne ho budú prežívať ľudia, u ktorých bol alkohol prítomný len výnimočne a inak jeho každodenní konzumenti. Podľa dostupných údajov z UK, viac ako 50 % ľudí, ktorí sa zapojili do mesačnej výzvy bez alkoholu, udávalo zlepšenie spánku, úbytok hmotnosti, malo viacej energie.  Štúdia z r. 2018, uverejnená v British Medical Journal, hovorí o znížení krvného tlaku, cholesterolu, rizika vzniku cukrovky a tiež o znížení hladiny proteínov súvisiacich s rakovinou v krvi. Tento mesačný pôst nám ale môže pomôcť aj odhaliť, aký vzťah k alkoholu máme, či už náhodou nie je problémový. 

Dokážete zhruba určiť, ako sú na tom Slováci a alkohol? Pijú veľa, napríklad na európske pomery? 

Na Slovensku prevláda akési nepísané spoločenské nastavenie, že „sa nepatrí nepiť”. To vytvára nepriaznivé podmienky pre abstinentov,  prípadne ľudí, ktorí chcú s alkoholom prestať. V obci, kde je na každom kroku krčma, nemajú problém tí, čo v nej sedia, ale ten, ktorý sa vrátil z liečenia.  Z dostupných štatistík, v konzumácii alkoholu na obyvateľa máme celosvetovo popredné miesta,  podľa WHO z roku 2019 priemerný Slovák za rok skonzumuje cca 12 litrov čistého alkoholu, podobne ako Česi, Rusi, Francúzi či Íri, Nemci, pred nami sú Bielorusko, Lotyšsko. Abstinenti na Slovensku tvoria podľa štatistík cca 30 % . Smutné je, že do kontaktu s alkoholom sa dostáva čoraz viac detí a tínedžerov.

Aké škodlivé účinky má pre naše telo alkohol? 

Negatívne vplýva na všetky naše vnútorné systémy, spôsobuje ochorenia srdca a ciev, neurologické problémy, ochorenia obličiek, tráviaceho traktu, kožné problémy, onkologické ochorenia. Lekári všetkých špecializácií by k tomu mali čo povedať – od dermatológa (zmatnenie pokožky, zníženie elasticity) až po psychiatra. Alkohol je za úmrtím na cestách, príčinou mnohých nehôd. V neposlednom rade môže spôsobiť závislosť a tá neničí len naše zdravie, ale zdravie a životy všetkých našich blízkych. 

Slúži bežným ľuďom alkohol ako spôsob odvrátenia sa od problémov? Pomáhajú si ním? 

Mnohí áno, na chvíľu, z dlhodobého hľadiska si však tých problémov jeho užívaním vyrobia oveľa viac. Zradnosť alkoholu je aj v tom, že jeho negatívne účinky nepocítime ihneď, alkoholom si nechceme navodiť nepríjemný stav, ale jeho opak. Čo je príjemné sa líši u toho-ktorého jednotlivca – bojazlivý človek sa chce povzbudiť, znudený zabaviť, podráždený upokojiť či smutný trochu od smútku odpútať a podobne.

PhDr. Mária Humeníková

Kedy bežný človek vie určiť, že má problém s alkoholom a mal by ho riešiť? 

Potreba navodiť si zmenu svojho stavu, akúsi mieru opojenia, býva jedným z najzávažnejších dôvodov pitia. Ak už k tomu, aby som sa cítila lepšie, alebo aby som sa zabavila, potrebujem alkohol, je to dôvod na reflexiu, možno inventúru vo svojom vnútri, vo svojom živote.  Taktiež, napríklad, keď neviem vydržať nepiť sebou stanovenú dobu ako napríklad počas mesačnej výzvy. Za bezproblémových konzumentov môžeme byť považovaní, ak nám požitie alkoholu nespôsobuje žiadne riziká a neovplyvní naše konanie tak, aby sme spôsobovali problémy iným. Táto myšlienka by sa dala rozmeniť do  mnohých príkladov z každodenného života.

Aké stupne alkoholizmu poznáme? 

Známe je delenie fáz vývoja alkoholizmu podľa Jellineka. Od iniciálnej, resp. úvodnej fázy (keď nachádzame úľavu pomocou alkoholu, stúpa tolerancia, začíname zaradzovať pitie do svojho životného štýlu, ale ešte nie je nápadné okoliu) cez fázu, ktorá je predzvesťou choroby (v nej naďalej stúpa tolerancia – znesieme a potrebujeme stále viac alkoholu, vyskytujú sa stavy opitosti, stále viac myslíme na alkohol, častejšie cítime, že si potrebujeme vypiť, formuje sa návyk, ktorý si stále viac všíma už aj okolie, máme pocit viny, preto sa vyhýbame debatám o pití a pod.), sa dostávame k tretej, rozhodujúcej fáze. Naša pozornosť a záujmy v nej sú už „alkohol-centrické “, to znamená, že sa točia okolo alkoholu, strácame kontrolu v pití, výčitky svedomia potláčame pitím, mávame obdobia tzv. vynútených abstinencií – chvíľu, aj pár mesiacov vydržíme nepiť, lebo nás k tomu donútia okolnosti, blízki, ale potom sa k tomu vrátime, už to nevieme zastaviť, odcudzujeme sa rodine, strácame vitalitu, mení sa naša osobnosť, sme labilní, podráždení, žiarliví, u mužov klesá potencia, pribúdajú stavy opitosti, v ktorých sa spoločensky strápňujeme, vrcholia manželské krízy, dochádza k strate zamestnania, k stretu so zákonom (výtržnosti, alkohol za volantom a pod.). Štvrtá, tzv. terminálna alebo záverečná fáza je charakteristická prítomnosťou viacdenných ťahov, ranných dúškov nalačno, klesá tolerancia, pijeme už aj nekvalitné produkty, osobnostne aj inteligenčne upadáme, len prežívame, oslabené je zdravie, prítomné poruchy myslenia a vnímania, tzv. alkoholické psychózy a pod.  

Lieči sa alkoholizmus aj ambulantne? 

Liečbe závislostí  sa venujú najmä špecializované pracoviská (Predná hora, Veľké Zálužie…), centrá pre liečbu drogových závislostí. V nich prebieha liečba jednak ústavnou formou, hospitalizáciou, pobytom, ale aj ambulantnou formou. Osloviť s problémom môžeme aj bežnú psychiatrickú ambulanciu, nie je potrebný výmenný lístok, psychiater nás vie prípadne nasmerovať inam. Známe sú svojpomocné skupiny Anonymní alkoholici (AA), ktoré sa pri ceste za triezvym životom riadia múdrosťou tzv. 12-tich krokov. Ich stretnutia prebiehajú aj v súčasnej situácii online formou. Okrem anonymných alkoholikov na tomto princípe fungujú aj skupiny pre rodinných príslušníkov a priateľov alkoholikov (Al -Anon), či anonymných gamblerov (GA) a podobne. Nie je dobré zostávať so svojím problémom sám, sila spoločenstva ľudí, ktorí sa snažia o to isté, je nezanedbateľná.

Chodia za vami ľudia, ktorí si sami priznajú, že majú s alkoholizmom problém?

Občas áno, naša ambulancia sa ale na problém závislostí nešpecializuje. Skôr nás vyhľadajú klienti po ukončení ústavnej liečby, ktorí sa chcú udržať v nových spôsoboch zvládania svojich životných situácií,  prípadne klienti v úvodných fázach problémového pitia, keď si alkoholom potrebujú navodiť úľavu a podobne.  Ak si človek prizná, že má problém, je to dobrý východiskový bod. Alkoholizmom a inými závislosťami sme ohrození všetci.

Stáva sa, že tomu opäť pacienti podľahnú?

Samozrejme. Cesta za triezvym životom nie je jednoduchá, no oplatí sa na ňu vykročiť.

Kampaň Suchý február

Ako sa uvádza v rámci kampane Suchý február: „Suchej únor každý rok reaguje pozitívnou výzvou na nelichotivé štatistiky, podľa ktorých sa viac ako 1 000 000 Čechov pohybuje za hranou rizikového pitia. Na Slovensku takéto údaje zatiaľ nemáme, dosť alarmujúce je ale číslo 400 000 závislých od alkoholu, ku ktorým každý rok pribudne ďalších 6000. Z výskumov, ktoré vypracovala agentúra Nielsen Admosphere, vyplýva, že sa v minulom roku povedomie o kampani vyšplhalo zo 47 na 58 % naprieč českou populáciou. Účasť potom deklarovalo cez 500 000 dospelých účastníkov, medzi nimi aj mnoho Slovákov. Nepiť je umenie! S týmto heslom štartuje ďalší ročník zdravotne osvetovej kampane Suchý február, ktorá pomáha širokej verejnosti preveriť jej vzťah k alkoholu a zmeniť zabehnuté návyky.“

Titulná fotografia – ilustračná, zdroj: Unsplash

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -